Dehai News

ኤርትራዊ ሃገራዊ ክሕደት`ዶ፣ ብጻያዊ ጥልመት ወይ`ሲ ብድምር ክልቲኡ?-1ይን 2ይን ክፋላት

Posted by: Berhane.Habtemariam59@web.de

Date: Saturday, 18 July 2020

ኤርትራዊ ሃገራዊ ክሕደት`ዶ፣ ብጻያዊ ጥልመት ወይ`ሲ ብድምር ክልቲኡ?-1
22.12.2018
===========================================================================
ብመራሒ ጉጅለ-15 ዝፍለጥ ሃይለ ወልደትንሳኤ [ድሩዕ] ገለ ኣባላት ግምባርን መንግስትን ነበር ተሓባበርቱን ወኪሉ፣ ኣብ`ቲ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ውግእ ብሸምገልቲ ኣሜርካውያንን ኤሮጳውያንን መንገዲ ኣቢሉ ንጸላእትና ዓሌታዊ ስርዓት ህውሓት ዝምቡዕ ምስጢር ምምጣዉ [ምሕላፉ] ሃገራዊ ክሕደት ምፍጻሙን ብጭብጢ እንክግለጽ...........
 
ሃገርና ኤርትራ ኣንጻር ኣረሜናዊ [Fascist] ወራሪ ህውሓት ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ርሱን ውግእ [1998-2000] እንከላ፣ ብኣብ`ቲ እዋን`ቲ ናይ መንግስትን ሃገረ ኤርትራ ወጻኢ ጉዳይ ሓላፊ ዝነበረ ሃይለ ድሩዕ ብመንገዲ ዓረቕቲ ኣሜርካውያንን ኤሮጳውያንን ኣቢሉ ንጸላእትና ህውሓት ናይ ሓሶትን ኣጸላምን [ጠቃኒ] ካልእ ምስጢራዊ መልእኽቲ ከም`ዚ ዝስዕብ ኣመሓላሊፉ፣
„ካብቲ ሓያሎይ ዛጊት ብዕሊ ዘይተገልጸ ሓደ ንኡስ ክፋል ኣብ ብራሰልስ ቤልጁም ኣብ`ቲ ግዜ ውግእ ዝነበረሉ ዓቢ ናይ ሰላም ድርድር ኣኼባ ስለ ዝነበረ ሃይለ ድሩዕን ኣነን ካልኦትን መልእኽተኛታት ኤርትራ ዝነበርናዮ፣ ሃይለ ድሩዕ ንወያነ ብገለ ናይ ሰላም ኣደራደርቲ ዝነበሩ ኣሜርካውያንን ኤሮጳውያንን ወጻእተኛታት ጌሩ 'ምስ ዝዓበደ ኣይትዕበዱ ምስ ተጸለለ ኣይትጸለሉ ዕድል ንኽለኣዮም። ስለዚ እዚ ኲናት`ዚ ኢሳይያስ እዩ ጀሚሩዎ፣ ንስኹም ግን ኣይትእተዉ ናብ ኲናት ኣይትእተዉ ምስ ዕቡድ ኣይትዕበዱ ኲናት ምስ ተኣወጀ ንስኹም'ውን ነቲ ህዝቢ ኣብ ክስታይ ኣይተእትውዎ' እያ ኔራ እታ መልእኽቲ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሰደዳ ባዕሉ [ሓወይ ሃይለ ወልደትንሳኤ 'ድሩዕ'] ንዓይ ዝነገረኒ.............. " ኢሉ ሰንጋል ወደልደትንሳኤ ብምስክርነቱ ኣብ መቛየቚ ድሕረ ገጽ ተዛሪቡ።
 
ነዚ ፍጹም ንኽትኣምኖ ኣዝዩ ዘሸግርን ፍጹም ሓላፍነት ዝጐደሎን ካብ ከምኡ ዝኣመሰለ ከም ወጻኢ ጉዳይ ሓላፊ መንግስትን ኣባልን ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ መሪሕነት ህዝባዊ ግምባርን ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረን ሰብ ዘይትጽበዮ መርድእ፣ ሃገር ብሃርጓምን ጎባጢትን ስርዓት መሳፍንቲ ሕውሓት ወራር ምኽንያት ኣብ ርሱን ናይ ሞትን ሂወትን ኲናት ተጸሚዳ ንድሕነታን ልዑላውነታን ኣብ ትከላኸለሉን ትዋደቐሉን ከቢድ መስዋእቲ ኣብ ትኸፍለሉን ዘነበረትሉ ህሞት ብጣዕሚ ተኣፋፍን ወሳኒ ግን ጠቃኒ ሃገራዊ ምስጢር ብባዕዳውያን ልኡኻት [ኣሜሪካውያንን ኤሮጳውያን ሸምገልቲ] ብጽሑፍ ጌሩ መልእኽቲ ብትግራዎት ንዝምራሕ ዝነበረ ስርዓት ኢትዮጵያ ምሕላፉ ወይ ምሃቡ......ንሕና ከም ህዝቢ ሃገራዊ ክሕደትን ጥልመትን ተፈጺሙ ክንብል`ዶ ኣይንኽእልን ኢና ወይ ኣይግብኣናን ድዩ?
 
ኣብቲ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ውዑይ ውግእ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን፣ ትዕበ ትንኣስ ምስጢር እሞ ኸኣ ንመራሕ መንግስቲን ግምባርን ብሓሶት ዘጸልምን ዝኸስስን ብኢደ-ወነንካ ብፍላይ ኣሹንኳይ ክንድዚ ገዚፍ ስልጣንን ሓላፍነትን መንግስቲን ግምባርን ተሰኪምካ፣ ማንም ተራ ኤርትራዊ ከማን ንጸላእትኻን ክወሩኻን ክቐትሉኻን ኲናት ብዕሊ ኣዊጆምን ተሃንዲዶም ክጎብጡኻን ንዝመጹ ደመኛታት ጸላእቲ ምምንጣው`ሲ [ምሕላፍ ምሃብ] ሓራም [ነውሪ] ኮይኑ፣ እዚ ከቢድ ፍጻሜ`ዚ ሃገራዊ ክሕደት ወይ ድማ ጥልመት ብግልጺ ክበሃል`ዶ ኣይግባእን? ብሰንኩ ምኽንያት ኣብ ሰብን ንብረትን ብፍላይ ኣብ ሃገር ድማ ብሓፈሻ ዝወረደ መስዋእትን ዕንወትን`ከ በቲ ኤርትራዊ ሕጊ ከም ክብደቱ ከም ሳዕቤን ተመጣጣኒ ኣራሚ ስጉምቲ ክውሰዶ ነውሪ ድዩ? ብወገነይ ቀደም ሒዘ ዝሰምዖን ዝጥርጥሮን ስለ ዝነበርኩ፣ ካብቶም ሓደ ኣብ`ቲ ጸወታ ተዋሳእቲ ዝኾነን ዝነበረን ሰንጋል ወልደትንሳኤ [ሓዉ ንሃይለ ድሩዕ] ሕጂ ባዕሉ ሓደ ክፋል ናይ`ቲ ምስ ጸላኢ ዝተገብረ ምስጢራዊ ርክብ በጨቕ ኣቢሉ ስለ ዝጸወዮ፣ ዓው ኢለ ይግባእን ፈረቓን ይብል።
 
እዛ ሰራምን ተበላጺትን ጉጅለ-15 እምበኣር፣ ኣብ`ቲ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ኣንጻር ወራሪ ስርዓት ህውሓት ናይ ሞትን ሕየትን ርሱን ውግእ ኣብ ዘካይድሉ ዝንበሩ ህሞት ኣሽሓት መንእሰያትን ዓበይትን ደቂ ተባዕትዮን ደቀ ኣንስትዮን ኣብ ዝወድቁሉን ከቢድ መስዋእቲ ኣብ ዝኸፍልሉን ዝነበሩ ትንፋስ ዘይህብን ዘየዛኒን እዋን፣ ኣብ ውሻጠ ኮይና ምስ ወጻእተኛታት ተመሓዝያን ተዃሺማን ኣንጻር ሃገር ሸርሒ ትኣልምን ኣዕናዊን በታታንን ዕላምኣ ንምዕዋት ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከቡ ገለ ሰባት ኣደናጊራን ወዳዲባን ኣጻፊፋን ትሰርሕ ኔራ እያ። እዚ ጭብጢ ዘይብሉን ብስምዒትን ኣይኮንኩን ዝዛረቦ ዘሎኹ እንታይ ደኣ ብጭብጢ። ኣባላት`ዛ ብጉጅለ-15 እትፍለጥ ጋንታ፣ ናይ ስልቲ መሓዙታ ወራር መሳፍንቲ ሕውሓት ብህዝባዊ ሰራዊት ከቢድ መስዋእቲ ምስ ፈሸለን ምስ ተረኽሞሸን ፍሽለታ`ውን ስለ ዝነበረ፣ ንኣባት ንፍሳ ጋዜጠኛን ምናልባትውን ሰላይ ዶን ኮነል ብሃታ ሃታ ጸዊዓ ንባዕዲ ክንገር ዘይግባእ ታሪኽ ዘመነ-ሰውራን መሪሕነት ውልቀ-ሰባት ህግሓኤን ኣብቲ ውግእ ዝነበረ ኩነታትን ኣብ ሕጓታት [ውሻጠ] ዓሪዳ ብናታ ኣተራጓጉማን ብዝጥዕማ ኣገባብን ክትለፋለፍን ክትናሳሕን እያ ተጓይያ። ናይ`ዚ ምስክር ድማ ናይ ሓያሎይ ኣባላት`ዛ ጉጅለ ንስሓ`ዶ ክብሎ ምልፍላፍ ብዳን ኮነል ዝተገብረሎም ዝርርብ ናይ ቃልዕ ኣደባባይ ምስጢር እዩ።
 
እቲ ውግእ ብትብዓትን ጀግንነትን ተኻፈልቱ ከቢድ መስዋእትን መውጋእትን ጀጋኑ ሰራዊት ኤርትራ ብፍላይ ብተባዕ ምሉእ ተሳትፎ ህዝቢ ኤርትራን ብሓፈሻ ኣብ 2000 ዓም ምስ ፈሸለን ምስ ተዓወተን ግና፣ እዛ ጉጅለ-15 ብዝብል ስም ዝተጠመቐት ባእታ፣ ዝኣለመቶ ዕላማ ስዕረት ሰራዊት ኤርትራ ዘይቕዱስ ኪዳን ምስ ጸላኢና ህውሓትን ጥልመትን ዕልዋ መንግስትን ስለ ዘይሰለጣ ወይ ስለ ዝፈሸላ፣ ብሃትሃታ ካብ`ቲ ውሻጠ ወጺኣ ስድራ-ቤታት ኤርትራ ኣየናይ ወዶም-ጓሎም ከም ተሰውኡን ብዝወጹዎ ከም ዝተረፉን ከይፈለጡን እዚ ዓቢ ሃገራዊ ኪሳራ ከየገደሳ፣ ጌግኣ ክትሓብእን ክትሽፍንን "ካባ ደሞክራሲ" ብዓቐና ኣስፍያን ተኸዲናን ጸጉራ ተመሻሺጣን ሎቖትኣ ኣጸባቢቓ ሒዛን ብማይ ዘይሓለፎ ኣምር "ዲሞክራሲ" ክትሽቅጥን ህዝቢ ከተታልልን በሎኽ ኢላ እያ ወጺኣ። እዛ ጉጅለ-15 ብመንግስቲ ኤርትራ ተጋጊኺ ናብ ልብኺ ተመለሲ ተባሂላ ከተብቅዕ ግን፣ ነዚ ነጺጋ ኣብ ጽሑፍን ቆይቚን ዘለፋን ኣትያ ኣብ ሕብረተ-ሰብ ሕንፍሽፍሽ ክትፈጥር ተበጊሳን ብጻዕቂ ሰሪሓትሉን። እቲ መንግስቲ ድማ ነቲ "ጌጋኣ ንምሽፋን" በዛ ጉጅለ ዝካየድ ዝነበረ ኣዕናዊ ወፈራ ንምግታእ ብ2001 ዓም ሕጋዊ ስጉምቲ ወሲዱላ። እቲ ኩነታት ብመንግስቲ ኤርትራ ከይተገትኤ ብሸለልትነት ተገዲፉ ኔሩ እንተትነብር፣ ዕጫ ኤርትራ ልክዕ ከም ናይ ደቡብ ሱዳን [ውግእ ሓድሕድን ምድንዳን መንግስቲ ምፍራስን] ምኾነ። ሳዕቤኑ ድማ ስርዓት ጭፍራ ህውሓት ኣብቲ ውግእ ዘይረኸበቶ ዓወት፣ ብሕጓ ሰተት ኢላ ኣትያ ብቐሊሉ ንኤርትራ ተመሊሳ ንኽትቆጻጸራ ብዙሕ ጸገም ኣምበይምነበራን።
 
እዚ ኣዕናዊ እንተታት እንተ ዝፍጸም ኔሩ ድማ እዛ ጉጅለ-15 ብመራሒኣ ኣቢላ ኣብ'ቲ ግዜ ኲናት ሃገራዊ ምስጢር ንስርዓት ጭፍራ ነበር ዝመጠወቶ፣ እኩይን ኣንጻር ታሪኽና ዝኸይድ ጸሊም ነጥቢ ዕላምኣ ተዓዊቱ ከስዕቦ ዝኽእል ዝነበረ ውጽኢት [ሃገራዊ ውርደት] ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ግምት እዩ ኔሩ። መስፍናዊትን ኣረሜናዊትን ስርዓት ጉጅለ ህውሓት ድማ ምሕዝነታ ምስ ጉጅለ-15 ቅዳዊ [strategic] ዘይኮነስ ስልታዊ [tactical] ስለ ዝነበረን ዕላማኣ ድማ ንሰራዊት ኤርትራ ደምሲስካን ስዒርካን ኤርትራ ጎቢጥካን እቲ ሕቡን ታሪኻ ሓኺኽካ ናብ "ዓባይ ኢትዮጵያ" ንሓዋሩ ንምምላስ ስለ ዝነበረ፣ ንሶም'ውን [ጉጅለ-15] ኣብ'ቲ ድሕረ-መስርሕ ብርግጽ ብወያነ ምተበልዑ ኔሮም።
 
ብናተይ ገምጋምን ሚዛንን፣ በዚ መራሕ ጉጅለ-15ን ኣባላቱን ዝተኻየደ ዘይሓላፍነታዊ ኣሉታውን ኣዕናውን ተግባር፣ ኣብ`ቲ ግዜ ወራር ንጸላኢኻ ምስጢር ኣልሒዂካ ምሃብን ሃገራዊ ክሕደት ጥልመትን ምፍጻምን ሳዕቤናቱ፣…………
 
>>>• ንተጻይ መንግስቲ ህውሓት እቲ መሪሕነት መንግስትን ግምባርን ኤርትራ ስምምዕ የብሉን ዝብል ግጉይ ግምት ብምሃብን ሞራላ ሓፍ ኣብ ምባልን እቲ ውግእ ካብ ዓቐኑን ግዜኡን ንኽምጠጥ ተራ ምጽዋቱን፣ ኣደዳ ኣሽሓት ምሩጻት መንእሰያት ኤርትራ ግዳያት መስዋእትን መውጋእትን ስንክልናን ምግባሩን፣ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቚጸሩ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝፈናቐሉ ኣብ ምግባርን፣
 
>>>• በዚ ፍጹም ሓላፍነት ዝጎደሎ ውልቀ-ሰብን ጉጅለኡን ነቲ ብመንግስትን ላዕለዎት ሓለፍቲን ዓቂቦም ዝሰርሑሉ ዝነበሩ ፖለቲካውን ዞባውን ዓለምለኻውን ምውሳእ [ዲፕሎማሲ] ወትሃደራዊ ቅዲ ኲናት [Strategy] ኣብ ግዜ ውዑይ ናይ ምትሕንናቕ ውግኣት ንጸላእትና ስለ ተመጠወ፣ ህውሓት ናይ ሓሶት ሞራል ሰኒቓ ነቲ ግጭት ብሸምገልቲ ብቕልጡፍ ብሰላም ንኽፍታሕ ዝግበር ዝነበረ ጻዕሪ ብተደጋጋሚ ዘይምኽኑይ ቅድመ ኩነትን ዕባራን 'ቀምሽ ኣደይ ሓንኮለኒን' ዝመስል ሓንካስ ምኽንያትን ብምቕራብ ክትነጽጎን፣ እቲ ውግእ ከተናውሖን ክትደፍኣሉን ዕድል ሂቡዋ እዩ። ሳዕቤኑን ውጽኢቱን ድማ ከም`ቲ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስኩዎ እዩ።
 
>>>• ኣብ`ቲ ምስ ሸምገልቲ ሰላም [ኣሜርካውያንን ኤሮጳውያንን ብዝተሓተ ክብደት ድማ ምስ ኣፍሪቃዊ ሕብረት] ዝግበር ዝነበረ ምይይጥ ድማ ብሰንኪ`ቲ ምስጢር ሃገር ምልሓዂን ንጸላኢ ምምጣውን፣ ስርዓት ሕውሓት ነቲ ድርድር ከም ግዜ መግዝኢን ሓይሊ ሰባ መመልመሊን መዓለሚን መዳለውን ኣጽዋር መሸመትን ብግቡእ ተጠቒማትሉን ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ናይ ሰላም ተኽእሎ ኣማህሚና ንውግእን ደም ምፍሳስን ጥራሕ ከም ተተኩር ጌሩዋ ኣዩ።
 
>>>• ናይ`ዚ ኹሉ ድምር ከኣ ብፍላይ ኣብ`ቲ ቅድሚ ድሮ ሳልሳይ ወራር [ሓደ ሰሙን ወይ ሳልስቲ ቅድሚ ምጅማር 3ይ ወራ፣ ነቲ ኣብ ሞንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዝነበረ ጐንጺ/ኲናት ብሰላም ክፈትሕኦ፣ እተን ሓሙሽተ ሓያላትን ወሰንትን ጉዳይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም፣ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብኣካል ኣትየን ኔረን] >ብወገን ኤርትራ ዝነበረ ቅኑዕን ምቕሉልን ናይ ሰላም ድሌት ቅሩብነትን ብግብሪ ንምርኣይ፣ ሰራዊት ኤርትራ ብበይናዊ ዘይግዱድ ስጉምቲ ንኽልተ ዓመታት ብጽኑዕን ድልዱልን ዝሃነጾ መከላኸሊ መስመር ግምባር ቡረ 71 ዕርድታቱ ገዲፉ ናብ ኣስታት 37 ኪሎ ሜተር ቀላጥ መሬት ንውሽጢ ኤርትራ ከም ዝሰሓበን፣ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ድማ ካብ ግምባር ዛላ ኣምበሳን ደቡባዊ ግምባርን ከምኡ ከምዝገበረን፣ ብወገን ስርዓት ጭፍራ ወያነ ግን ነቲ ናይ ኤርትራ ምቕሉል ናይ ሰላም ተበግሶን ድሌትን ጻውዒት ዓለምለኻዊ ሸምገልቲ ሰላም ብትዕቢት ነጺጋ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብሰለስቲኡ ግምባራት ማለት [ግምባር ቡረ-ዓሰብ ንዓሰብ ንምሓዝ፣ ብግምባር ጾሮናን ዛላምበሳን ንከበሳን ኣስመራን ንምሓዝ፣ ብግምባር መረብ-ሰቲት ንቆላዊ መታሕት ኤርትራ ንምሓዝ] ሓያል መጥቃዕትን ወራርን ኣበጊሳ።
 
>>>• ኣብ`ቲ ንሰላም ሽምግልና ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን`ውን መሳፍናዊት መሪሕነት ህውሓት "እናተዋጋእና ክንደራደር ኢና እናተደራደርና ድማ ክንዋጋእ ኢና" ዝብል ጭርሖ ብዕሊ ኣዊጃ፣ ካብ መጀመርያ`ቲ ውግእ ክሳብ መወዳእታ ዝፈሸለትሉን ዝተሳዕረትሉን እዋን፣ ንሰላም ፍጹም ዕላማን ቅሩብነት ከም ዘይነበራ ብግብሪ ኣርእያ እያ። እዚ ኹሉ እኩይ ናይ ስርዓት ህውሓት ኢትዮጵያዊ ወርራ ግን ብሳላ ከቢድ መስዋእቲን ጅግንነትን ሰራዊት ኤርትራ ተባዕ ህዝቢ ኤርትራን ፈሺሉን ተሳዒሩን እዩ። እዚ ብድዔን ጥርዚ ምትብባዕ ወራር ጸላኢ`ውን ውጽኢት ክሕደት ጉጅለ-15 መራሕኡን ክበሃል ይከኣል።
 
>>>• እቲ ውግእ ኣብ 2000 ዓም ብውዕል ሰላም ጠጠው ምስ በለን እቲ ናይ ዶብ ጉዳይ ድማ ናብ ዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ምስ ተመርሐን፣ ቀዳም ዕለት 13 ሚያዝያ 2002 ድማ እቲ "ናይ መጨረሽታን እግባይ ዘይበሃሎ ፍርዲ" ምስ ተፈርደን፣ ስርዓት ህውሓት በቲ ናይ ሽዕኡ ዝነበረ ናይ ወጻኢ ሓላፊ ስዩም መስፍን ኣቢላ "ባድመን ከባቢኣን ጥራሕ ዘይኮነስ ንሕና ዘይሓተትናዮ ናይ ኤርትራ መሬት ተፈሪዱልናን ተዋሂቡናን ኣሎ" ኢሉ ዓይኑ ብዘውጽኤ ጻዕዳ ሓሶት ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ኣውጺኡ ከም ወራዶ መርዓ ከም ዝጭፍሩ ጌሩዎም እንከብቅዕ፣
 
"ንሕና ምሉእ ብምሉኡ ተቐቢልናዮ ኣሎና፣ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ንኤርትራ ኽትቅበሎ ከገድዳ ኣሎዎ" ኢሉውን ከይሓፈረ ተጠሊዑ ተዛሪቡ። "ሓሶትን ስንቅን እናሓደረ ይፎኩስ" ከም ዝበሃል ግን እቲ ኩሉ ነፍሒ ጥሩምባ ዋጋ ኣልቦ ጃንዳ ህውሓት ሓሶት ምዃኑ ንኽቃላዕ ግዜ ኣይወሰደን።
 
ካብ`ዚ ሓሊፉ`ውን እታ ቀታሊትን ሓሳዊትን ሰራቒትን ስርዓት ህውሓት ቃላ ዓጺፉ ነቲ ናይ ዶብ ውሳኔ ተሓሲማ ንኣስታት 16 ዓመታት ንህዝቢ ጅሆ ሒዛቶ ጸኒሓ እያ። እቲ ብድሕሪኡ ዝተኸስተ ምዕባለን ለውጥን ግን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ገሊጸዮ ስለ ዝኾንኩ ኣብ`ዚ ምድጋሙ ኣየድልን። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ዘይኮነስ ከቢድ እዩ ነይሩ ሕጂ`ውን ከምኡ እዩ።
 
ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ድማ እዚ ንሃገር ንኸጥፍእ ተጠጅኡ ዝስርሓሉ ዝነበረ ዘይቅዱስ ኪዳን ጉጅለ-15ን ወራሪት ስርዓት ወያነ ነበርን፣ ብኣባላታ ሓደ ብሓደ ብጩቕ እናበለ ኣብ ቃልዕ ይወጽእ ኣሎ። እቲ ምሉእ ሓቂ ግን መዓልቱ ሓልዩ እቲ ኩሉ ዝተፈጸመ ጉድ ብዕሊ ከም ዝወጽእ ፍሉጥ እዩ። ምቕናይ ጥራይ! ሒጂ ንግዚኡ ኣብዚ ደው ከብሎ።
 
እዚ ዎደሓንኩም፣ ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን!
 
ዘልኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና!
ዓወት ንሓፋሽ!
 
ብርሃነመስቀል ሃብተማርያም [ወዲ ቐሺ]
፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠
"ኣብ ብራሰልስ ቤልጁም ኣብ`ቲ ግዜ ውግእ ዝነበረሉ ዓቢ ኣኼባ ስለ ዝነበረ ሃይለ ድሩዕን ኣነን ካልኦትን መልእኽተና ኤርትራ ዝነበርናዮ፣ ሃይለ ድሩዕ ንወያነ ብገለ ገላገልቲ ዝነበሩ ኣሜርካውያንን ኤሮጳውያንን ወጻእተኛታት ጌሩ' ምስ ዝዓበደ ኣይትዕበዱ ምስ ተጸለለ ኣይትጸለሉ ዕድል ንኽለኣዮም። ስለዚ እዚ ኲናት`ዚ ኢሳይያስ እዩ ጀሚሩዎ፣ ንስኹም ግን ኣይትእተዉ ናብ ኲናት ኣይትእተዉ ምስ ዕቡድ ኣይትዕበዱ ኲናት ምስ ተኣወጀ ንስኹም'`ውን ነቲ ህዝቢ ኣብ ክስታይ ኣይተእትውዎ ኣያ ኔራ .............. ኢሉ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ መልእኽትኡ ከም ዝሰደደ ንዓይውን ከም ዝነገረኒ"............ ኢሉ ምስክርነቱ ኣብ ፓልቶክ ተዛሪቡ።
፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠
ኣብዛ ታሕቲ ዘላ ሰንሰለታዊት ሕጥበ-ጽሕፍቲ ጠዊቕኩም እቲ ትሕዝቶኡ ባዕልኹም ሰሚዕኩም ምዘንዎ።
 
***'ምስጢር ምእሳር ናይ G15 ኣብ 2001 ብሰንጋል ወልደትንሳኤ ሓዉ ንሃይለ ወልደትንሳኤ (ድሩዕ)'
 
***ሕቡእ ምስጢር መራሒ ጉጅለ-15 ሃይለ ወልደትንሳአ [ድሩዕ]
 
***ቁንጫል ቃለ መሕትት መስፍን ሓጎስ ምስ ራድዮ ኤረና 18.06.2020 ዓምፈ
https://www.facebook.com/100001351497949/videos/pcb.3053277928060560/3053194578068895
 
***ግብረ-መልሲ ዓብደልቃድር ሓምዳን ኣካያዲ መርበብ ሓበሬታ ቀርኒ ኣፍሪቃ [HoA] ንመስፍን ሓጎስ ሓምለ 06, 2020 ዓምፈ
 
***'ንኢሰያስ ቅተልዎ'...ሓደ ዘይተፈልጠ ኣምባሳድር!' ረድኢ መሓሪ ኣብ 90ታት ምስ ገለ ሱዳናውያን ኮይኑ ብማሪትን ጥንቆላን ሸርሕን እምኒ ናብ ወርቂ ክልውጥ ዝፈተነን ብወንጀል ተኣሲሩ ዝነበረን ምስ ኣሜሪካዊ መርበብ ስለያ ተቖጺሩ/ተዓሲቡ ይሰርሕ ኔሩ ዝበሃል፣ ደሓር ናብ ካናዳ ዝሃደመን፣ ብዛዕባ G15 ኣመልኪቱ፡ ሓደ ምስጢር ኣምሊቁ ኣሎ።
 
https://www.facebook.com/100001351497949/videos/pcb.3053277928060560/3053248431396843
 
***ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደገርጊሽ ነበር ብዛዕባ ጉጅለ-15 ሸርሒ እንክገልጽ……
 
፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠
 
ኤርትራዊ ሃገራዊ ክሕደት`ዶ፣ ብጻያዊ ጥልመት ወይ`ሲ ብድምር ክልቲኡ?-2
„ዓሻስ ብላዕ ከይበልዎ፣ ጽብሑለይ ይብል“ …
30.03.2019
 
ፖለቲካዊ ሽርሙጥናን በለጽን ምስልዩነትን ሃገራዊ ጥልመትን ክሕደትን ኣምባሳደር ነበር ሃይለ መንቀርዮስ።[መቐጸልታ እዛ ኣብ ላዕሊ ዘላ ኣርእስቲን ጽሕፍትን]
 
ሃይለ መንቀርዮስ ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያን ላዕለዋይ ጽፍሒ መሪሕነት ህዝባዊ ግምባር ነበርን፣ ፖለቲካዊ ዀሸምሸምን ሽርክነት ምስ ስርዓት ህውሓት ዝፈለመሉ ከም ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሰርሓሉ ዝነበረ እዋን እዩ። ናይ`ዚ መረጋገጺ ድማ ድሕሪ ኣብ „ጉጅለ-15‘`ዝበሃል ናይ መንግስታዊ ዕልዋ ጋንታ ዝተጸምበረሉን ዝፈሸለሉን ግዜ፣ ብድሕሪኡ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናትን ዓለማውን ኣህጉራውን መጋባኣያታት ኣንጻር ሃገረ ኤርትራ ስጋብ ሕጂ ዘካየዶ መደናገርን ኣዕናውን ንጥፈታትን ስነ-እእምሮኣዊ ግሉጽ ወራርን ሸርሕን እዩ።
 
እዚ ውልቀ-ሰብ`ዚ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝብገስ ዝነበረ ምምስራት ቅዋማዊ መንግስቲ ንምዕንቃፍ ኣብ ውሽጢ መንግስቲን ግምባርን ሕቡእ ናይ ዕልዋ መንግስቲ ጉጅለ ብምፍጣር ኣብቲ ኲናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈጸመ ሃገራዊ ክሕደት [ ኣብ ግዜ ኲናት ንጸላኢ ሃገራዊ ምስጢር ምልሓኽ] ጉዶምን ፍሽለቶምን ንምሽፋን ከም ሕሉፋት ተጣበቕቲ „ደሞክራሲ“ ኮንካ ምርኣይ ምስ ጉጅለኡ ፈቲኑ እዩ። እቲ ዕላማ ዕልዋ መንግስቲ ምስ ፈሸለ ድማ፣
 
• ኤርትራዊ ዜግነቱን ማንነቱን ደርብዩ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ዜጋ ንምዃን መሪጹ
• ካብ ምግልጋል ሃገር ኣብ ሕቡራት ሃገራት ቁጹር ኮይኑ ስጋብ ሕጂ ይቕጽል ኣሎ
• እዚ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽክዎ ናቱ ውሳኔን ምርጫን እኳ እንተኾነ፣ በቲ ዝረኸቦ ዓለምለኻዊ ናይ ስራሕ ዕድል ተጠቒሙ ምስ ባዕዳውያን ጎይቶቱን መሻርኽቱ መሳፍንቲ ህውሓት ብሓባር ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ መጋብኣያታት ሃገራትን ዓለምን ኣንጻር ኤርትራን ረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ኮይኑ ሞጐቱን ብዕሊ ሰሪሑን እዩ፣ ሕጅ`ውን እንተኾነ ካብ ክቱር ዓቕሊ ጽበት ዝተበገሰ እቲ እኩይን ነውራምን ሃገራዊ ጥልመት ገና ይቕጽሎ ኣሎ። ።
 
እዚ ኹሉ ውሽጣውን ግዳማውን ሸርሕታት ብሳላ ህዝባዊ መከተ ህዝቢ ኤርትራን ህዝባዊ ሰራዊቱን ብትንትን ኣትይዎ ዕርቃኑ ምስ ወጸ ድማ፣ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ብስም „ኣዲስ ወግ“ ብትግርኛ „ሓድሽ ወግዒ“ ብኢትዮጵያውያን ዝተኻየደ ዓውደ-ዘተ በዚ መጸ ከይተባህለ ድርግም ኢሉ ኣትዩ ብዛዕባ እታ ቀደም ጠንጢኑዋ ዝኸደን ኣንጻራን ንዕንወታን ከይተሓለለ ዝሰርሕ ዝነበረን ኤርትራ፣ ብዘይ ሕፍረት ክዛረብን ነቲ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተጀሚሩ ዘሎ ኣፈናዊ ናይ ሰላም መስርሕ ኣብ ሕቶ ምልክትን ጥርጣረን ከእቱን እንተ ኽኢሉውን ኽዓናቕፎን ካብ`ዚ ሓሊፉ`ውን ነታ ጎይትኡ ጭፍራ ህውሓት ትብለን መዝሙር ክደግምን ክጣበቐላን ክከላኸለላን ፍሹል ፈተነ ጌሩ። ካብ`ዚ ተበጊሰ እየ ኸኣ "ዓሻስ ብላዕ ከይበልዎ፣ ጽብሑለይ ይብል“ ብዝብል ኣርእስቲ ሓጻር ሕጥበ-ጽሑፈይ ዝጀመርኩ።
ዕሉል ሃይል መንቀርዮስ፣ እቲ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሓደ መጋብኣያ ብዛዕባ`ቲ ዘይሕጋዊ ማዕቀብን ግጭት ኤርትራን ጅቡቲን ካልእን ብሓንቲ ካናዳዊት ተሓቲቱ ከም „ኤርትራዊ“ ዝሃቦ ዘሕፍርን ነውራም መልስን ስጋብ ኤርትራዊን ጸሊምን ምኻኑን ዝረስዔ`ዩ ዝመስል ኔሩ። ኣብ ቅድሚ'ቶም ጎይቶቱን ኣሸቀልቱን ጸዓዱ ድማ ከም ኣብ ውራያ ስዋኣ ዝጠዓመላ ዝመሰላ በሃም [በሶሮ] ሰበይቲ ስጋብ ዝመስል እቲ ኩሩዕን ሕቡንን ኤርትራዊ መንነቱን ኣፍሪቃዊ መበቆሉን ረሲዑ፣ "ኣነ ኣብዚ ምሳኹም እየ ዓብየ፣ኣብዚ እየ ተማሂረ…" እናበለ ብምቅብጣር፣ ኣብ'ቲ ዝተሓተ ባይታ ወሪዱ ኮሸምሸም ክብልን ኣብ ሉቕምጽና ጥሒሉ ከይሓፈረ ክምድርን ኣብ ቅድሚ ምሉእ ዓለም ተራእዩ። ግዜ ንምቑጣብን ባዕልኹም ሰሚዕኩም ክትመዝንዎን ግን፣ብተንቀሳቓሲ ስእሊ ጌረ ኣብ ታሕቲ ኣመሓላሊፈዮ ኣሎኹ። ግን ብእንግልሽ እዩ፣ ካባኻትኩም ጠለብ እንተ ኣልዩ ድማ ጸገም የለን ምስ ግዜ ተርጒመ ክልጥፍፎ እኽእል እየ።
 
„ዘይሓፍር ድሙስ፣ ገብረማያም ስሙ“ ወይ ድማ "ኣብ ዘይምልከተክን፣ ኣይተእትዋ ኢድክን" ብዝብል ውሑድ ካብ ሓያሎይ ምስላ ለባማትን በላሕትን ኣቦታትና ወራዙት ኣዴታትናን ጌረ ድማ ኣብ`ዚ ይዓጹ፣ ኣይተስተወሓድዎ ኽኣ!!!
 
ኣብዚ ጠዊቕኩም ስምዕዎ፡
እዚ ዎ`ደሓንኩም ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን!!!
 
ብርሃነመስቀል ሃብተማርያም [ወዲ ቐሺ]
 

EmbassyMedia - Interview with H.E Askalu Menkerios & H.E. Tewelde Kelati 'Eritrea Marin Resources'

Dehai Events