Event

ብዓል 8 መጋቢት ኣብ ከተማ ሙኒክ ዕለት 16-03-2019

Munich 8 megabit 2019

ብዓል 8 መጋቢት ኣብ ከተማ ሙኒክ ዕለት 16-03-2019

Dm eri tv subscribe

ክልተ ቕነ ኣብ ድፍዓት ብደራሳይ ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ ተደርሰት ብቛንቋ ጀርመን ተቶርጊማ ብዕለት 4 ግንቦት 2019 ኣብ ከተማ ማንሃይም ሃ/ጀርመን ተመሪቓ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሃገረ ጀርመን ተዘርጊሓ ኣላ

Dehai Events