Dehai Message Board (DMB)

ስእለ
Aug 13, 2018 5:56 PM
148.184.174.62
መን'ዩ ትብሉ?

ክልተ መሓዉሩ
እቲ ዓይኑ እዝኑ
ቁሞና ኣካሉ
ሰብ መሰል ዝጨኑ
ርእሲ ዘየብሉ?

'ቲ ዝሓስቦ ዝብሎ
ዝሰርሖ ዝገብሮ
ንኣዳም ገረሞ
መን'ዩ ኣብ ጎደቦ?

ዝህውትት ዝሕሱ
ዝጃሃር ዘናሹ
ዝሕንሕን ካብ ዉሽጡ
ሰላም ዘበላሹ
መን'ዩ ትብሉ ንሱ?

ኣይጡዑይ ኣይጽሉል
ዝፍክር ዝቑዝም
ዘዋጣውጥ ቅልጽም
ሙዉት ዘይገብር
ንጹሃት ዝልክም
መን'ዩ ዑሱብ ሩጉም?

ጸሓይ ዝዓረቦ
ግዜ ዘይምህሮ
ህዝቡ ዝፈንፈኖ
ሕጊ ዘይስቆሮ
ካብ ሰባት ደንቆሮ
ጉጂለ መን ኣሎ?

ዘየብሉ ሓቦ
ትብዓት ዝጎደሎ
ንሓቂ ክገጥሞ
መን ኢና ክንብሎ?

እስከ ተዓወቱ
ፍለጥዎ ንሱ
እቲ ኩፉእ ገጹ
ዝጸንቀቐ ሕንዙ
ስእለ
Aug 10, 2018 8:55 PM
96.241.121.159
ተኣልዩለይ

ኣሰይ ተሓጒሰ ቀሲነ ሕሹኒ
እቲ ቃንዛ ድሮ ገዲፉኒ
ምስ ኣልገሰ እቲ መንገፍ ዓይኒ
ምስ ተኣልየ እቲ ጸጸር እምኒ
ምስ ተጸርገ እቲ እሾኽ ግኒ
ተኾርባ ኳዂቶ ረመጽ እግሪ

ኣልጊሱለይ
ከይዱ ሪሒቑለይ
እቲ ሕማም ርእሰይ
ዝረበሸ ልበይ
ዝዓንቀፈ ጉዕዞይ

ኣይምለሶ 'ቲ ልኡል ፈጣሪ
የቃብጾ ከይስስን ከይፈሪ
እሾኽ መርገም ወያነ መሰሪ
ቀጸጽ ከብዲ ሓቢ ናይ ትማሊ
ጸረ-ሰላም ናይ ጥዕና ሓጉሊ
'ተወገዘ ብሃገር ብህዝቢ
Yonatan Solomon Russom
Aug 10, 2018 5:41 PM
205.141.67.16

Eritrean Innovation

What does Eritrea need? I can help Eritrean student to become Mathematician, Nuclear Energy Scientist and, Philosophers. It is not hard but who am I? I am self-taught mathematician Eritrean who specialize in logic. What is logic? Logic can helps a student how to reason correctly. In mathematics, philosophy or science, it is important to know how to reason. If one knows how to reason correctly, it helps you understand how to process your thoughts. Do I have any degree? No, I do not have any degree from any Institute, College or University that’s why I am self-taught mathematician. I took different route than most people.. The minute I learn how to reason logically in mathematics, I applied that thinking in all aspect of my life. It helps one not contradict in your thoughts. It means there is a process of way we should be thinking. If you have a process how to solve something, there are steps you need to take in order to do the next step, you cannot do things randomly expect to get good result. A good result is the outcome of a good process. If you know how to something good, there is usually there is something you do process. So, what it means is that the end result of what we get good or bad, is directly the result of our process. If our process is not correct, you can’t get expect good result. If you have good process, you get good result. In mathematics there is subject that we can learn how to reason correctly. Sometimes I help kids who struggle in math. Even though it looks like I teach them mathematics but I am helping them to think logically through numbers and later I interpret it that concept the way we reason in their everyday life. Why should reason correctly and how it can help us get good result we want.

If you really think about it how the west advance in technology is through simple thinking and logical reason that their philosophers came learn from us. All Greek philosophers, like Socrates, Plato, Aristotle, etc use to come to Africa and were amaze how Africa was advance in Geometry, Architecture, etc. All the west did was transform the writing etc through electricity. 0 & 1 binary. If electricity flows one (1) if doesn’t zero (0). Otherwise our alphabets and Latin alphabets (use to be Sudan-ze) came from the same design. (Nai Aboy Ketish Meskel). “Zihazkayo Werki Darga Terki”

I don’t think most of us know enough and how rich is our culture or I don’t think we appreciate it enough how it can help us advance if we know more about ourselves. We try to learn the western culture so much, we don’t even know ours well because we don’t how they drive or we don’t even question how the western teaching mathematics. Most of all we do not know the history of mathematics. How it was 400 years ago? If French mathematician did not invent X & Y-axis would Isaac Newton or Gottfried William Leibzig have invented calculus?How was it before calculus was invented 400 years ago? Why is mathematics abstract today? Can we even go back 2018 years to know how it was? Why do we see today in Eritrea, doors, walls semi-circle designs? Have thought you ever, maybe that how use to be graphed mathematics before? Our geez numbers don’t have zero? Why and was it neccesary then? In fact not having zero, it is easier to think logically in order to help you how to reason correctly? Why don’t we teach what is Nai Aboy Keshi Meskel? Why it is diamond shape? This shape exist 4000 years ago. Why is Sabawi writing different than today? There are many question we need to know and ask, that what I would like to teach in Eritea in Mai Nefhi.

What does Eritrea need? Eritrea need all of us today more than before. All of us need to contribute whatever we can little or big. We need to build Eritrea together and that requires each of contribution. Where ever we are let’s go back build Eritrea and support Eritrea always and help one another anywhere.

Always Awet Nihafash!

ስእለ
Aug 10, 2018 1:16 PM
148.184.174.61
ኣሰይ ኣሰይ ቀሲነ ሕሹኒ
እቲ ስቓይ ቃንዛ ድሮ ገዲፉኒ
ምስ ኣልገሰ እቲ መንገፍ ዓይኒ
ምስ ተኣልየ እቲ ጸጸር እምኒ
ምስ ተጸርገ እቲ እሾኽ ግኒ

እወ ተኣልዩለይ
ከይዱ ሪሒቑለይ
እቲ ሕማም ከብደይ
ዝረበሸ ልበይ
ዝፈገአ ርእሰይ

ኣይምለሶ 'ቲ ልኡል ፈጣሪ
የቃብጾ ከይስስን ከይፈሪ
እሾኽ መርገም ወያነ መሰሪ
ቀጸጽ ከብዲ ሓቢ ናይ ትማሊ
ጸረ-ሰላም ናይ ጥዕና ሓጉሊ
'ተፈንፈነ ብሃገር ብህዝቢ
Yonatan Solomon Russom
Aug 6, 2018 2:38 PM
205.141.67.16

Eritrea has over 200 island

Eritrea has over 200 island in the Red Sea like • Dahlak Kebir, Dhuladhiya · Dissei · Dohul · Erwa · Harat · Harmil · Howakil Dhuladhiya · Dissei · Dohul · Fatuma Halib Hando Howakil and Massawa

Our tourist are coming to visit Eritrea but we have not build enough hotels in the island yet. Unless the hotels that we are going to build are international recognized brands, they need to select for names one of the below names for any investor for Eritrean or other.

Whenever we build Hotels in this Islands or give permit to a builder. The name of the hotel, it needs to reflect our history like Gedli Hotel, Tsiniat Hotel, Tewefayinet Hotel, Gunbet 24 Hotel, Hagerawunet Hotel,Erse Murkesa Hote and this are few example how we should name them. This should be one of the criteria for any investor Eritrean or non-Eritrean because it identify the place and names, it is Eritrea territory or place, especially in the Red Sea beaches.

This island and hotels should attract tourists, honeymoon, cruises, etc. The Red Sea water is very beautiful and clean. We need to start planting more Palm Trees, exotic trees in this islands. We have a lot of work ahead of us. We need to start emigrate back to Eritrea to build our country together. We have big potential to be become successful in all aspect like tourist attraction, health, education, etc. With all this change is coming, Eritrea does not tolerate corruption, unlawful activities of any kind that is not Eritrean norm or culture. We have to be very responsible all of us. If Eritrea is going to become successful, we have to be responsible for all our action. We need to increase the salaries of employees and anyone who does not do his or her job, need to be fired and his or her name should be recorded for reference office. In the near future all Eritrean should own nice house, with good paying job. No, homelessness beggars should be in the cities of Eritrea. Right now there is housing shortage in Eritrea, it is very expensive to live in Asmara. Let alone to the residents even for us who come abroad, it is very expensive to eat out in the restaurants. The restaurant prices are way to expensive in Asmara. In my opinion any meal should not be more than $150.00 Nakfa comparing with the exchange rates $1 US dollar to $15 Nakfa. What the restaurant owner need to understand is that their profit should be generate more from selling drinks not food. The food should be reasonable. For example if customer orders tea, what is the price of tea? Hot water and tea bag? The profit margin higher on drinks than food should be. I like to suggest to the Eritrean restaurant to bring the food price lower and sell more drinks.

Finally, I would like to say that we have a lot of works a head of us in all aspect, hotels, restaurants, bars, commodity

Thank you
Yonatan Solomon Russom
Minnesota, USA
Yonatan Solomon Russom
Aug 3, 2018 4:20 PM
205.141.67.16

Eritrea Needs Us And We Need Her.

Even if you aren't able to go to our annual meeting or to Eritrea at this moment, we need your participating on an our project, You can still help us help others by supporting us. We might ask for your kind assistance to review our document, project, guidelines, etc. Like trees need sunshine to live, Eritrea needs professional Eritrean like you. We need to give back to our community and our beloved country Eritrea. We paid the ultimate price to become Independence country. We all have different profession. We need to share our knowledge and experiences with our community and in Eritrea.

I have no degree of any kind. I drop out of College because I was not learning anything in school. So, I decided to take different route to be educated and become self-taught mathematician.

I start reading books day and night about philosophy, psychology, history, mathematics, Religion, etc. The years were from 1992 to 1997. In 1997 I was in my own world. Some people might call me a little bit strange. My view point were totally different than most people. I felt like no one can understanding me what I was talking about. I was kind scary to some people or crazy. The good thing about my believes was that my study was mostly about mathematic what I am able to expressed in words, I can also expressed in numbers so what I say in words can be verified in numbers and graphs and that reminded me that I was in my senses and after all that I wasn’t crazy as what some people like to think about me. I was just in a different world and different level of understanding about the world in regard to mathematics, Nuclear Energy, Religion, histories, Shapes, alphabets, writing, etc. My view of the world changed once I read a book called “Mind & Tools”, I read the book in 22 hours that has about 300 pages. I use to be addicted to reading. If I didn’t read, I use to feel very bad like I wasted the day without gaining little more knowledge, even though it was break for me to spend time with my friends.

Another challenging subject was my own mother tongue. I left Eritrea when I was 12 years old in 1982, I did not learn enough Tigrinya vocabulary to express myself or able to write a book about mathematical because I was a kid and then I immigrated to the west. My goal is mathematics to be taught in Tigrinya. All concepts need to be written in Tigrinya. I bought four different Tigrinya dictionaries to find out all this mathematical terminologies in Tigrinya. X& Y-axis, Integration, derivative, etc. It took me one year to study Tigrinya terminologies. I am ready since 1997. Some people might ask why in Tigrinya, I say why not in Tigrinya. Mathematics is the most easy subject if you understand the most basic concept which is not taught in school today. Most of all, if Eritrea is going to advance in technology or planning to go to Moon or space or want to secure energy in the future math is the way to go that’s my I became self-taught mathematician. Eritrea needs us and we need her. Yonatan Solomon Russom, Self-taught Mathematician

Yonatan Solomon Russom
Aug 2, 2018 3:37 PM
205.141.67.16

How Eritrea Can Create Eritrean Scientist, Philosphers & Mathematician fast

Now it is Peace in East Africa,

We, African need to return to Africa to assist in the sustainable development of Africa and as long we have peace we need to remigration to our mother land.

We are known for hunger, war, starvation, killing, prison, etc in the past. Now for the first time since Dr. Abiy has been elected for prime ministry, prisoner freed, killing stopped, peace came among neighbor and parties, etc. It doesn’t matter if what tribe or ethnic group we are as long we are African. He loves everyone. He cares about everyone. We all deserve peace, caring and love which is Eritrean philosophy to work, exchange and support each other, economically, military or other services.

This is also Isaias Afeworki moto “All Eritrean are equal and have equal right and need equal services, in fact those who have less, he provide more serivices, like school, water, hospitals and he believes we all are Eritrean who need more support than those who live in big cities. There are many professional abroad with all type of backgrounds, Doctors, Engineers, Financial advisers, and like myself Mathematician and others. I left Eritrea when I was 12 years old and all my life lived in the West for 36 years. I have study their culture, languages, history, philosophy of the west philosophers and scientist. I feel that I know more about the western culture than my own by studying their contribution to our world. The good thing that by known west culture, I can be a bridge the fact that I know t I know enough about mine own culture, language and able to share the knowledge I possess in own mother tongue.

The interesting part is that even the west themselves, the majority don’t even know their own history of their scientist contribution. It is because it is abstract.

It is very interesting how the west advance in technology. They mostly learned from us, African. Their philosophers came to Africa to learn all that it looks to today artificial intelligence. They just have presented differently with electronic the writing aspects. Otherwise, the writing, letters, numbers, formulas, they learned from us. It will be very easy for us to adopted and learned when we know how and understand the history.

In school or University, you don’t really learn a lot other than the general knowledge. It is up to the person to study further of your own to know deeper if you want to know much deeper knowledge. It is not share it easily. You have to read and interpret in their philosophical writings. The reason is that if it has a virtue/benefit, it kept secret and they don’t share it to everyone. You might hear about it but you will not have access of the findings. You have to do your own study. My point is that we African, specially East African need to return to our country to assist in the sustainable development of Africa. No, one can do for us other than ourselves.

The question is how can we do it?

There is two ways we can teach our pupils/ students.

1. We have to come to Eritrea to teach pupils/student or

2. I can ask pupils/students a specific question to make them become scientist but they have to be able find the answer “Intuition””Gemri” “kisikorom”

As you know, it will be very hard for diaspora to move to Africa to teach our own people. As for me, I tried to move in 1997 but Eritrea was not ready for me at that time and I had no responsibility at that time. Now, I have to be honest, today I have many responsibilities that prevent me to come to teach so Eritrea can advance in technology. Even though my desire is to come teach in Eritrea. So, I choose plan two, we need to create Eritrean scientist in Eritrea. The question how do we do it. It is easy. We just need to ask them specific question to the pupils to unify their knowledge and make them aware. If they are able to answer the specific question in their mind, it will create synapses in their brain like circuits which will reconnect the information they have gather so far and are able reconnect the dots that will help them to see the light. The question will force them to think logically. Once they realize they can think logically, they will figure out the rest. The whole idea is how we can think logically? In order to think logically, one need to know how all technology is based from. It is all derived from simple arithmetic calculation. The primitives 0 and 1 along operation + and = comes from number theory and artificial intelligence as well.

Ted
Aug 1, 2018 3:16 PM
63.88.40.2

why we promote people like "Ghezae Hagos" by publishing their article in Dehai news? it should be deleted.

ስእለ
Jul 29, 2018 8:32 PM
96.241.121.159

ሕጂኸ ናበይ?

ባዓል ከዳዕ መሓዛ ከዳሚ
ክልተ-ሓደ ለማኒ ኣገልጋሊ
ጸረ-ዕብየት ናይ ጥፍኣት መሰሪ
ኢድኩም ሃቡ ሓሪኑ’ዩ ህዝቢ

ነቒሑ’ዩ ሓፋሽ ጸላእቱ ኣለልዩ
ካብ ሩሑቕ ቀረባ ጉዕዙኡ ዝሃስዩ
ሰብ መሰል ኣኽላባት ነኺሶም ዘእዉዩ

ግዜ ግርም ዘርእየካ ኩሉ
ክማጻረ ጽራዩ ገፈሉ
ጸረ-ህዝቢ ክሓፍሩ ክፈሽሉ
ስእለ
Jul 27, 2018 10:28 PM
96.241.121.159
'ቲ ገበል ዊሒጣ - ናይ ሰላም ጉልሕንጣ
ምስ ኣልገሰ ኣብ ባይታ
ምስ ሃበ ምልክታ
ኩሉ ኮይኑ ሳንጣ

ጸሓይ ዕርቂ በሪቓ
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ
ኣስመራ ሕምብርታ
ፍቕሪ ሰላም ተሓንጊጣ
ምስ ናይ ሓድነት ቋንቋ

ኤርትራ ቀደም'ያ ነጊራ
'ቲ መንገዲ ሲኢላ ሓቢራ
ኢድ ክስሓብ ከቋርጽ ሕንከራ
ዓማጺ ፖሊሲ ከኽትም
ከብቅዕ ዕደራ
ህዝቢ፣ ሃገር ክሰርሕ ብሓበራ

እንሆ ሎሚ ኤረይ ሰሚሩላ
ድሕሪ ስቓይ መስዋእቲ መከራ
ባቡር ሰላም ክትሕምበብ ጀሚራ
ኣቃሊሓ መልሕቓ ኣልዒላ
ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ማእከል ኣስመራ
ዮናታን ሰሎሞን ርእሶም - ሚነሶታ
Jul 27, 2018 5:10 PM
205.141.67.16

Finally Peace in East Africa

We, African are going to return to Africa to assist in the sustainable development of Africa, as long we have peace we will be remigration.

We are known for hunger, war, starvation, killing, prison, etc. Now for the first time since Dr. Abiy has been elected for prime ministry, prisoner freed, killing stopped, peace came among neighbor and parties, etc. It doesn’t matter if what tribe or ethnic group we are as long we are African. He loves everyone. He cares about everyone. We all deserve peace, caring and love which is Eritrean philosophy to work, exchange and support each other, economically, military or services.

There are many professional abroad with all type of backgrounds, Doctors, Engineers, Financial advisers, and like myself Mathematician and others.

I left Eritrea when I was 12 years old and all my life lived in the West for 36 years. I have study their culture, languages, and history of their scientist. I feel that I got to know them very well by studying their contribution to our world. I feel that I know more west culture than my own but I know enough mine own culture, language and able to share the knowledge I possess in own mother tongue.

The interesting part is that even the west the majority themselves don’t even know their own history of their scientist contribution.

It is very interesting how they advance in artificial intelligence and technology. You don’t really learn it in school or Universities other than the general knowledge. It is up to the person to study further of your own to know deeper if you want to know much deeper knowledge. It is not share it easily. You have to read and interpret in their philosophical writings. The reason is that if it has a virtue/benefit, it kept secret and not share to everyone. You might hear about it but you will not have access of the findings. You have to do your own study. My point is that we African, specially East African need to return to our country to assist in the sustainable development of Africa. No, one can do for us other than ourselves.

ስእለ
Jul 25, 2018 2:13 PM
148.184.174.61
እኹል ግዜ ወሲደ - ሓሲበ ኣውሪደ
ተወኪሰ መዝገብ - ለባማት ሓቲተ
ክፈልጥ ፈቲነ - ወያነ መን'ዩ 'ለ

'ቲ መልሲ - ልበይ ዘሰምበደ
ተፈታሕካ ቁጻር - ዘይብሉ ጠገለ
ዘናቖተ ህዝቢ - ኣይብላዕ ኣይስተ
ተላኣኺ ኩርኩር - ኣብ ባዶ ዝዕበ

ሰላም ዝቐተለ - ስርቂ ዘማዕበለ
ኣእምሩኡ ጸገም - ዜጋ ዝበከለ
ናይ ተንኮል ከረጢት - ሕማቕ ተፈንፈነ
ጸረ-ምዕብልና - ሓሳድ ዝደንቆረ

ክሕሱ ዝሰልጦ - ሳዕቤን ከይመዘነ
ሓቢ ተሃዋስያን - ናይ ሰላም ቁንቁነ
ዉሽጡ ዝላሕለሐ - ፈጺሙ ዘይዕረ

ተደኒሱ ሞይቱ - ኣለኹ እንዳበለ
ፍትሓት ተነፊጉ - ቀብሩ ኣይተነግረ
ከም ግመ በኒኑ - ኣብቂዑ ወያነ

ስእለ
Jul 24, 2018 3:30 PM
148.184.174.61
ደላይ ፍትሒ ሰላም ዝዘመረ
ንዓመታት ሂወት ዝገበረ
ተጨፍጪፉ ኣለኹ ዝበለ
ጐይታ ጽንዓት ዘይጽወር ዝጸረ
ህዝቢ ኤረይ ብፍትሒ ዝልለ
ጋልሂካዮ ጸልማት ገርካዮ ነበረ

ጽንዓትካ ሲዒሩ በሪኹ 
ፍቕሪ ሰላም ወሊዱ ዓዂኹ
ኣብ ሩሑቕ ቀረባ ኩሉ ተሓጒሱ
ዓብዪ ንእሽቶ  ዓሊሉ ኣሞጒሱ

ኣገናዕ ኢሉካ ፈታዊ ጸላኢ
ሰሊሙካ ወርቂ መንጒድካ ብሓቂ
ተሓጒሸ ኣነ ዕብየትካ ክርኢ
ስእለ
Jul 21, 2018 3:44 PM
96.241.121.159
ኣነ ዝምሕጸኖም - ናይ ልበይ ዝነግሮም
ንኢትዮጵያውያን ኩሎም - ሙሁሮም ዓለሞም

ታሪኽ ከዐርዩ - ክጽሕፉ ከምህሩ
'ቲ ሓቂ ክነግሩ - ከየማዛበሉ
ወለዶ ክፈልጥ - ጌጋታት ከይደግሙ 

መታን፡
ስላምና ክሰፍን
ምስፍሕፋሕ ከኽትም
ቀሲና ክንነብር - ብሓደ ክንስጉም
ክንምዕብል ክንስልጥን - ከብቅዕ ዕግርግር
ስእለ
Jul 20, 2018 1:06 PM
148.184.174.61
ኣነ ዝምሕጸኖም
ናይ ልበይ ዝነግሮም
ንኢትዮጵያውያን ኩሎም
ሙሁሮም ዓለሞም፡

ታሪኾም ከዐርዩ
ክጽሕፉ ከምህሩ
'ቲ ሓቂ ክነግሩ
ከየማዛበሉ
ሃበስ-ቀደስ ዘይብሉ

መታን፡
ስላምና ክሰፍን
ምስፍሕፋሕ ከኽትም
ቀሲና ክንነብር
ብሓደ ክንስጉም
ክንምዕብል ክንስልጥን
ከብቅዕ ዕግርግር
ስእለ
Jul 19, 2018 3:03 PM
148.184.174.62
እሾኽ ተነቒሱ - ተማሕዩ ኣልጊሱ
ጸልማት ተቐንጢጡ - ንብርሃን ኣውሪሱ
ቃንዛ ስጋ ኣብቂዑ - ሂወት ተሓዲሱ
ፍቕሪ ሰላም ሃገር - ዓምቢቡ ነጊሱ
ደላይ ፍትሒ ሓፋሽ - ኩሉ ተሓጒሱ
ኣመስጊኑ ኣምላኽ - ተሲኡ ደቂሱ

ተመንዩ ሓላል- ጸሎቱ ኣዕሪጉ
ጻማኡ ክርኢ - ኣጒሙ ኣጒዑ
በሲሉ ክበልዕ - ከመስግን ጎሲዑ

ይበል ውሕልነት - ነብሰ ተኣማምነት
ዘይንቕነቕ ሓይሊ - ኣብ ህዝቡ መሰረት
ብጽንዓት መካቲ - ንደምዳሚ ዓወት
ዓለም ኣዛሪብካ - ኤርትራዊ ሓየት 
ኣብዚ ለኽባጥ ዘበን - ኴንካ፣
ናይ ጽንዓት፣ ናይ ሓቂ ኣብነት
ስአለ
Jul 16, 2018 8:44 PM
96.241.121.159
መርከብ ሰላም ጡሩምባ ነፊሓ
ኣበሲራ ክትጅምር ስራሓ
ኣምበልቢላ ኣርምኣ ሰንደቓ
ኣልዒላቶ ታኮኣ መልሕቓ
ተበጊሳ ፈሊማ ጉዕዞኣ

ዓጅብዋ ‘ቲ ዓሳ ከይበልዓ
ጽረጉላ ኳዂቶ እሾኻ
'ቲ ዕንቅፋት ናይ ሰላም ምሕለኻ

እወ
ከይትዕንቀፍ ኣብቲ ኩርኳሕ ጉዕዞ
ከይቲድንጒ 'ቲ ወደብ ክትበጽሖ
መርከብ ካፕቴን ሃየ ንሓግዞ

እቲ ንፋስ መሾምቦባ ሃውሪ
ጸረ-ህድኣት ዓንቃፊ ድሃሊ
ከይህውኻ እቲ ማዕበል ባሕሪ
ንሓልዋ ለይቲ ይኹን ቀትሪ
ንሓብሕባ ብልቦና ምኽሪ
Yonatan Solomon Russom
Jul 13, 2018 9:43 PM
205.141.67.16

Eritrea will be like Abu Dhabi or Singapore

“Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is a success.”

In the last 20 years, we know what we have been doing. Now we are going to work even harder and smarter. We only have one hotel that is considered to be international acceptable that’s Asmara Palace. We need to build at least two more hotels that can accommodate tourists from Africa, Asia (Middle East), Europe, Asia and USA in Massawa and Aseb by the beach in Red Sea. We need to give one year tax break for all business that serve in restaurants, hotels and tourism to bring equipment and supplies.

We need to continue our housing constructions and improvement in Asmara and other cities. We need to catch up the last 20 years we lost to make Eritrea like Abu Dhabi or Singapore. We have better future ahead of us. I believe that Eritrea and Eritrean have even have brighter future ahead of us. Making peace with Ethiopia will benefit both of us. We will be stronger and stable nations both of us. As long we are thankful and respectful each other, we will be prosperous nations. Our children will not be immigrating to the west and the west will come to us for our resources and our rich culture and traditions. We have a lot of work ahead of us. Our teachers need to be paid more money. We need privatize and the government owned property to focus on taxes and regulations.

My suggestion to the Eritrean government, we need to make Aseb tourist destination, we need to build little Ethiopia village, Somalia village, Uganda village, Kenya village, Djoubouti village. We need to build something that resemble these villages. We also need to build the biggest kids attraction in Aseb where kids come from East Africa or middle east for vacation. So we might need to build not just one, 10 hotels in Aseb.

We need to start dreaming big to make Eritrea to be like Abu Dhabi or Singapore.

Thank you
Yonatan Solomon Russom
Minnesota
ስእለ
Jul 12, 2018 12:54 PM
148.184.174.62
እቲ ዘይእመን
ናይ ተንኮል ገሃነም
ኣብ ባዶ ዝትዕነን
ጠሊምዎ ዘበን

እንዳረኣየ ዓይኑ
ብደዉ ተቐቢሩ
መውጽኢ ዘይብሉ

ኣይሓሰበን ኣርሒቑ
ካብ ሓቂ ሪሒቑ
ንህዝቢ ኒዒቑ
መንገዲ ሲሒቱ

መን'ዩ ኣይትበሉ
ወያነ'ዩ ስሙ
እቲ ሓኽሊ ድሙ
ምልዓል ኣመሉ

ወያነ ኣልጊሱ
ንፋስ ሰላም ነፊሱ
ኩሉ ተሓጒሱ
Yonatan Solomon Russom
Jul 11, 2018 9:54 PM
205.141.67.16

A Season of Peace & Love

Dear Dehai members,

This peace restoration between Eritrea and Ethiopia as peaceful, safe, happy and healthy countries for our children, and for our children’s children (deki-dekina) through the seventh generation and beyond All of creation is sacred which means in Latin “Holy” What we did was something with holiness. Everyone feel deep respect for both of us due to sanctity with divinity and we considered worthy of spiritual respect or devotion or inspiring. Respect and appreciation for the Horn of Africa and for the entire community of the world. This deepening our connection to and understanding of community of world. Initiative, telephone, airplane, port and the adoption of Cooperation Circles as a vehicle for participation in Seasons of Peace.

Thank you

Yonatan Solomon Russom

Minnesota,

Dm eri tv subscribe

ERi-TV, Eritrea: Year In Review - Main Diplomatic Achievements