Dehai Message Board (DMB)

ስእለ
Sep 25, 2023 3:30 PM
148.184.174.62
ዝበልኩም በሉ!
==========
ኤርትራዊ'የ ክብል
ነጻነት ሃገረይ ከብዕል
ጀጋኑ ስዉኣት ክዝክር
ክብርታት ኤርትራ ክሕብሕብ ከቐድም
ብሓጐስ ክፍሳህ ክዝምር
ካብ ማንም ፍቓድ ኣይሓትትን

እወ
ጉምብሕ ጥልዕ ኣይብልን
ምስ ዝኾነ ውድባዊ ዕንኪሊል
ዘጉባዕብዕ ዝእከብ ዝምድር
ሃይማኖት ዘይብሉ ዘምልኽ ዝኣምን
ኤርትራዊ ምኳን እኹል'ዩ ዘዂርዕ ዘሐብን

ክብሪ ንሰማእታት
ጀጋኑ ሙዑታት
ዘውሓሱ ሃገረይ
ካብ ወረርቲ ሃሱሳት
ጸረ-ሰላም መንድዓት

ዝበልኩም በሉ 
እምኒ ቆርጥሙ
ሰማይ ንጠሩ
ደም ተሓለቡ
ኣነስ
ዓሚቚ'ዩ እምነተይ
ኣብዛ ሪመይ ኣብዛ ብጺሒተይ
ኤርትራ ሃገረይ

ዝወሰደት ኣሽሓት ጀጋኑ
ንሳቶም ሓሊፎም ንሳ ክትህሉ
ንሎሚ! ንዘልኣለም! ንሓዋሩ!
ባሩኾት ማንም ዘይብሉ
ስእለ
Sep 25, 2023 12:52 PM
148.184.174.62
መን ድኣ ክብለካ፧ 
------------
ትግራዋይ'የ ዝበልካ ዓው ኢልካ
ኣብ ቅድሚ ዓለም ብንጹር ልሳንካ
ዘሰነዮ 'ቲ ጽዩፍ ተግባርካ
መን ድኣ ክብለካ ትግራዋይ'የ እንዳበልካ፧

"ትግራዋይ'ዩ መንነተይ
ኤርትራዊ ዜግነተይ
"TDF ሰራዊተይ"
ክትብል ዝሰመዐት እዝነይ
"ትግራዋይ ኢኻ" ተበልኩ ኣበይ'ዩ በደለይ
ክሓተካ በጃኻ ኣብርሃለይ፧

'ቲ ኹሉ ረበሻ ዕግርግር
ሽማግለ ዓብዪ ክትብድል
ንቖልዓ ሰበይቲ ባዓሉ ዘኽብር
ብኽብሪ ኤርትራ ከተሽካዕልል
ምስ ሓሳድ ወያነ ካብ ትውግን
ቃልካ'የ ኣኽቢረ "ትግራዋይ" ኢለካ
ኣይትጸበ ክቕይሮ ስምካ
ኤርትራዊ'ዩ ኢለ ክምስክር ብኣኻ

ግና
እንተ ተጣዒስካ ተማሂርካ
ይቕረ በል ተነሳሕ ጌጋኻ ኣሚንካ
ኤርትራዊ ምኳን ክብሪ'ዩ ንዓኻ
ስእለ
Sep 22, 2023 3:56 PM
108.45.183.178
ኣሜን በሉ - ኣብ ሓቂ ዕሰሉ!
===================
ካብ ቀሊል ኣእምሮ
ዘይፈልጥ ዝገብሮ
ወይን ዝዝውሮ
ኣድሕነና!

ካብ ዘመድ ከብዱ
ስሱዕ መንፈሱ
ቀንጥቢ ኢዱ
ኣድሕነና!

ካብ እምኒ ዝስንዱ
መጋበርያ ልኣኽቱ
ዘይሓስብ ብርእሱ
ኣድሕነና!

ካብ ይኣኽለኒ ዘይብል
ንዝጊ ዘየመስግን
ዓሚጹ ዝነብር
ኣድሕነና!

ካብ መን ከማይ ባሃሊ
ነውራም ተጃሃሪ
ዘይኮነ ዘውሪ
ኣድሕነና!

ካብ መንዚዑ ዝበልዕ
ብስራሕ ዝቐንእ
ጻዕረኛ ዝጸልእ
እድሕነና!

ካብ ፈሪሑ ዘፍርሕ
ስሬኻ ዘፍትሕ
ሰሪቑ ዘይሓንኽ
ኣድሕነና!

ካብ ጠላም ዓርኪ
ክብሪ ሰብ ረጋጺ
ሌባ ተበላጺ
ኣድሕነና!

ካብ ክብሪ ሃገር ዘይስቆሮ
ዓሻ ደንቆሮ
ፈታው እምባጋሮ
ኣድሕነና!

ካብ ካድር ወያነ
ደደቢት ዝሰልጠነ
መቐለ ዲግሪ ዝጸዓነ
ኣድሕነና!

ካብ ቀጣፊ ኣምስሉ
ሓቅነት ዘይብሉ
ዝነብር ዓጢሩ
ኣድሕነና!

ካብ ወያነ ጸቢብ ርእሲ
ቂም ጽልኢ ዘቋሲ
ንባዕዲ ዘሳሲ
ኣድሕነና!

ካብ ሽፍታ ዝራሲ
ሓሳድ መጣቖሲ
ወያንያዊ ርእሲ
ኣድሕነና!

ካብ እምነት ዘጕድል
ቃሉ ዘየኽብር
ከምስል ዝምሕል
ኣድሕነና!

ካብ ሃገሩ ዘዋርድ
ምስ ህዝቡ ዘይዕርድ
ካብ ማዕዶ ዝፈርድ
ኣድሕነና!

ካብ ተማህ ጎረቤት
ዓሚጹ ዝንየት
ወያንያዊ ዕብየት
ኣድሕነና!

ካብ “ጭፍራ ንሓመዱ”
ሰላም ዝህውጹ
ዝገብርዎ ዘይፈልጡ
ኣድሕነና!

ካብ መልሓሱን ተግባሩን በበይኑ
ዲሞክራሲ፡ ሰብኣዊ-መስለ…
እንዳበለ  ዘዐኑ
ምውራር ዓመጽ ተግባሩ
ኣድሕነና!

ካብ ቆልዓ ሰበይቲ ዝሃርም
ኣይጥዑይ ኣይጽሉል
ዘይሰርሕ ዝዛውን
ኣድሕነና!

ካብ ትርጉም ዲሞክራሲ
ሰብኣዊ-መሰል ፍትሒ
ዘይርድኦ ኣብዲ
ኣድሕነና!

ካብ ኣብ ትማል ዝነብር
ኣብ ለውጢ ዘይኣምን
ንባዕዲ ዘገልግል
ኣድሕነና!

ካብ እምኒ ዝስንዱ
ዝሃርም ወለዱ
ዙሩግ ሓሳባቱ
ኣዕቑበና!
ስእለ
Sep 21, 2023 11:33 AM
108.45.183.178
የጽልኣካ!
====
ኣብ ምምባር
ኣብዛ ዓለም ገታር
ዕድመ ተሂቡካ
ናይ ፈጣሪ ጸጋ
ቡዙሕ ኢኻ ትርኢ
ሂወት ተጻባኢ
ሕማቕን ጽቡቑን
ኣብ ጓሂ ዝሸምም
ዘቖንዙ ዘሐምም
ዘሐጕስ ዘገርም

ሰብ ኣሎ ዘይበሰለ
ዘይብሉ ጠገለ
ዝወጸሉ ጥረ
ገልጣም ዝዓወነ
ፍርያት ወያነ

ሰብ ክትብሎ ጸገም
ኣብ 21 ክፈለ ዘበን
ብሽበራ ዝሕበን

ትደፍር ክትብሎ፡
እምኒ መንደራጋሕ
እንስሳ ዝራጋሕ
ሓሳባቱ ረሳሕ

ነቲሕ'ዩ ዝጨኑ
ዒታ ዝወጸሉ
ሓሳባት ተግባሩ

እቲ ዝብሎ ኹሉ
ዝደግሞ ዓው ኢሉ
የጽላኣካ 
ትሕዝቱኡ ሕብሩ
ስእለ
Sep 19, 2023 2:21 PM
148.184.174.62
ዕዳዶ ትብልዎ ሓረጣ ወይስ መሸጣ፧
-------------------------------
ዕዳ ኣመሪካ 33 ቲሪልዮን በጺሑ ብዘይ ወለድ ተባሂሉ። 
እዝጊዮ!
ማዓስ፧ መንዩ ክኸፍሎ፧
ዝቕጽል ወለዶ።
እዚ ኹሉ፧
እወ ተረፍ ዘይብሉ።

ነገሩ፣
"ኣምበሳ ተለቂሑ
ማዓስ ክኸፍሎ፧
መንከ ሃባ/ክፈል ክብሎ" እዩ ዝመስል።

ግዲ የብልካን ፣ ክፈቱ ክጸልእ ቀጻሊ ወለዶ ክኸፍሎ ክነብር'ዩ።
ክሳብ ማዓስ፧ 
ክሳብ ኣለቃሒ ዘሎ።

ካብ መን'ያኸ ተለቂሓቶ፧
ካብቶም ሃብታማት ቢልዮናራት 1% ዘይበዝሑ ኣመሪካውያን

እሞ ንኣመሪካ ዓዲጎማ ድኣ ዘይትብለኒ፧
ኣነ እንታይ ፈሊጠ ኢልካኒ። ኣስማቶም'ኳ ዘይፈልጦም።

ለከ እንዶ ግዳ! መነባብሮ'ኮ ስቕ ኢሉ ኣይኮነን እንዳኸበረ ዝኸይድ ዘሎ፧
ስእለ
Sep 19, 2023 12:53 PM
148.184.174.62
"ብሪጌድ ንሓመዱዶ ዝዓበዱ፧"
===============
እንታይ'ዩ ጸገምኩም
'ቲ ሕማም ዕብዳንኩም
ጸለለል ኣብዚሕኩም
ኩሉ ኪዒብኩም፧

ንቕሓት ድዩ ጎዲሉ
ኣፍልጦ ሓጺሩ
እተማዛዝንሉ፧

ወይስ
ቂም'ዩ ስልጣን
ስራሕ ተስፋ ምስኣን
'ቲ እምኒ ምስንዳው፧

ዶስ
ጠቕሚ'ዩ ኣዐዊርኩም
ሕልናኹም ሸጥኩም
ክትክሕዱ 
ሃገርኩም ህዝብኹም፧

ናይ ብሓቂ ኣኽፊእኩም
እንስሳ ተቐይርኩም
ምሽንዳሕ ኣብዚሕኩም

ኣብዘይ ሃገርኩም
ስደተኛ ኰንኩም
ምስ ፖሊስ ምባኣስ
እንታይ'ዩ ንምውሓስ፧

"ብሪጌድ ዝዓበዱ"
ተግባርኩም የደንጹ
ሰላም ሰብ ሃዊጹ

ኣይ ካብ መራሕትኹም
እቶም ኣስነቕትኹም
ክልተ ሓደ ሕልና ዘይብልኩም
ትጽመዱ ኣርዑት ጎዲልኩም

ዓብዪ ኣይትብሉ ቆልዑ
ምስ ፖሊስ ህዝቢ ትዋቕዑ
ብእምኒ ብዱላ ትፋግኡ
በጋሚዶ ሩሑቕ ዘይትሪኡ

ክንዲ ትማሃሩ ትምዕብሉ
መጽሓፍ ስነ-ፍልጠት ትግንጽሉ
ደንጎላ ምስንዳው እንታይ ትረብሕሉ፧

ኣነስ ሓዚነልኩም
ኩሉ ወርዚዩልኩም
ሪኡ 'ቲ ተግባርኩም

ዓገብ!

ሕጂ'ውን ይኣክል
ዓበድበድ የኽትም
ኣደ ከይትሓዝን
ስእለ
Sep 17, 2023 12:05 PM
108.45.183.178
ዘይርሳዕ በደል
========
ድሕሪ 1998ን
እቲ ኹሉ ጸገም
ዝወረደ ኣብ ህዝቢ ኣብ ሃገር
ብዝርዝር ዝንገር፡
ጸበባ ኣደራዕ
ላዕሊ ታሕቲ ገልታዕታዕ
ፈጺምካ ዘይርሳዕ
እቲ ተሓታቲ
ወያነ'ዩ 'ቲ መንቂ

እዚ ሓሳድ ከይሲ
ኣገልጋሊ ባዕዲ
ተንኮል ዓመጽ ዘሳሲ
ኮሊፉና ኤሩ ከይትዓቢ

መይቱ ተቐቢሩ
ሳምሑኒ ኢሉ
ይቕረ ዘይትብለሉ
ወያነ'ዩ
እዚ ክፉእ ግብሩ

ኩሉ ሕሰም ክፋእ
ዘውረዶ ኣደራዕ
መሪር'ዩ ዘይርሳዕ

ሂወት እንድዩ ኣሕሊፉ
ኣሽሓት ኣንጺፉ
ምስ ባዕዲ ሸርኹ

ሕጂ ግን ዓሪቡ
ምስቲ መራት ሓሳቡ
ዝለከመ ለኪሙ
ስእለ
Sep 15, 2023 3:52 PM
108.45.183.178
ስኞራ ኣስመራ
========
ስኞሮ ኣስመራ
ኣቤት!
'ቲ መልሓሳ ግብራ
'ቲ ሕሰም ተንኮላ
መላጸ'ዩ ካራ
ሰብኣውነት ዘይብላ

እቲ ጮማ ስጋ
ንዓኣ ምስ ደቃ
እንተ ንዓይ
'ታ ባኒ'ኳ ንጋዳ

እወ
ትገዝኣኒ ኣኽቢዳ
ስዓታት ዘይብሉ 
መወዳእታ

ብድዐኣ ክትሰምዕ
የብኪ የንብዕ
ምፍጣርካ የጽልእ

ዘንጊዓ፡
ኣነ ብጉልበተይ
ብራሃጽ ክእለተይ
ንሳ ብገንዘባ
ትሕዝቶ ቁጠባ
ከም ዝተራዳዳእና
ዘይብሉ መንጎኛ

ርግጽ ዉዑል ነሩ
ፌርማ ዘይብሉ
መሰለይ ክትሕሉ 

ግና 
መግዛእቲ ስኞራ መሪሩኒ
ጸላዕላዕ ኢሉኒ 
ጠንጢነያ 
ናብ ዝሕሸኒ ናብ ዝጥዕመኒ

ስኞራ ኣስመራ
ነዘን ኣብ ዓለም ዘለዋ
ቦርኮ ዓብድ ዘዘውትራ
ኣይትሓምቀን ኣይተበልጸን
ኣይትተርፈን ኣይትሓልፈን
ከምአን'ያ ማሓዘአን

ስእለ
Sep 14, 2023 8:12 PM
108.45.183.178
ወይጦ - ዘየብሉ እንዶ
============
ኤርትራዊ ኮይኑ ኤረና ዘይፈቱ
ዕዙዝ ክብርታታ ዘናእስ ዘናሹ
ሌባ'ዩ ሽፍታ ማሓዛ ዝዘምቱ

ኣይጥዑይ ኣይሕሙም ደንጎላ ዝስንዱ
ዕረ ዝጠዓሞ ሓድነት ኣሕዋቱ
ልኡኽ'ዩ ሃሱስ ዝነብር ንኸብዱ

ዕንቅፋት ምዕባለ ዘየብሉ እንዶ
ምምባር ኣብዛ ዓለም ቀትሪ ዝጸልመቶ
ከዳዕ'ዩ እከይ እዝኒ ኣይንሃቦ

ጨለ መልሓሰኛ ናይ ቃላት ወሓለ
ክናብ ጸረ-ሃገር ነውራም ዝሓከለ
ኣብ ሶፋ ኮፍ ኢሉ ግነዖ ዝምነ

እወ!

ኣምስሉ ወረኛ ብሓሶት ዝሃጥር
ኣብ ወሰን ኮፍ ኢሉ ዜጋታት ዘናቚር
ዕሉል ኣገልጋሊ ናይ ጸላኢ ኩርኩር
ነውራም'ዩ ጽዩፍ ኣብ ጸይቂ ዝነብር

ስእለ
Sep 13, 2023 12:11 PM
148.184.174.62
ይሓስብዶ፧
======
እዚ ዘለንስኪ
ሰብ ድዩ ከብቲ
ወይስ
ዕሱብ ተላኣኺ
ድልየት ኔቶ ዘሳሲ፧

ቁሩብዶ ይሓስብ
የመዛዝን የንብብ
ንህዝቡ ዘኽስብ
ዩኩሬን ዝዕቅብ፧

ኣባል ኔቶ እንተዘይኮንኩ
ተሓኒቐ ሞትኩ
እንታይ'ዩ ብልሓቱ፧

ህዝቢ ምስ ተሰደ
መይቱ ምስ ሃለቐ
ዩኩሬን'ውን ዓንያ
ምስኮነት ጽርግያ
ኔቶ ኣመሪካ ምስ በላ ባይ ቪያ
ኢድ ምሃብዶ ይሓይሽ
ፍጹም ዘየሐጉስ
ክብሪ-ኣልቦ ስዕረት
ዘልኣለማዊ  ውርደት፧

ጎበዝ ተላዘብ
ዘለዎ መኽሰብ
ናይ ለባማት ሕሰብ

ተማሃር 
ካብ ወያነ ቅጥፈት
ኣይተሳልጥ 
ናይ ዓመጽቲ መደብ
ኲናት ጥፍኣት'ዩ ዕንወት!
ስእለ
Sep 12, 2023 12:00 PM
148.184.174.62
ኩሎም ብላሽ!
========
ኣይ ካብ መራሒ
ካብ ሳዓብቲ ብልሒ
ኣስናቒ ልኣኺ
ንጹር ዕላማ መምርሒ
ኣራሚ ገናሒ
ይፍጽሙ ጌጋ
ንሂወቶም ሓደጋ

ክልተ ሓደ ኩሎም
ፍልልይ ዘይብሎም
እዝጊ ዝጸላኣሎም

ይፍጽሙ ነውሪ
ይኣትዉ ኣብ ሓዊ
ከይሓሰቡ ሃውሪ
ከምታ ጽምብላሊዕ
ሂወታ ተቃልዕ

ወዶም ጓሎም
ራኢ ዘየብሎም
ይሃሉ ሓቢሮም
ይህዉኹ ሰቦም
ገንዘብ ተኸፊሎም

"ክፉእ መልክዕ ፡ ብስም ክጽብቕ" ዘይኮኖ ይጥቅዕ - "ብሪጌድ ንሓመዱ"
ስእለ
Sep 11, 2023 12:29 PM
148.184.174.62
ክትፈልጥ!ክትፈልጡ!
=============
ኣብ ምምባር ዝዓወነ
ሂወቱ ክመርሕ ዘይከኣለ
ሰብ-መሰል እንስሳ ዝተማዛበለ
ሰባር ርእሲ ብዱላ ብዓረ
ከመይ ኢሉ ክጥዕሞ ይምነ፧

ጎይታ ዕንወት ቀልቢ ዝሰኣነ
ቀይዲ-በተኽ ዘይብሉ ጠገለ
ከመይ ኢሉ ሰላም፡ ፍትሒ፡ ዲሞክራሲ ይምነ፧

ዘሐፍር'ዩ ዘደንጹ
'ቲ ተግባር መንፈሱ
ኣድገ በቕሊ ይሕሹ

ምስ ምንታይ ይቑጸር
ከሽካዕልል
ክብሪ ኤሩ ክህረም ክድፈር
እቲ ትማል ዝሰረሐ ሃገር፧

እንታይ'ዩ 'ቲ ዕላማ
እዚ ኹሉ ህላ
ኣንጻር ሃገር ኤርትራ፧

ክትፈልጥ! ክትፈልጡ!
ኤርትራ ሃገርነት
ዜግነት መንነት
ዝተኸፍሎ ሂወት
ነባሪ'ዩ ንዘንትእለት!
ስእለ
Sep 8, 2023 9:42 PM
173.73.27.183
ዓገብ!
====
ባዓል ዕንኪሊል
ተስፋ-ኣልቦ ጽንጊሊል
ዕንቅፋት ምዕባለ
ዉሕጅ ዘይእለ
ደዊንኩም ክብርና
እቲ ጽቡቕ ስምና

'ታይ ዝበለ ርእሲ
ሰላም ዘየሳሲ
ክብርታት ደቛሲ፧

ኣይግባእን ክትዕሾ
ብርፍራፍ ኮረንሾ
ብቑሩብ ቁራቦ
ሰሪሕካ ትረኽቦ

ንባዕዲ ምግልጋል
ወገንካ ምሽጋር
መን'ዩ ኢሉካ ሓላል፧

ኣብ ክንዲ ትማሃር
ብፍልጠት ትሳሓል
ዓለምና ንምግጣም
ስለምንታይ
መሪጽካ ምዕግርጋር፧

እሞ 
ክብሪ ዘየብሉ
ፍረ ትረኽበሉ
መፍቶ ጓሓላሉ

ዓገብ!
በጃኻ ተወደብ
ተሰራዕ ተኣደብ
ረብሓ የብሉን መኽሰብ
ስእለ
Sep 6, 2023 4:31 PM
148.184.174.62
ኣስተውዕል!
=======
ጎበዝ!
"ቅድሚ ምዝላልካ ጠምት፣ ኣበይ ከም ትዓልብ"
ክባሃል ዶ ሰሚዕካ ትፈልጥ፧

ኣነስ ደንጊጸልካ ልበይ ሓዚኑልካ
መንገዲ ምስሓትካ ሂወት ምሕማስካ
ሓዲግ-መዲግ ምትራፍካ መጻኢ ዘይብልካ

ሰበይ!
ሕሰብ
ዘለዎ መኽሰብ
ብዓቕሊ ጥበብ

እወ ሕሰብ
ክልተ ግዜ ደጊምካ
ክብሪ ዝህበካ
ዘየጣዕሰካ

ደንጎላ ምስንዳው
ንብረት ህዝቢ ምዕናው
ምስ ፖሊስ ምግጫው
ቅርሕንቲ ምርራው
ዕሽነት'ዩ ጥፍኣት
ዝጎደሎ ንቕሓት 

ይኣክል!
ኣርሒቕካ ዓልም
ስራሕ ዝጠቅም
ሂወት ዘማዕብል

ምስ ጸላኢ ኰንካ
ምንሻው ሃገርካ
ዕሽነት'ዩ ፋሕታ

መርምር!
መን ኣሎ ብድሕሪት
'ቲ ክርቢት ዝሽርጥጥ
ዘጣፍእ ዘናቚት

ኣለዉ ዝተሞኮሩ
ሰብ ረብሓ ጓሓሉ
ጽልኢ ዝምዉሉ 
ሰብ ከይሓልፈሉ

ኣብ ክንዲ ተማሃር
ዝብሉኻ ስራሕ ጽዓር
የትሩፉኻ ድሓር

ሕሰበሉ!
ኣብ ትገብሮ ኩሉ
ግዜ ተጥፋኣሉ
ክሳራ መኽሰቡ 

ኣስተውዕል!
እቲ ንሰርሓሉ ነፍረየሉ
ዕድሜና ሓጺር'ዩ ብግዜ ተመኑ
ስእለ
Sep 5, 2023 6:41 PM
148.184.174.62

ነዊሕ ግዜ ይገብር ሓቲ ስሓቢት/ኣገዳሲት ዛንታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ነቢበ ነረ። ንሳ ድማ ኣርእስታ "ንወዲ ሓራም ወዲ ሓራም ይፈልጦ" እያ ትብል ነራ። ሕጂ ድማ እንሆ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ኣብ መንጎ ዲያስፖራ ኤርትራውያን ዝግበር ዘሎ ኣንጻር ክብርታቱን ህዝባዊ ባዓላቱን ዕግርግር ኣእዳው ናይ ወጻኢ ስለይቲ ትካላት ብድሕሪት ኮይኖም ዘሳውሩን ኡፍ ዝብሉን ከም ዘለዉ ኣተምቢሁልና ኣሎ። ከም በዓል "ሞስዓድ" ናይ ኢስራኤል ናይ ስለያ ትካል። እቲ ጽቡቕ ግን ካብ ዓይኒ ንስሪ ሻዕብያ ዝስወር እከይ ተግባራት ዘይምህላዉ'ዩ። ከምቲ "ንወዲ ሓራም ወዲ ሓራም ይፈልጦ" ኮይኑ። Long live Shaebia!

ስእለ
Sep 3, 2023 9:00 PM
173.73.27.183
ኣጀንዳ መን'ዩ፧
==========
መንእሰይ ዝንጉዕ እምኒ ትስንዱ
ልኡኻት ባዕዲ ካብ ዝሓንገዱ
ሰላም ምርባሽ 'ታይ 'ዩ እቶቱ፧

ኣብ ክንዲ ምምሃር ሂወት ምምቃር
ብስራሕ ራኢ ቅድሚት ምስጓም
ኣጀንዳ መን'ዩ ምህዋኽ ሰላም
ቆልዓ ሰብይቲ ኣኽቢብካ ምህራም፧

እንታይ ድዩ ነሩ 'ቲ ዕላማኻ
ንሩሑቕ ስደት እግሪ ዘምራሕካ
ንዕብየት ራህዋ ወይስ እምኒ ሲኢንካ፧

ዝገርም'ዩ ኣይ ሰብ እንስሳ
ከም ኣድገ በቕሊ ህላ ኣብዚሕካ
ዕላማ-ኣልቦ ዘይብሉ ጣቋ
ስእለ
Sep 3, 2023 12:47 AM
172.58.241.255
"ገረብ ብሓኽላ"
==========
ህዝቢ ኤረይ ኣስትውዕለሉ
ዝነፍስ ዘሎ ጥፍኣት ሓዚሉ
ገረብ ብሓኽላ ተንኮል ጓሓሉ

ብሓድነትካ 'ቶም ዝተሳዕሩ
ብኽብርታትካ ቅንኢ ዘሕደሩ
ሕማቕ ሓሊሞም ክብሪ ዘይብሉ
ኣብ መንጎ ኣሕዋት ጽልኢ ክተኽሉ

ከም ትማሊ ከምታ ቀደምካ
ኣብ ሰላም ጸገም ሓደ ድምጽኻ
ብድሆ በሎም ንቕሓት ዓጢቕካ

እወ
ኣይትተሃመል ጽናዕ ከም ቀደም
ኣእዳው ዓመጽቲ ኣደብ ኣትሕዘን
ዓወት ናትካ'ዩ ጸላኢ ይእለም
ስእለ
Aug 29, 2023 6:16 PM
173.73.27.183
ራህዋ ሃሚሙ
========
ሕጂ ግርም!
ጸገም ኣኽቲሙ
ራህዋ ሃሚሙ
ኣብ መሬት ኤሩ

ሎሚ ዱባሩባ
ብሻ ምስ ዛራ
ሺሻየን ይባ

ጽባሕ
'ተን ዝተረፋ
ከባቢ ኣስመራ
ባርካ ዓንሰባ
ብተራ ይባ

ሃብቲ ኮለሊ 
ዘይውዳእ ገምሪ
ጸግኡ ክህብ
ሰብ ማል ይስሕብ

ኤሩ፡
ክሳዳ ኣቕኒዓ
ወርቂ ነቲዓ
ክትህነጽ ሺዓ

ህዝበይ ተሓጐስ
ጸጋኻ ሕፈስ
ብኣካል መንፈስ

ጉዕዞ ክሰልጥ
ሩሑቕ ንጠምት
ኣወ
ብሓሳብ ግብሪ
ዕብየት ክዛሪ
ስእለ
Aug 25, 2023 2:40 AM
173.73.27.183
ሓቂ ደሚቓ!
======
ሓቂ ተቓሊሓ
ደሚቓ በሪሃ
ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ
ኩሉ ሰብ ክሰምዓ

ሓቂ
ትሳግም ኣላ ትጋዋሕ
ሓይሊ ስሕበታ ክራባሕ
ፍትሒ ክነግስ ዓመጽ ክሽንዳሕ

ሱራ ኣስፋሕፊሑ
ሌባ መሊሑ
'ቲ ቅጥፈት ጉርሑ

ይድሂ'ሎ ድምጻ ተስፋ ሓዚሉ
ኣብ ምብራቕ ምዕራብ ኣእዛን ፈንቂሉ
'ቲ ደቡብ ዘሎ ይርሓሰና ኢሉ

ዕድመ ንጅግና ንመራሒና
ምስቲ ህዝብና
ንፍትሒ ሓቂ ዝተቓለሰ
ዝቃለስ ዘሎ
ንመዋእሉ ዕረፍቲ ኣልቦ
ስእለ
Aug 24, 2023 4:49 PM
148.184.174.62
መን ከም ሻዕብያ!
==========
ጸወታ ፖለቲካ
ካብ እግራ ክሳብ ርእሳ
'ቲ ደጊኣ ውሽጣ
ኣብዛ ዓለም ጣጣ
ዓመጽ ሃይማኖታ
ብዕምቆት ዝፈልጣ
ሻዕብያ'ዩ ጎይታ

ማዓስ ከም ዘጥቅዕ
ደቂሱ ይትስእ
ጸላኢኡ ይፈግእ
ብሓሳብ ብግብሪ
ዝፈልጥ'ዩ ንስሪ
ጅግና ኣባ-ዳህሪ

ERi-TV, Eritrea - ጸብጻብ ዑደት ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዋዕላ ደቡብ ኮርያ አፍሪቃ | Reportage on President Isaias Afwerki's visit to South Korea for the South Korea-Africa Summit, held from June 3-4

Dehai Events