Dehai Message Board (DMB)

ኣምባቢ
Sep 2, 2019 6:42 PM
172.58.46.163
ስእለ ዝዛረብ ማንቲለ
ንምሕሳው ነዊሕ ዝኮልለ

ዝዛረብ ዘይተገብረ
ህዝቢ እንዳማረረ
ንሱ ሓሶት ዝግዕረ
ትሕዝቶ ዘይብሉ ዕረ
ኣብኩሉ ከምዘይተሳዕረ

ስእለ ኣቦ ሓሶት ምድንጋር
ዝለመደ ገበን ምግባር

ናይ ፎዝያ ውዕሎ ዘይትዛረብ
ካብ ናይ ስብሓት ሓሶት ትዛረብ

መደናገሪ ሙካን ዝመረጸ
ቦታካ ሓዝ ፍትሒ ከይመጸ

ስእለ በላዕ ስጋ ሰብ
ዘይቅበል ዝብሎ ዓገብ

ብትውልዱ ኣዝዩ ዝሳቀ
ሰብ ዝቀትል እንዳሰሓቀ

ስእለ የማናይ ኢዱ
ን በዳሊ ዘማዓዱ

ሰዓትካ ኣኪላ
ክሳድካ ተመንጢላ
ክትቅንጠብ ኢላ
መጺኣ ኮሊላ ኮሊላ
ገበንካ ገናጺላ
J Studio ትመጸካ ኣላ
MIK
Sep 1, 2019 7:38 PM
72.80.221.189

The the self-proclaimed experts will never get to the lofty goals they claim to be furthering if they continue to look at situations from their country's hegemonic interest of the world. Take the several recent articles on Eritrea-Ethiopia peace, especially the one by USIP--an organization claiming to be interested in world peace--for example. It is mostly rubbish! They could have done better if they examined the objective situation in the Horn of Africa from the point of view and interest of its citizens, especially that of Eritreans and Ethiopians.

They should also not write their speculations about what the leaders are thinking or aiming as facts . No matter how much educated and experienced these "experts" are, they will very likely misread and misinterpret the actions and pronouncements of leaders and events out of context. Understanding and interpreting objective situations requires expertise--sensing, knowing, understanding, feeling, . . .--virtually being the concerned society! That what these "experts" lack! Furthermore, no analysis is complete unless they take into account the role the politicians in the "experts'" homeland have played and continue to play in complicating and exacerbating (not to mention creating) conflicts. Let's ask what happened twenty years ago and in the following years that turned the TPLF into the monster that it has become today.

They most their publications will do is hurt the chances that peace will reign by continuing the harmful narratives that justify wrong and arrogant policies. Maybe it is all about the funds the organizations earn and the points that the experts can list on their curriculum vitae!

It all means that we should continue to be vigilant. We shall prevail, though!

ስእለ
Aug 29, 2019 9:35 PM
108.48.36.125
ፍረ መሮር ዝብላዕ ቀሪፍካ
ሙኡዝ ጣዕሙ ምስ ኣተወ ኣብ ኣፍካ

በሲሉ ብጎጎም ብጉዑ
ጥብ ምስ በለ 
ሓንሳብ ናብ ባይትኡ
ብንፋስ ድዩ ብሰብ ተደፊኡ
ኣይምለስን ናብ ላዕሊ ቦትኡ

ወዲቚ'ዩ ኮይንዎ ጸዲፉ
ወይ ክብላዕ ክጓሓፍ ብስቢሱ

ስለዚ

ወይን ፍጮ - ዑቡይ ጸቢብ ርእሲ
ኣይትረብሽ ስቕ ኢልካ ኣይትፋጺ
ኣኺሉ'ዩ ወዲቕካ ካብ ናሕሲ
ምምላስ የለን ናብ ስልጣን ናብ ኵርሲ

ሰላም ግበር  ህዝቢ ኣይተሳቒ
ኳና ታሪኽ ኣይትምሃዝ መሕብኢ
ጽውጽዋይ ዕግርግር ዘሳሲ
መጥፊኢኻ ዘይብሉ ደጋፊ
ስእለ
Aug 13, 2019 2:20 PM
148.184.174.61
ዮሃና! 
'ቲ ጅግና ሓውዩልና

እቲ ኣርሓ ደንደን ዝደበለ
ጅግና ሃገር ባዕዲ ዝሰዓረ
ሕቜ 'ቲ ከዳሚ ትማል ዝሰበረ
ጎይታ ጽንዓት ኤረና ዝበለ
ዓይኒ ምራን ብትብዓት ዝልለ
ስብሓት ኤፍረም ሓደ ካብ ጎምበለ
ተመሊሱ ጥዕዩ እነሀለ
ክቕጽሎ ናይ ሃገር ምዕባለ 
ቅርጸት ንዉዱቓት ዕረ ዝመረረ  

ተንኮል ቅንኢ ናይ ዕብየት ሞጀለ
ድሙ ሙጹ ፍቱሓት ሰብ ስረ
ኢድኩም ሃቡ ሸርሒ ካብ ፈሸለ
ስእለ
Aug 8, 2019 4:19 PM
148.184.174.61
ሞት ጨካን ቆሚዳ
ዓይኒ ኣንቊሪ ደረቕ ኣይግዳዳ
ዳኛ-ኣልቦ ዘይትዳነ ሽፍታ
ዘይትንሕፍ ናይ ፍጡራት ዕዳ
ብዘይ ፍቓድ ትወስድ ዘሚታ
መጻኹ ዘይብሉ ብሰላሕታ

ተሓተቲ እንታይ'ዩ ረብሓኺ
ጅግና፣ ህጻን... ኣብ ሓመድ ተብለኺ?

ሞት
ጊዴኺ'ዶ ሙቲ
ፈትንዮ ከዐርፍ ግዳይኪ
ይኣኽለኪ ክንደይ ዘይጽነትኪ
ስእለ
Aug 5, 2019 11:13 PM
108.48.36.125
ኣየ መሪሕ ኣየ ህዝቢ
ስሙር ቅልጽም ቆፎ ንህቢ
ጎይታ ስራሕ ስሓብ ቀልቢ

'ቲ ሓድነት 'ቲ ስምረትካ
እቲ ራኢ 'ቲ ጽንዓትካ
የሰራስር የዂርዓካ

ሸርሒ ዓመጽ እቲ ቀውጢ
'ቲ ኸበባ ብጸላእቲ
ትብጥሶ በብሓንቲ

ዘይትርበሽ ሙሉእ ዓቕሉ
ስራሕ ቅያ ብቕልጽሙ
ኣብ ኤርትራ ንሃገሩ

ንበር ክበር መን ከማኻ
ተመን ገበል ዝድሃኽካ
ጽላል ሃገር ዋልታ ኢኻ

ኣብቲ ጎልጎል ኣብቲ ሳዋ
እቲ ትልሚ 'ቲ ዕላማ
እቲ ጉዕዞ ‘ቲ ጎደና
ኣርኢኻና መጻኢና
ተሓቢንና ደስ ኢሉና
ስእለ
Jul 30, 2019 4:40 PM
148.184.174.61
ሰብ ብመንፋዓቱ
ኣተሓሳስባ ብቕዓቱ
ሰብኣውነት ሓልየቱ
ተበጃውነቱ...
ንሃገሩ ህዝቡ

ሪኢኻ
ክሽየም ክመርሕ
ዕድሉ ክሰፍሕ
ማሕረ'ዩ ዘሐጒስ
ንኹሉ ዘርብሕ

ስለዚ
እዚ ኣይትስሓቱ
ዜጋ ይሕጐስ
እዝጊ'ውን ይፈቱ! 
ስእለ
Jul 25, 2019 4:26 PM
148.184.174.62
ጻጸ

ጻዕራም ዝደቐቐ
ካብ ለመምታ ሓደ
ብስኒት ዝጓሰ

ኣብነት ሓኾተ
ጻዕረኛ ዘይህከ
ብመስርዕ ዝታተ

ንዓመታ ሎሚ
ከይሽገር ከይጠሚ
ይደክም ክኣሪ

መንገዱ ዘይዕውን
ንብላሽ ዘይዛውን
ኣብ ዓቕሙ ዝኣመን

ሓድነት መልክዑ
ብሓባር ናብርኡ
ዝፈልጥ ስርሑ

ብጠባዩ ጻዕሩ
ኩሉ መጋብሩ
ቊርጽ ቅምጥ ኢሉ
ኤርትራዊ ባህሩ

isaac
Jul 22, 2019 11:02 PM
99.113.197.165

the lifting economic sanctions

The Economic sanction imposed on Eritrea based on fabricated lies finally hit bottom rocks of the truth now it crumbling terribly. We Eritreans knew one-day seeds truth will sprout forcibly. Those who concocted will be engulfed by their shameful devilish acts. We still witness that that rise Eritrea thrives with unequivocal determinations and purposefulness. We determined our success reflect the visions and missions of our fallen heroes'. No mountain is stronger, and no ocean deeper to deny us from achieving our short and long agendas. Today's lifting economic sanctions is a victory to the Eritrean gov. and the people.

Awet Nihafesh
zelalemawi zekri Nisewatana

ስእለ
Jul 15, 2019 7:12 PM
148.184.174.62
ዮሃና በሉ
ወዲ ኤረይ ኣብ መድረኽ ተሰቒሉ
ወዲ ሓላል ዘየዕብር ቃሉ

እልልል በሉ
ወዲ ኤረይ መጭነቕ ተባሂሉ
ንብዙሓት ልቦም ኣዕወልዊሉ

ኣሰና ንበል
ተዓዊቱ ናትናኤል ጎብለል
ኣስምዩና ኣብ መላእ ዓለም

ኣገናዕ በልዎ
'ዚ ሃብሮም ደግፍዎ
ከኾብ'ዩ ረኣይዎ

ዘልኣለም ይምበር
ኤርትራ ዘስመየ ዓንተር
ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ
ኣብ ዓቐብ ጎልጎል
ስእለ
Jul 7, 2019 1:09 PM
108.48.36.125
ናቱ ጸሊም ኮኾብ
ኤርትራዊ መኽሰብ
ርኣይዎ ክሕምበብ

ኣብ ቱር.ዲ.ፍራንስ
ቁልቁለት ዓቐበት
ጎላጕል ዘይጥመት

ኵርዓት'ዩ ሓበን
ኣፍረቃዊ ጎብለል
ሪኢኻ ዝእመን

ንሃገሩ ክብረት
ንውልቃዊ ዕብየት
በልዎ ተዓወት
ጅግና'ዩ ኣብነት
ስእለ
Jul 7, 2019 4:01 AM
108.48.36.125
የቐንየልና ሳዋ!

መዲና ሓድነት
ናይ ፍቕሪ ተምሳሌት
ዘምሃርኪ ደቅና
ንስልጣኔ ዕብየት

ግራሰያስ/gracias ሳዋ!

ንኹሉ ኣሕቢርኪ
ኣምሂርኪ ኣዕጢቕኪ
ኤርትራ ኣውሒስኪ

ታንክዩ/thank you ሳዋ!

ዕላማኺ ሃሪሙ
ዓወት ጋህዲ ኮይኑ
ዓለም ኣዛሪቡ

ዓማጺ ወስላቲ
ሰነፍ መንደልሓቒ
ደኒኑ ኣብ እግርኺ

ሽኵረን/shukraan ሳዋ!

ሩሑቕ ዘማዕደኺ
መጻኢ ዘንበብኪ
ሸርሒ ዝረታዕኪ
ኵርዓት ሃገር ኢኺ
isaac tekle
Jun 26, 2019 5:25 AM
99.113.197.165

San Diego short report

Eritrean Martyrs’ in San Diego

On commemorating of our martyrs’ day, the Eritreans community living in San Diego its environs come in a large number to candle vigil observance our fallen heroes on 06/20/2019. These Eritreans came to honor to uphold the courageous of heroic legacy. They have sent strong messages the light which button passed will be carried forever and will be brighter than ever. Parents, young men and women, and children attended this commemorating event. This year like other past years we contributed and pledged to help the fallen heroes’ families, and it is our sheer responsibility. We have great honor and respect for those who paid the ultimate sacrifices with no kind of mental hesitancies, those who gave us our freedom and liberty memories treasured and cherish in every Eritrean soul’s.
Long live the memory of our fallen heroes
Everlasting glory to our martyrs to

ስእለ
Jun 20, 2019 5:30 PM
148.184.174.61
ስጋ ኣደይ - ስጋ ኣቦይ
ስጋ ‘ቲ ኣባ-ሓጎይ
በቲ ገዳም ዓደይ
‘ቲ ዝፈትዎ ዓርከይ
እዝግኣብሄር ኣቦይ
ምምሓል ገዲፈዮ
ብስዉኣት ተኪአዮ

‘ቲ ስሞም ከልዕሎ
ከድምጾ ክደግሞ
ኵርዓት ይፈጥረለይ
ይሃድእ መንፈሰይ

ቡጹኣን'ዮም ንሶም
ዝፈጸሙ ሕድሮም
ዓወት ንሓፋሽ! - ብዓውታ ኣድሚጾም
MIK
Jun 20, 2019 4:15 PM
72.80.224.34

Irrevesible Commitment

Our martyrs fell for an irreversible agenda--that of the independence and sovereignty of Eritrea. Their martyrdom is to be honored and remembered forever!

The people of Eritrea have shown in practice, again and again, that they will not fall for the lies, trickery and betrayal of the few who are sponsored by the Weyane and neocolonialists. Our country is for our people--the inheritors of the land of our martyrs, for their well-being and their prosperity! Our people have shown the betrayers that Eritrea will not be a land where the wills of colonialists, but the wills of its people will be practiced!

CHIWA HIZBI ERITREA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ስእለ
Jun 20, 2019 2:37 PM
148.184.174.61
ስጋ ኣደይ - ስጋ ኣቦይ
ስጋ ኣባሓጎይ
በቲ ገዳም ዓደይ
‘ቲ ዝፈትዎ ዓርከይ
እዝግኣብሄር ኣቦይ
ምምሓል ገዲፈዮ
ብስዉኣት ተኪአዮ

‘ቲ ስሞም ከልዕሎ
ከድምጾ ክደግሞ
ኵርዓት ይፈጥረለይ
ይሃድእ መንፈሰይ

ቡጹኣንዮም'ዮም ንሶም
ዝፈጸሙ ሕድሮም
"ዓወት ንሓፋሽ" ብዓውታ ኣድሚጾም!
ስእለ
Jun 19, 2019 4:40 PM
148.184.174.62
ስዉኣት!

ዘይትርስዑ!

'ቲ ጸልማት ዘውጋሕኩም
'ቲ ዓመጽ ዘልገስኩም
መግዛእቲ ዘሕጸርኩም
ሰብ ቅያ ንስኹም

ሃገር ዝፈጠርኩም
ኤረይ ዝደኮንኩም
'ቲ ክብራ ዘውሓስኩም
እወ እስኹም ብደምኩም!

ትዝከሩ'ምበር!

ኣሕዋት ኣያታተይ
ዓበይቲ ኣቦታተይ
ጀጋኑ ኣዴታተይ
ጎራዙ ኣሓተይ
'ታ ርሕኩም ዝሃብኩም
ንዓይ ንህዝብኹም
ክንኮርዕ ድሕሬኹም
ሰብ መትከል እስኹም!

ከመይ ዘይትዝከሩ!

ብጹኣን እንዲኹም
ምምባር ዘይሰሳዕኩም
ሂወት ዝመጠኹም
ንመሬት ባሕርኹም

ኣይርሳዕን
እቲ ጅግንነትኩም
ዝፈሰሰ ደምኩም
ቃንዛ በሰላኹም
ንኤርትራ ሃገርኩም
ንሓፋሽ ህዝብኹም
ይዝክር ውዕለትኩም
ብኹሉ ዜጋኹም

ዘይትርስዑ!
ትደምቁ'ምበር ትውልዑ
ጥዋፍ ኢኹም ዘይትጠፍኡ 
ክብሪ ነጻነትና ትድርዑ
ሰነድ ኢኹም ተዂርዑ
ሓቦ ጽንዓት ኒሕ ተዕጥቑ

ክብርን ሞጐስን ወርትግ ንዓኹም ንሰማእታት ይኹን!
Yonatan Solomon Russom
Jun 19, 2019 2:02 PM
172.58.84.69

A letter to the African intellectuals II ?

Most my life, I lived in the West and I want to school to learn and educate myself and I found out what I was learning was nothing but Theory and there was no application mathematics and now most kids are going to school to learn the same thing I learned and most African country also teaching mathematic the same way. little they know about mathematics that they have no idea why it is taught way the textbook prepared. Nobody has learned the history of mathematics. So how do we know that is the way it should be prepared or to be taught. I was not just living and learning in the schools and I really want to go to the bottom how the West has advanced in technology. Therefore I was questioning every single thing what I was learning and what the virtue of the teaching of mathematics were and to my surprise this is not what I was expecting to learn because artificial intelligence and the teaching of mathematics we're not the same 340 years ago and mathematic was very easy and simple in the past than today. Especially in Africa we just simply copying the textbook without knowing the history how the are prepared. How can we advance if you don't know the history. we need to teach it differently how it was 340 years ago.You don't want to learn mathematics for the sake of learning, it needs to be virtuous. If you have question you can email me at Yonatanmath03@gmail.com

ስእለ
Jun 18, 2019 9:16 PM
173.73.28.168
20 ሰነ

ሰማእታትና ንዘክሮም
‘ተሰዉኡ ንሃገሮም
ንኤርትራ ነታ ሪሞም
ነቲ ሓፋሽ ነቲ ህዝቦም

ክቡራት'ዮም ዝኸበሩ
'ታ ሂወቶም ዝገበሩ
ኤርትራ ክድኩኑ
ንድሕነታ ንኽትህሉ

ክብርታቶም ነዐንትሮ
እቲ ሕድሮም ኣይነዕብሮ
ንሓብሕቦ ንዘክሮ

ስዉእ ዘክር - ቀጥ በል ጽናዕ
ንመኸተ ኣይትማታእ
ብሓድነት ኣይትጣላዕ
ጉዕዞ ኤረይ ከይናጋዕ

ብሰማእታት ንምሓል - ሕድሮም ንምቕጻል!
Yonatan Solomon Russom
Jun 16, 2019 4:21 PM
65.207.22.2

A letter to the African intellectuals?

Who are you and where were you? People ask me how did you come here in the North Pole of cold place call it Minnesota, USA?

After they realize I'm not their kind that have skin color white, laughingly I answered them I got lost and they laugh it is true I never heard Minnesota USA before and once I got here I realized quickly how cold it was no matter how many layer of clothes you wear it is extremely cold place and my hand my feet my ear freezes quickly and my breath of my nose turns quickly to ice on my mustache. I wonder if I will be able to make it through this winter waiting for the bus when I go home or to go to work I could go or move someplace warmer state but how could I didn't even have enough money to movie and I was very poor man at first place. How did I end up here? Little do they know I am Eritrean who came from East Africa and my parents and I were slaves in our own land by foreigners. our parents were colonized by Italy and were slaves to the Italians and after the the colonization, we should been independent country like many colonized African but the Ethiopian decided to take us over by force because Eritrea was located in very strategic location and for another 30 years we had to fight and in the process we were killed tortured flee the country for being in Eritrean. I left Eritrea in 1982 it has been 37 years now during the Italian we were hanged in the street Eritrea and later pulled by rope using cars from 1890 until 1950s and it continued our suffering from 1960 until 1991 extreme kind of tortures by Ethiopian.

Thanks God Isaias Afeworki was born little they the Ethiopian, African, and other. God choose him to stop suffering anybody who come to harm Eritrea or Eritrean. He was born to save and stop suffering. He is very special person humble intelligence speak Arabic English Amharic many Eritrea languages between languages. Myself, I immigrated to the west while he was fighting to stop all the suffering. I am self-taught mathematician and able to write the history of mathematics, the application of mathematics and even about nuclear energy but who am I or who are you to talk, care, or question my leader, my hero. Where Have you been when Eritrean were dying, struggling fighting against this aggressor how ignorant are you to even question the person who stop the suffering of everything for the last hundred years most African intellectual are still slaves or servant of the West they don't even know where alphabets numbers come from. They don't even have their own alphabet and numbers. Let alone to speak about Eritrea. Don't even have any clue, let alone to speak about Eritrea. If you are really think that you are African intellectual, you better possesse artificial intelligence, then maybe then we can listen to you what you have to say otherwise be quite.

Eritrean mathematician
Yonatan Solomon Rusom


ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቃልሲ ኤርትራ| Eritrean Women participation in the armed struggle - ERi-TV