Dehai Message Board (DMB)

ስእለ
Apr 28, 2023 4:09 PM
148.184.174.62
"ኮኾብ ጽባሕ ተወሊዱ"

ቊርጽ ቅምጥ ኢሉ
ኤርትራዊ መሸከሉ
'ቲ መልክዑ ሕብሩ
ዓለም ኣገሪሙ

ኣብ ኲዕሶ ጥበቡ 
'ቲ ኽእለቱ ዓቕሙ
ብርእሱ ብእግሩ
ምትኳስ ቀብቂቡ
ኣውሮጳ ኣጸሊሉ
ኢሳቕ! ኢሳቕ! ኣቢሉ

ዝወለደ ተሓቢኑ
ፈታው ኲዕሶ ኣመስጊኑ
ዕድመ ይሃብካ ኢሉ ኹሉ

Keep it up Alex. The future is yours.
ስእለ
Mar 29, 2023 3:14 PM
148.184.174.62
መን ይገርሞ
በዚ ዝካየድ ዘሎ
ኣብ ንዮርክ ኣብ ጀነቫ - መጋባእያ ውዕሎ
ንዓይ ጥራሕ ስምዑ ፍትሒ ጎደሎ፧

እወ መን ይገርሞ
ብዓርከይ ዓርክኻ
ወገነይ ወገንካ
ሕኸኸኒ ክሓከካ
ጥልዕ በለለይ ክብለጸልካ
ፍትሒ እንተሞተት ሲኢና ማሓዛ
ኣብቲ ጸልማት ናይ ዓመጽቲ ገዛ፧

ዩኤን/UN ዝብልዎ ዘይቕበጽ ባይቶ
ድልየት ምዕራባውያ ዘኳድዶ
ሸውራር ሓደ ዓይኑ ጋህሚ ዘዐመቶ 

ታሪኹ ዘሐፍር ክንገር ክዝንቶ
ብኣመሪካ ዝዝወር ውድብ ኮንቶ
ጸረ-ፍትሒ ኩሉ'ቲ ዘድምጾ       

እወ

ንዓመታት ፍትሒ ዝቐተለ
ዝሓንገደ ከይሕደስ ከይዕረ
ብልሺው ውድብ ዘይብሉ ጠገለ 

ብስም ዓቃብ ሰላም ሰባት እንዳዋፈረ
ብስለላ ተንኮል ጅቡኡ ዘህጠረ
ነውራም ውድብ ብቕጥፈት ዝልለ

ብቻርተሩ ዘይምራሕ ዘይእለ
ቀይዲ-በተኽ ኣብ ስራሕ ዘየለ
ቅበጽዎ! መይቱ'ዩ! ሬሳ ዘይተቐብረ
ስእለ
Mar 23, 2023 8:01 PM
173.73.27.183
ኣሰይ! ኣሰይ!
ባህ ኢልዋ ነብሰይ
ምዅርማይ ኣብቂዑ ኣሳፊሑ ብርከይ

ድሕሪ ብዙሕ ገልታዕታዕ ገልጠምጠም
ምግጫው ምግፋዕ በቲ ንፋስ ማዕበል
ንዓመታት ንፍርቂ ዘበን
መስዋእቲ ከፊለ ስቓይ ሕሰም
በጺሐዮ ምዕራፍ ከዐርፍ ክሕከም
ንጽባሕ ክጥምት ጸገመይ ክድምደም

ኣብ ሕርሲ ቃንዛ
ኣብ ጉዕዞ ደውታ
ምውዳቕ ጻሕታ
ምቑራጽ ተስፋ ...
ኣሎ ኣብዛ ሂወት ዒታ
ግና
ህጻን ምስ ተወልደ
ደውታ ምስ ኣኽተመ
ዓወት ምስ ጓዘመ
ሓጐስ ኮይኑ - ይርሳዕ ኩሉ ዘጋጠመ 

እሞ
ንኺድ ጥራሕ
ዓወት ብጻዕሪ'ዩ ዝብጻሕ!
ስእለ
Feb 20, 2023 4:09 AM
173.73.27.183
ንሰይጣን ዘሰምብድ ንምዕራብ ዘሐርቕ እንታይ’ዩ፧  
=======================

ንሰይጣን - “መስቀል”
ንምዕራብ፡
. ዘይክድም መራሒ ሃገር
. ምዝመዛ ዓመጽ ዝጻረር 
. ፈታሕ ሽግሩ ባዕሉ ዝናበር
. ነብስኻ-ምርኮሳ እምነቱ መትከል …

‘ዘን ቍንጪ ትዃን ሳልሳይ ዓለም
ርእሰን ዝሓማ ህዝቢ ክድረር
ሰላም ይዘርጋ ክሕሎ ጥቕመን

ስምምዕ ሰላም
ሓቢርካ ምምባር
ቅድሚት ምስጓም
ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያ
ሃገረ ሶማልያ
ገርለን ነውጺ
ጸጕሪ ዘንጺ

በዚ ሰምቢደን
ልበን መሊቖን
ይሕብሕበኦ
ይምውልኦ
ነቲ ኣበከነ
ጃንዳ ወያነ

ሰላም ክዘርግ
ጽልኢ ክሕብሕብ
ንረብሓ ኣዛብእ

ኣመሪካ ኣውሮጳ
ናይ ዓመጽ ጃንዳ
ሃገራት ከይዓብያ
ብነጻ ሕርያ
ይገብራለን ድብያ
ስእለ
Feb 14, 2023 12:01 AM
173.73.27.183

መርከብ ሰላም
=======
መርከብ ሰላም ጡሩምባ ነፊሓ
መለኸት ራህዋ ብስራት ተስፋ
ካብ ወደብ ባጽዕ ናይ ልምዓት ቦታ

ኣምበልቢላ ኣርማኣ ሰንደቓ
ኣልዒላቶ ‘ቲ ታኮ መልሕቓ
ጀሚራቶ ጉዕዞ ቡሩህ ተስፋ
ጉዕዞ ሰላም ምስ ጐረባብታ

ከይትጽገም ኣብቲ ነዊሕ ጉዕዞ
ከይቲድንጒ ‘ቲ ወደብ ክትበጽሖ
ካፕቴን ሓገዝ ኣይንንፈጎ

ከይህውኻ እቲ ማዕበል ባሕሪ
ሞሾምቦባ ‘ቲ ንፋስ ደሃሊ
ንሓልዋ ብለይቲ ብቐትሪ
ንዅነላ እምባ ትኵር ንስሪ
ሰእለ
Jan 30, 2023 4:00 PM
148.184.174.62
ፖለቲካ ጉድ'ምበር ረኺብካ!
=================
ኩሉ ተንታኒ
ፖለቲካ ማሃሪ
ከሳሲ ኣራሚ
ምስ ኮነ ሰብ ሎሚ
ፖለቲካ ዓርዒሩ
ፈዂሱ ሚዛኑ

ኩሉ መታለሊ
ሃዳዲ ዓፋኒ
ይፈልጥ'የ ባሃሊ
ይብል ኣመኑኒ

ኣብ ፈይስቡክ ቲዊተር
ዩቲዩፕ መሰንጀር
ዝጸሓፍ ዝንገር
ርእስኻ የናውጽ
ልብኻ ይህውጽ
የቃጽል የሐርቕ

ተፈተሽካ ባዶ
ዘይብሉ ትሕዝቶ
ጸረ-ሰላም ኮንቶ
ንፋስ ዘራጊቶ

"ፖለቲካ ኩሉ ለመዶ - ከፈአ
ጣፍ ኩሉ ዘረኦ - ጠፈአ"
ዝበሃልስ ሓቂ ኮይኑ
ምስ ሰማዕካ ወሽላኻት ገዋኑ
ሓሳባቶም ካብ ማዕዶ ዝጨኑ
ስእለ
Jan 25, 2023 2:48 PM
148.184.174.62
ህዝባዊ ሰራዊት
ብዓል ሙሉእ ኣምዑት፣
ክትኣቱ ሰላሕታ
ክትወጽእ ብዓውታ
ብዓወት እልልታ
ቀጺዕካ 'ታ ዒታ
ምኽዳም ክእለታ
ንባዕዲ ንጻዕዳ

ሕጂኸ ናበይ ናበይ፧

እስከ ንበረለይ
ሰስን ዓንትረለይ
ሓበን ኢኻ ክብረይ
ስእለ
Jan 23, 2023 9:26 PM
173.73.27.183
ስምዑ'ባ
እዚ ሻዕብያ
ሰራሒ ቅያ
እንታይ'ዩ ጉዱ
ዓው ዓው ዘይፈቱ፧

ባቃ ትም!
ስቕ ሕትም!
ወይከ ትንፍስ!
ዘይጅሃር ፋርስ
ጸላእቱ ክድምስስ
ክስዕር ከዐግስ

'ቲ ድምጹ ኣህጥሙ
የሳልጥ ዕማሙ
ርኣዩለይ
ስምዑለይ ዘይብሉ

እዝስ
ትብዓት ድዩ ርዝነት
ነብሰ-ተኣማምነት
ልቦና ብልህነት
ወይስ
ምኽታት ምዕራባዊ ቅጥፈት፧

ዶስ
ጸሊኡ ፈኾስኮስ
መሪጹ ክዕገስ፧

በቲ ስቕትኡ
ተባዕ ስርሑ
ዓመጽቲ ሪዒዶም
ኣትዩ ኣብ ከብዶም

የጸልሙ ስሙ
ጭብጢ ዘየብሉ
እንዳተቐባበሉ

ወይ ሻዕብያ
ኣብነት ኣርኣያ
ምዕራብ ቀዊጥካያ

ወያነ ተደብያ
ስሪኣ ኣፍቲሕካያ
ጸበልካ ኣስቲኻያ
ግርም ገኒዝካያ
ስእለ
Jan 20, 2023 6:00 PM
173.73.27.183
መርሃው ጸበባ
=======
ይከኣሎ ዋርሳይ ንስሪ ቆሊባ
ጽኑዕ ኣብ መትከል መርሃው ጸበባ
ንኽብርታቱ ከፋሊ ዋጋ

ንኤርትራ ሃገርና
ንነጻነት ክብርና
ንዜግነት መሰልና
ኩሉ ‘ድዩ ኰይኑልና

ዝወነነ ናይ ህዝቢ እምንቶ
ዉሕዉሕ ከልቢ መንገዱ ዘይዓግቶ
ጠሓሕሻ ገጢሙ ዝሰልጦ

ሃብሮም’ዩ በሊሕ ቀደም ብዓንተቦ
ዋልታ ሃገር ማንም ዘይደፍሮ
ሩጉጽ ዓወቱ ኣብ ዝወዓሎ

ዓቕሊ ትዕግስቲ ዝተዓደሎ
ኣርሓ ሃገሩ ዝስዕር ድሎ
ጎብለል ሓርበኛ መን ይወዳደሮ!

ኣብ ስራሕ ንጡፍ ጻዕረኛ ትኵር
ናይ እንዳማቱ ቊሊሕ ዘይብል
እቲ ስቕትኡ ኣባይ ዝስዕር

ወርትግ ይኾርዕ ስሙ ጸዊዐ
ከይተማታእኩ ጸበሉ ይልከ
‘ቲ ጸበል ጽንዓት ሃገር ዘውሓሰ
ስእለ
Nov 8, 2022 4:08 PM
148.184.174.62
ጃንዳ ወያነ መዓስ ፈትያ ኰይና ለድያ
ተጨፍሊቓ'ያ ተረጊጻ ኣካል መሓውራ
ዝፈረመት ኣብ ፕሪቶርያ ተደቢራ

እወ ተደሲቓ'ያ ተዳሂኻ
ተጨፍጪፋ ከም ተመን ዕዳጋ
ብየማን ብጸጋም ኢደይ ኢድካ

ተጀፊዓ
ንሓዋሩ ከብቅዕ እቲ ወራር ዝምታ
እቲ ክድምና ንምዕራብ ኣመሪካ
ከፋፊልካ ግዛእ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ

እንዶ-ኣልቦ ጭፍራ ትዕቢተኛ
ክልተ መልሓሱ ዘይእመን ሰረኛ
ሻዕብያ'ሎ ከይምለስ እንደጋና
እቲ ፈጣሪኡ ዘዕጠቐ ጀበርና
ዝማሃሮ ትርጉም ናይ ሰውራ
ዝመርሖ ናብ ኣዲስ ኣበባ
ጭቆና ከብቅዕ ንሰላም ንራሕዋ

ደጊም ኣኸለ ሕንከራ ዕንደራ
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ኤርትራ
እንካብ ተሳዕረ እዚ ነውራም ጭፍራ 
ስእለ
Nov 3, 2022 2:36 PM
148.184.174.62
ሕቶ፧
===
ደቂ ኤረይ
ሕጂኸ ናበይ
ካብ ተሳዕረ እዚ ግብረ እከይ
ወያነ ዝብልዎ ኣይሰብ ህበይ
ኣብቂዑ ዶ ይኸውን ጉዕዞ ጠለይ ጠለይ፧

ኣመሪካ ኣውሮጳ
ወያነ ካብ ወጸ ጥሮታ
ይህቡና ዶ ይኾኑ እፎይታ፧

እወ
ስላምና ዶ ይዕምብብ ይኸውን
ውልቃዊ ሓዳርና ከነካውን
ምስ ስድራና ቀሲና ክንነብር፧
ስእለ
Oct 27, 2022 2:46 PM
148.184.174.62
ሓርማዝ ተጸሊሉ
በቲኹ ልጓሙ
ዓለም ኣሸቢሩ
ጉልበቱ ኣሚኑ
የኽፍኣለይ ዘይብሉ

ባሕሪ ተሳጊሩ
ህዝቢ ኣሸቝሪሩ
ክበልዕ ዘይሳዕሩ
የኽፍኣለይ ዘይብሉ

ተበልካዮ ዓገብ
ብትዒቢት ይትብተብ
ክጥሕረካ ይህንደድ

ኣመሪካ ስሱዕ
ተግባሩ ዘይሱሩዕ
ዓሚጹ ዝጎስዕ
ንሰላም የናግዕ

ፍትሒ-ኣልቦ ዑቡይ
ተግባሩ ዘይቁሩይ
ንኹሉ እንጕይ እንጕይ

ዝበልክኹም ግበሩ
ተገዝኡ ኣገልግሉ
እንታይ'ዩ ሽንኑ፧

ስእለ
Oct 25, 2022 5:40 PM
173.73.27.183
ኣብ ትግራይ ጎደቦ
እንታይ ይበሃል ኣሎ?

ወይን ፋሕፋሕ ኢላ
ፈንጺሓ ድያ ተሓዚላ
ደቡብ ኣፍሪቃ ዓሊላ

ኣየ ጭፍራ
እቲ ምሕዛል ዘይበትከላ
ተወሊዳ ክሳብ ቀብራ

"ብኸበሮ ኣብያስ ብሕምቢጢጥ"
ወይን 
ሕጂ
እንታይ ሒዚኪ ኢኺ ክትምጕቲ
ዕርቀ ሰላም ከተስልጢ?
በጃኺ
ተቐበሊ እቲ ሓቂ
ኣብ መሬት ዘሎ ኣምብቢ
ኣብቂዑ'ዩ 'ቲ ጸወታት "ሊቂ ጭፍልቂ ..."

ጃንዳ ኣይከውንን'ዩ
ኣይትሕለሚ
ክድምና ክትቅጽሊ

ኣይከኣልን'ዩ ኣይትጸለሊ
ኣብቂዒኡ'ዩ እቲ ዕምሪ
ብሰላም ብውርደት - ስቕ ኢልኪ ተቐበሪ
ኣሸቀልትኺ ዓው ኢልኪ ንገሪ
ስእለ
Oct 14, 2022 4:34 PM
148.184.174.62
ሰብ ድሃይ፡
ድሃይዶ ኣለኩም ድሃይ ወያነ
ብህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተፈንፈነ፧

ኦይ!
ዘረባ ይብሉን
ኣፍካ'ዩ ዘኽድን፡

ይቕጥቀጥ ኣሎ ክሳብ ዝኣኽሎ
ብሰማይ ምድሪ ዕረፍቲ-ኣልቦ
ኣብ ውሽጢ ትግራይ ሩሑቕ ጎደቦ

ኣወ!
በሎ'ዩ ዘሎ ኣሰራስሮ
ሂወት ከይሰርዕ ትንፋስ ክሓጽሮ
ህዝቢ ከባቢ ሰላም ክርህዎ
ስእለ
Oct 3, 2022 3:55 PM
173.73.27.183
FEEL FREE ANYBODY TO PLAY IT WITH ክራር

ወያነ - ከቢሩ ዝሓሰረ
==========
ኣይትሕዘኑ ኣይትምቡዑለይ
እቲ ጌጋ ናተይ እዩ ናተይ
ዘሊለ ኣትየ ኣብ ዘይክልለይ
ጽልኢ ጻሕቲረ ምስ ጎረቤተይ
ረመጽ ተኻዕዩ ኣብ ሰውነተይ
ብጥምየት ኲናት ሃሊቑ ህዝበይ
ምስ ተሓሰምኩ ጻዋዒት ሰላም ዝቐረበለይ

ሕልሚ ቀትረይ ዓምቢቡ ሓሪሩኒ
ባዕለይ ገረያ እየ ትርከበኒ
ምኽሪ ጓና ዘስምዕ 'ታይ ነሩኒ
ዝነዓቕክዎ ሓይሊ ደኪሩኒ

ዋይ ኣነ ወያነ
ከቢረ ሓሲረ
ነበረባ ኰይነ
ዘይሕለም ሓሊመ
ዓባይ ትግራይ ኢለ

ንኡስ ዓቢዪ ተጻዊቱለይ
ብጥበብ ክእለት ኣሕጺሩ ዕምረይ
መስሓቕ ገሩኒ ብቕዓት ዘይብለይ

ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ዝደኸምኩሉ
ኣሽሓት ሂወት ዝገበርኩሉ
ከይተዓወተ መይቱ መኺኑ
ሓሶት መን ከማይ ኣብቂዑ ኣኽቲሙ

ብልሒ ዓብዪ ታሪኽ ሰኒዱ
ሓይሊ ሻዕብያ ኣብ ጎኑ ሕጁ
ዜጋ ዘሐጕስ ዓወት ጨቢጡ

ዋይ ኣነ ወያነ
ከቢረ ሓሲረ
ነበረባ ኰይነ
ዘይሕለም ሓሊመ
ዓባይ ትግራይ ኢለ
ስእለ
Sep 28, 2022 1:35 PM
148.184.174.62
ኩሉ ተንታኒ
ፖለቲካ መሃሪ
ከሳሲ ኣራሚ
ምስ ኰነ ሰብ ሎሚ
ፖለቲካ ዓርዒሩ
ፈዂሱ ሚዛኑ
ዝስዕቦ ሲኢኑ

ኩሉ መታለሊ
ሃዳዲ ዓፋኒ
ይብል እመኑኒ

ኣብ ፈይስቡክ ቲዊተር
ዩቱዩፕ ኮምፒተር
'ቲ ኹሉ ዝንገር
ልብኻ ይህውጽ
ርእስኻ የናውጽ
ዘይብሉ ትሕዝቶ
ተፈተሽካ ባዶ
ጸረ-ሰላም ኮንቶ
ስእለ
Sep 16, 2022 2:35 PM
173.73.27.183
"ኣብታ ነዋሕ መንገዲ የራኽበና ድሓን" ፕረሲደት ኢሳያስ ኣፈወርቂ

'ታ ነዋሕ መንገዲ
መን ወዲእዋ
መንከ ተኣልዩ ኣብ ፍርቂ፧

ወያነ ጸይቂ - ልኡኽ ናይ ባዕዲ
ወዲእካዮ ዶ 'ቲ ነዊሕ መንገዲ
ዓቐበት ቁልቁል ዓቕሊ ጸንቃቒ
ጥውይዋይ ጉዕዞ እግሪ ሓላኺ
መን በዲህዎ ተሪፉ ፍርቂ፧

መን ኣውጊሕዎ 'ቲ ነዊሕ ለይቲ
መንከ ረቲዑ ሓሶት ዶ ሓቂ
ጭፍራ ዶ ሻዕብያ ኣድኒኑ ርእሲ፧

እወ
መን ተዓዊቱ ኰሪዑ ሕጂ
እቲ ከዳሚ ረጋጺ ፍትሒ
ወይስ
እቲ ሓቀኛ ኣኽባሪ ሕጊ፧
David P Carroll
Jun 29, 2022 11:33 AM
109.78.28.208

ጽብቕቲ ጸሓያዊት ኤርትራ።

ጸሓይ ኣዝያ ትበርቕ ኣላ
ሰማይ ድማ ኣዝዩ ጽቡቕን...
ሰማያዊን እተን ንኣሽቱ ኣዕዋፍን
ኣብ ኣስመራ ይደርፉ ኣለዉ።
ናብን ግራውትን
ጽቡቕ ፍሽኽታ ዝመልኦም እዮም።
ዕምባባታት ኣብኡ ክሳብ ክንድዚ ድሙቕን...
ቀይሕን ኣብኡ ፍሽኽ እናበለ ኣትዩ።
እቲ ውዑይ ብርሃን ጸሓይን ኤርትራን።
ጽብቕቲ ጸሓያዊት እያ።
ውዑይ ቦታን እቲ...
ሮዛዊ ሕብሪ ዘለዎ ሰማይ
ኣየ ከመይ ዝበለ ጽባቐ
ጸሓያዊ መዓልቲ ኣብ ኣስመራ ሎሚ
ውዑይ ልኡም ንፋስ ድማ
ምሉእ መዓልቲ ዝነፍሕን ናተይ...
ተዘክሮታት ኣስመራ
ፈጺሙ ኣይሃስስን እዩ።
ኣነ ድማ ወይነይ ይሰቲ ኣለኹ
ኣብ ኤርትራ ምሉእ መዓልቲ
ኣነ ድማ ኣዝየ ድሙቕ ፍሽኽታ እየ ዝገብር ዘለኹ
ብዙሕ ምዝንጋዕ ድማ
ኣነ ኣብ ውዑይ ውዑይ ጸሓይን ናተይ...
ኣኽቢርካ ክትሕልዎም ዘለካ ተዘክሮታትን ብዙሕን።
ሓጎስን ክንድዚ ሓጎስን...
ኩሉ ሰብ ፍሽኽታ ሒዙ ይስሕቕ
ኣብኡ ገጻትን ኣነ ወትሩ ክገብር እየ
ጸሓያዊ መዓልታተይ ዘክር
ኣብ ምጭውቲ ኤርትራ መዓልታዊ።

ዳዊት ፒ ካሮል።
ስእለ
Jun 12, 2022 10:16 PM
71.163.95.239
ዕስራ ሰነ
=====
ዘኩሩለይ ምስጋና ሃቡለይ
ቶም ስዉኣት ደቂ ኤረይ
ዝሓለፉ ንነጻነት መሰለይ
ንኤርትራ ነታ ወርቂ ሪመይ

እወ ዘኩሩለይ
'ቶም ዘግሃዱ ’ቲ ነጻነት ሕልመይ
ዝሓለፉ ክጽዋዕ ብኤረይ
ዝቐንጠጡ መግዛእቲ ሕሰመይ 

ሰብ መትከል'ዮም ሰብ ጽንዓት ሰብ ግብሪ
ሰብ ማዕተብ - ኣብ ሰላም ኣብ ወጥሪ
ግምባሮም ዝሃቡ - ንሃገር ንህዝቢ

ንዘክሮም ስዉኣት ጀጋኑ
ዕድላቶም ንኤሩ ዝሃቡ
ንሶም ሓሊፎም ኤርትራ ክትህሉ

ስለዚ
ንኽብረቶም ንዅርዓቶም
ሓደ ንዅን ኣይንኽሓዶም
ከይወግኣና እቲ ኣዕጽምቶም

ንዘክሮም ሓደ ኰና
ኣብ ወጻኢ ኣብ ሃገርና
ነቲ ሕድሮም ከየዕበርና
ክስዉኡ ዝበሉና፡

"ክንሳነ ኣብ ጉዕዞና
ሎሚ ጽባሕ ንዕምርና
'ቶም ዓመጽቲ ከይደፍሩ”
ስእለ
May 18, 2022 1:44 AM
173.79.211.135
ኣገናዕ ጥሕሻ!
======
ብንያም ኣምበሳ
ጅግና ጥሕሻ
ንፉዕ ብሽኳ
ዓለም ኣዛሪብካ

ኣብ ዙር ኢጣልያ
መላእ እውርጳ
ስምና ኣድሚቕካ

ኣየ ዳንጋ ኣየ ሳምቡእ
ኣየ ልቢ ኣየ ኣምዑት
ኣብቲ ሽኳ ሓደ ቅኒት

ፍቕሪ ሃገር ኣብ ዝባንካ
ሓላፍነት ተሰኪምካ
ኣስሚኻና ክብሪ ይሃብካ

ሓየት ኢኻ ናይ ቡኡነት
ሓበን ጸሊም ዘይትንየት
ኵርዓት ኤረይ በዓል ማዕተብ

መን ከማኻ ወዲ ባሕሪ
ሓው ዳኒኤል ምስ መርሃዊ …
ኮኾብ ጽባሕ ኵርዓት ህዝቢ

ኣስሚኻያ ሃገረ ስኒት
ሃገር ጽንዓት እዛ ሸዊት
ተሓቢነ ልዕሊ ትጽቢት

እንኳዕ ኣሐጐሰካ!

Poem For Eritrea