Event

8 መጋቢት ኣብ ስዊዘርላንድ ሰላም ውጽኢት ጽንዓትና - ልምዓት ፍረ ዕዮና’’ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ሸሞንተ መጋቢት ኣብ ስዊስ ትበዓል ኣላ።

Hamadiea 2019

‘‘ሰላም ውጽኢት ጽንዓትና - ልምዓት ፍረ ዕዮና’’ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ሸሞንተ መጋቢት ኣብ ስዊስ ትበዓል ኣላ።

Dm eri tv subscribe

ክልተ ቕነ ኣብ ድፍዓት ብደራሳይ ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ ተደርሰት ብቛንቋ ጀርመን ተቶርጊማ ብዕለት 4 ግንቦት 2019 ኣብ ከተማ ማንሃይም ሃ/ጀርመን ተመሪቓ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሃገረ ጀርመን ተዘርጊሓ ኣላ

Dehai Events