Dehai Message Board (DMB)

ስእለ
Feb 25, 2019 3:41 PM
148.184.174.62
ነውሪ ዘይፈልጥ ጭፍራ!

ወረጃ መሰል ኣብ ባይቶ
ጋሻ ንዘይፈልጦ
ምኳኑ ቢጣጦ
ንፋስ ዘራጊቶ
ቀትሪ ዝጸልመቶ

ተፈታሕካ ጥራሕ ቊጻር
ዘየብሉ ፍረ ንጣር
ሕላገቱ ስርቂ ዳም-ዳም

ሌብነት ዘየሕፍሮ
ኩሉ 'ቲ ዝገብሮ
ንለባም ገረሞ

ይራሲ ዘይናቱ
ምልዓል ክእለቱ

ደርፍና ዜማና
ቂኒትና ግጥምና
ቅብኣና ጥበብና
ይሰርቕ ድሕሬና
ፍቓድ ከይበለና

ግርም'ባ!
ብዘይ ኲታኻ ወለል
ዘይጠስምኻ ጸረር
ጒሒልካ ክጒብለል

ወይን ቁሩብ ሕፈር
ተኸደን ተሰተር
ኣኽፊእካ ብዘይ ቀልዓለም
ስእለ
Feb 25, 2019 3:26 PM
148.184.174.62
ወይ ናይ ወያነ ነገር?

ወረጃ መሰል ኣብ ባይቶ
ጋሻ ንዘይፈልጦ
ምኳኑ ቢጣጦ
ንፋስ ዘራጊቶ
ቀትሪ ዝጸልመቶ

ተፈታሕካ ጥራሕ ቊጻር
ዘየብሉ ፍረ ንጣር
ሕላገቱ ስርቂ ዳም-ዳም

ሌብነት ዘየሕፍሮ
ኩሉ 'ቲ ዝገብሮ
ንለባም ገረሞ

ይራሲ ዘይናቱ
ዓይኑ ተዓሚቱ
ምልዓል ኮይኑ ክእለቱ

ደርፍና ዜማና
ቂኒትና ግጥምና
ቅብኣና ጥበብና
ይሰርቕ ድሕሬና
ፍቓድ ከይበለና

ግርም'ባ!
ብዘይ ኲታኻ ወለል
ዘይጠስምኻ ጸረር
ጒሒልካ ክጒብለል

ወይን ቁሩብ ሕፈር
ተኸደን ተሰተር
ኣኽፊእካ ብዘይ ቀልዓለም
ስእለ
Feb 21, 2019 3:56 PM
148.184.174.62
ወያነ ዕዋኖ!

ካብ ቋሕመም ኣብ መቐለ ማዕዶ
ወረ ሓሶት ህዝቢ ዘይቅበሎ
ኢድካ ሓውስ ሰላም ተቐበሎ

ይቕረ ልመድ ጌጋኻ ኣርሞ
መንገዲ ሓዝ ግደፍ ጎቦጎቦ
ካብ ሑሉፍ ተማሃር ህዝቢ ኣይትበድሎ

ዓሪባ'ያ ጽሓይ የብልካን ትገብሮ
ቀጠፍጠፍ ይኣክል ስዕረት ተቐበሎ
ተበደለ ህዝቢ ደኒንካ ይቕረ በሎ
ድሕሪኡ
ልምዓት ስልጣነ ብሓባር ክንከዶ
ኣምባቢ
Feb 11, 2019 10:41 PM
172.58.43.161

Name less

ሽም ዝሰኣነ
ተከድነ ድነ
ገጽ ሓምለ ሰነ
ምርኣይ ዝሰኣነ

ሽም ሲኢኑ
መን ሙካኑ
ዝክወል ደኒኑ
ስሙ ብርሃኑ

ዝተዓደገ
ካብደገ
ክዘራርገ
ዘይብሉ ማዕረገ

ናይ ባህርዳር
ግዳም ሕዳር
ንምድንጋር
ዝተገዝአ 'ዩ ምበኣር

ሓወልቲ ክተክል
ሃይለስላሰ ዝመስል
ኣስመራ ክዕንድር
ዘይሓንክ ዘይሓፍር
Nameless
Feb 9, 2019 7:15 PM
148.167.132.250

Simple Statments Of Truth

Greeting YHM,

You wrote “why all these lies? Can you explain why you do that?

Well, the simple and straightforward response is that lying is the ultimate TRADE MARK of all so called opposition from top to bottom. The classic example for the top is Dr. Bereket Habte Sellasie and for the bottom is this stupid element who call himself ኣምባቢ.

To be blunt, these black sheep of the family are simply doing the will of their father, “THE DEVIL” who is the father of lies.

Jesus said, "When he (Satan) lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies" (John 8:44c).

Yonatan Solomon Russom
Feb 7, 2019 7:11 PM
205.141.67.16

To my surprise ! What kind of information African lack?

To my surprise !

What kind of information African lack?

I was very surprised by mathematics history. I lived in the west for 37 years now. I was very curious in the beginning how the west advance in technology than Africa. When I was a little boy I used to question God if he created all men equal or not. If he did, I should be able to know what the secret of this technology is. When I was fourth grade, I was forced to learn most of my classes in Amharic instead with my own mother tongue Tigrinya. It was forced on us to learn in Amharic which is Ethiopian language. Ethiopia was colonizing Eritrea after all. After the life in Eritrea was rough under Ethiopian, my older sister decide to immigrate to west, so at age 12 I left Eritrea to Sudan with my sister in 1982. There I did not stay long but I was forced to speak Arabic while I was staying there luckily, I left to German the same year. There again I had to learn the German language for one year then I attended regular class from grade seventh to tenth. My favorite class was math of course.

That’s when I realize that the German student were no different than African, infact I was even getting better grade than some of the German classmate. . So, I ask myself how is the west have advance that we African didn’t. What do they know that we don’t? I was going the same school and learning the same material but what is our difference then I ask to myself?

After five years living in Germany, my sister in-law couldn’t find account job in Germany, decide to immigrate to United States. We came to USA in 1987. The difference between Europe and USA was that no cares what color of your skin is in the street.

I continue my school in USA my eleventh and twelfth grade in high school. My only problem was that I had to learn another language called English. Right after I finished my high school, my English was very poor at that time, so I decide to continue my education in community college but my math grade was great. I went at the community college for three years, and notice that I was the only black who was taking advance math courses. I was wondering why there was no African American in my classes?

From fourth grade to college, I was learning all the subjects in foreign languages, Amharic, German, and English. Finally, when I decide to write a book in my mother tongue, all the terminology that I learned were in different languages, I wasn’t able to express it in my own mother tongue, so I decided to study my own language called Tigrinya at home.

After I finished my first book in 1992, no one was interested to read about mathematics, even though it was written in Tigrinya. I tried to give them the reason why we are not advance in technology and what kind of information we lack. We don’t really know the history of mathematics. We don’t even know how mathematician can be applied. We just accepted the way it is taught currently, we don’t even question it if it is useful or not because we have not gathered enough information to know the history of mathematics. How math use to be taught hundreds of years back in comparison today.

Knowing the history of mathematics is really important because it helps us understand why mathematics taught differently today than in the past (before 1642) and how it can limit us to advance in technology and science.. Studying mathematics history allow us to learn from previous civilization how they applied and taught it differently. We might be fooled to learn this the western dogmatic mathematics. Let’s hope that we are not teaching our children for sake of learning without knowing the history of mathematics, specially if we want to advance in technology and science.

Thank you
Yonatan Solomon Russom

ኣምባቢ
Feb 6, 2019 5:30 PM
172.58.43.174

ዘማች

ጀሚሮም መስለኒ
ሃገራዊ ወኒ
ቲ ቀደም ትዝ በለኒ
ንሃገር ክንቃኒ

ዘማች ገዲም
ይኣክል ደጊም

ኣይንህብን ታ ጛልና
ነቶም መባኣስትና

ብዘይፍቃድ ወለዳ
ፈሪሓ ተገዲዳ
ጎርዞ ክትወስዳ
ንርሑቅ ክትሰዳ

የለናን ዲና ሰባ
ደድሕሪኣ ንስዕባ
ክንኣሊ ጸበባ
ካብቲ ዝከበባ

ጋልና  ኣንህብን
ንተኻሉን ኣዛብእን

ዋላ ተዓወረ ንሱ
ብቀትሩ ተደኒሱ
ጸገም ጌሩ ኢሱ
ሕበጥ ኣሎ ኣብርእሱ

ኣይፋል ንበሎ
ከይርሓቀ ከሎ

ቲ ቀደም ዝተመነዋ
ብሓይሊ ዝቆረንዋ
ምስፈትሓቶም መሪርዋ
ተመሊስካስ ን ደቂ ሽዋ

ኣሰር ተከተሉ
ንዘማች ምሰሉ

ወዲትኩል ምስ ፍሒራ
ዝነበርኩም ኣብ ሰውራ
እዚ ዘሎ መናውራ
ዘመነ ውረ ውራ

ይፍጸም ኣሎ ክድዓት
ክወስድዋ ወያ መርዓት
ክመልስዋ ናብቲ መዓት
ከፋትሕዋ ብዘይ ስርዓት

ንገርዎም ነዝማዳ
ከይጉህዩ ሰሚዖም ከይዳ
ብዘይድሌት ተገዲዳ
ከይትጽለል ሰምቢዳ

ዮናታን ሰሎሞን ርእሶም
Feb 6, 2019 4:31 PM
205.141.67.16

Dear Dehai,

ናይ ኣደይ ቋንቋይ እንታይ እዩ? ትግርኛ እዩ መስለኒ:: ስለዚ ሓሳበይ ንምንታይ ብቋንቋይ ዘይገልts ::

እዚ ዘለናዮ ዘበን። ዘበን ሓበሬታ ተባሂሉ’ዩ ዝፍለጥ ዘሎ፣ ካብ ሓደ ጫፍ ናይ ዓለም ናብቲ ኻልእ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ብድምጺ። ብስእልን ብምልክትን ዝግበር መልእኽታት። ጥበብ። ኣብ ስነ-ጽሑፍ። ስእሊ። ግጥሚ። ወዘተ ዝርከብ ክእለት። ምህዞ ስራሓት ኢዩ፣ ንጥበብ ትፈልጦን ትፈትዎን ንቕርጹን ስርሑን ምስ ረኣኻ ኢኻ፣ ንሕሳብ ኣብ ዓሰርተው ሸውዓተ ክፍለ-ዘመን ብበዓል እንግሊዛዊ ሊቕ ሰር ኣይዛክ ኒዩተን (1642-1727) ከምኡ’ውን ጎችፍሪድ ዊልኔ ላይበኒዝ (1647-1716) ጽንዒ ወይ ብርታዐ ተገበረላ። ሕሳብ ካብ ክልሰ-ሓሳብ ወጻኢ ኣብ ተግባራዊ ህንጻታት ዘይቅርጹን ዘይመልክዑን ዝሓዘ ኮይኑ ስለዝስምዓካ። ግር ይብለካ ኢዩ፣ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ክትምህሮ ከለኻ ብኽልተ መልክዕ ማለት ንኽልሰ-ሓሳቡን ንተግባራዊ ስነ-ፍልጠቱን ዝምድናታቱ ረቒቕን ብቐሊሉ ዘይፍለጥን ስለዝግበር ኢዩ፣ በዚ ከኣ ኣብ ምዕራባዊ ክፍለ-ዓለም እቲ ክልሰ-ሓሳብ ፖለቲካዊ ስነ-ፍልጠት ተባሂሉ ክጽዋዕ ከሎ። እቲ ሓደ ከኣ ተግባራዊ ስነ-ፍልጠት ተባሂሉ ይፍለጥ፣ ብኒዩተን ኣብ ሕሳብ ብስም ካልኪለስ ሓድሽ ኣቃርጻ ምምጽኡ ኢዩ፣ እዚ ነቲ ንቡር ዘይፍሉጥ ክገብሮ ከሎ። ምስቲ ሓድሽ ኣቃርጻ ግን ሰብ ሌላ ስለዝገበረ። እቲ ናይ ቀደም ኣቃርጻ ግዜ ብምንዋሕን ዝውቱር ብዘይምዃኑን ሕጂ ዋላ ቅርጺ ሒዙ እንተ ረኣናዮ ትርጉም ኣይህበናን ኢዩ፣ ከመይሲ። ንሕና ዘሎና ሌላን ቀረባ ፍልጠትን ናይ ኣቃርጻ ምስ’ዚ ናይ ሕጂ ኢዩ’ምበር ምስ’ቲ ናይ ቀደም ስለዘይኮነ ኢዩ፣ ብኡ ድማ ኢዩ እዚ ናይ ሕጂ ኣቃርጻ ኣብ ምዕራባዊ ክፍለ-ዓለም ፖለቲካዊ ስነ-ፍልጠት ተባሂሉ ዝጽዋዕ፣ እዚ ማለት ግን ኣብ ግብራዊ ኣቃርጻ ኣይጠቅምን ኢዩ ማለት ኣይኮነን፣ እንታይ ድኣ። ነቲ ምህዞታት ዕቑር ይገብሮ፣ ኣብ ምዕራባዊ ክፍለ-ዓለም ነቲ ናይ ሕሳብ ክልሰ-ሓሳብ ፖለቲካዊ ስነ-ፍልጠት ከም ዝብልዎ ርኢና ኔርና፣ ነዚ ፍልስፍና’ዚ ብዘዋሪ ዝኾነ ኣቃርጻ ኢዮም ዝምህርዎ፣ እዚ ዝገብርሉ ምኽንያት። ሓደ እቲ ስነ-ፍልጠት ረቂቕ መታን ኪኸውን። ካልኣይ እቲ መሰረታዊ ኣቃርጻኡ ክባዊ’ኳ እንተ ዘይኮነ ክባዊ ገይሩ ሕሳብ ዘምህር ከምኡ ኣተሓሳስባ ከም ዘሎ ክንፈልጥ። ሳልሳይ ድማ ነቲ ስነ-ፍልጠት ብዘዋሪ ከመሓላልፍዎ ስለዝደልዩ ኢዮም፣ ካብ’ቲ ግዜ’ቲ ኣትሒዙ ሕሳብ በቲ ሓድሽ ናይ ካልኪሌስ ኣቃርጻኡ ክመሃረሉ ምስ ጀምረ። ሓደ ኵሉ ሰብ ንኽርድኦ በርቲዑ። ካልእ ድማ ተግባራዊ ጥቕሙ ጭቡጭ ኣብ ዘይኮነሉ ደረጃ በጺሑ። ሳልሳይ ድማ ካብ’ቲ ናይ ቀደም ዝውቱር ኣቃርጻኡ ስለዝተፈልየ። ንኣበርክቶ ተግባራዊ ጥቕሚ ሕሳብ ኣብ ሰንዓ ዕቁንን ረቂቕን ዝተሓላለኸን ጌርዎ፣ See link below

https://youtu.be/XfElXSILUzc

Thank you

Yonatan Solomon Russom

ኣምባቢ
Feb 6, 2019 6:13 AM
172.58.46.187
ኣይሓወየን ገና
ክሰምዕ ምዕዶና

ኣይሰምዓን ኣእዛን
ኣብየን ምምዝዛን

ኣዕንቲ ውን ከምኡ
ፈዚዘን ኣብኡ

መሳኪን ህግደፍ
ኣብልዕሊ ኣድጊ መንደፍ

ሃገርና ተሸይጣ
ክነሳ ተለዊጣ

ኢሰያስ ይብሉና
ዘየለ ምሳና

ኣብ ጎደር ተቀብረ
ኣባሓጎ ዝነበረ
ኣምሓራይ መስከረ
ኤርትራዊ ከምዘይነበረ

ወዲ ኣፎም ኢሎሞ
ኤርትራውነት ዝሓረሞ

ኤርትራ  ብሃገራ
ከምትባድም ዝገበራ
ኣብጉድጋድ ዘስፈራ
ዕቤታ ዝሓንኮላ

ነዛ ከመዓልኩም
ሓዳስ ዓመት መጻትልኩም

ዮሃና ከሊእዋ
ብግህዶ ጠሊምዋ

ኮታ ተገድሶ
ስቅ ኢላ ትመላለሶ

ናይ በይኑ ጉዳይ ኣላቶ
ቲ ቀደም ዝጸንሓቶ
ንምሕባራ ዩ ከቶ
ን ዕንፈ ግን ነይተተዳኣቶ

MIK
Feb 6, 2019 5:20 AM
72.80.222.196

Mr Ambabi,

Do you really believe what you are claiming? I believe that you know better. You must be one of those who adhere to the belief that if you repeat a lie enough times, it will be taken as a fact. May be among those who do not follow news about their country, depend on liars who wish our country ill for their own selfish desires, or the gullible who prefer to heed rumors than to examine facts, analyze all the relevant immediate and distant information and decide for themselves.

You may not understand it, but as before, you do not know that your activities may encourage the Weyane to erroneously belief that your noises and others like you may allow them to hold out further and create obstacles to the ongoing peace process.

My favorite quotes these days has come from from General Sibhat Efrem quoting the wise sayings of our men and women from our culture (My interpretation): "Fight with one hand, for there will be a time for reconciliation. Then you will be ashamed and you will regret that you have committed such an irreconcilable mistake!

You and those who call themselves "the opposition" should not have committed such a treasonous offenses against the country in the first place.

This should have been a time for you all to repent. Now you are afraid that unlike your hope that you will go to Eritrea on the top of Weyane's tanks and revenge on all those who stood against you, you may never be able to set foot in Eritrea again! Could this explain your present actions? I think so.

ዮናታን ሰሎሞን ር እርሶም
Feb 5, 2019 9:47 PM
205.141.67.16

This year the week long sports festival in North America will be held from Sunday June 30th to Saturday July 6th, 2019 in my beautiful twin cities of Minneapolis and St. Paul, Minnesota. To me the best example that I give to parent and student when I share my wisdom of the virtue of mathematics is soccer ball.

ኣብ ኣመሃህዛ (ኣሰራርሓ) ኵዕሶ እግሪ ሕሳብ ዓቢ ተራ ኢዩ ዝጻወት፣ ሓንቲ ብቖርበት ትስራህ ኵዕሶ እግሪ ክባዊ ቅርጺ ምሓዛ። ኣብ ሕሳብ ዝተመስረት ስነ-ፍልጠት ስለዘሎ ኢዩ፣ መብዛሕትና ንዅዕሶ እግሪ ብዙሕ ግዜ ሒዝናያን ተጻዊርናላን ክንከውን ንኽእል ኢና፣ ካብ ምሕዳስን ምእራግን እቲ ልሙድ ዝነበረ ጻዕዳን ጸሊምን ሕብርታት ሓሊፍና። ብዛዕባ ኣሰራርሓኣ ተገዲስና ዝረኣናያን ዝመርመርናያን ኣዚና ውሑዳት ኢና ክንከውን እንኽእል፣ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ጥቕሚ’ቶም ንረኽቦም ነገራት ጥራይ ስለነድህብ ኦዩ ኪኸውን ዝኽእል፣ ኵዕሶ እግሪ ኣጸቢቓ ክባዊ ቅርጺ ምሓዛ። ንዓኣ ዘቝሙ ድሉያት ቅርጽታት ስለዘለዉ ኢዮም፣ እዚኣቶም ሓሙሽተን ሽዱሽተን ጐንታት ዘለዎም ቅርጽታት ኢዮም፣

ሓንቲ ኵዕሶ ንምስራሕ ዓሰርተ ካብቶም ሓሙሽተ ‘ዚጐንታቶም። እቶም ሽዱሽተ ‘ዚጐንታቶም ድማ ዕጽፊ ናይቶም ሓሙሽተ ‘ዚጐንታቶም ኢዮም፣ ኣቀማምጣኦም ከምዚ ዝስዕብ ኢዩ፣ እቶም ሓሙሽተ ‘ዚጐንታቶም በቶም ሽዱሽተ ‘ዚጐንታቶም ተኸቢቦም ይስፍዩ፣

እዚ ዓይነት ስርዓት ወይ ኣገባብ ትምህርቲ ኣልጀብራ ተባሂሉ ይፍለጥ፣ ንሕሳብ ከም ክልሰ-ሓሳብ ጥራይ ዘይኮነ። ንግብራዊ ስነ-ፍልጠቱ ክትጥቀመሉ ከለኻ ኢዩ፣ ኣልጀብራ ካብ ‘ኣልጃብር’ ዝብል ቃል ዓረብ ዝተመስረተ ኮይኑ። ‘ኣልጃብር’ ማለት ‘ምትሕሓዝ። ምጽንባር ብምስፋይ። ብምልሓም (ብፍላይ ኣብ ናይ ኤለክትሪክ)’ ማለት ኢዩ፣ ብእንግሊዘኛ ድማ ‘ኣልጀብራ’ ክትርጐም ሕሳብ ከሎ ሓደ (፫) ኢዩ፣ ዝኾነ ኮይኑ። ኣብታ ኵዕሶ ኣቃምጣኡ ከም’ቲ ዝተገልጸ ኮይኑ። እተን ሓሙሽተ ‘ዚጐንታተን ሚእትን ዓሰርተን (ç፳°) ዝዓቐኑ ኵርናዕ ምሓዘን/ምህላወን ኢዩ፣

እተን ሽዱሽተ ‘ዚጐንታተን ድማ ሚእትን ዕስራን ሓሙሽተን (125°) ዝዓቐኑ ኵርናዕ ምሓዘን ኢዩ፣ እታ ኵዕሶ ክባዊ ቅርጺ ክትሕዝ እንተ ኾይና። እተን ሰለስተ ጫፋት ናይተን ብግቡእ ተቐዲደን ዝተቐረባ ቅርጽታት ኣብ ምስፋይ ክራኸባ ከለዋ ዝፈጥርኦ መራኽቦ (ነጥቢ) ሰለስተ ሚእትን ስሳን (360°) ኩርናዕ ክህልዎ ኣለዎ፣ ኣብቲ መራኸቢ ነጥቢ ሰለስተ ኩርናዓት ስለዝላገቡ እሞ እታ ኵዕሶ ክባዊ ቅርጺ ክህልዋ ስለዘለዎ። እቶም ክልተ ኩርናዓት ነናይ 125° ክህልዎም ከሎ። እታ ሓንቲ ድማ 110° ይህልዋ፣ ተደሚሮም ድማ 360° የቝሙ፣ ንዝያዳ መብርሂ ስዒቦም ዘለዉ ድያግራማት ንርአ፣

125° 125° + 110° 360°

(ከምቲ ኣብቲ መጽሓፍ ገጽ ፳፲ ን ፴ን ሰፊሩ ዘሎ ብዝነጸረ ኣሰኣእላ። ቅርጺ ኵዕሶ። ዲያግርማት ናይተን ቅርጽታትን ኣገባብ ኣገጣጥምአንን ይኣቱ)

ነዚ ክንሰርሕ ከሎና። ኣብ ዓቐን ልዑል ጥንቃቐ ክንገብር የድልየና፤ ምኽንያቱ። ካብ ፈለማ ክንቀርጾ ኮነ ድሓር ድማ ክንሰፍዮ ከሎና ገለ ዓቐን ምስ እነጕድለሉ ወይ እንውስኸሉ። ተደሚሩ ልክዕ ሰለስተ ሚእትን ስሳን ዲግሪ ስለዘይመጽኣልና። ኣብ መወዳእታ ክባዊ ቅርጺ ዝሓዘት ኵዕሶ ክንሰርሕ ኣይ ክንክእልን ኢና፣

ከም’ዚ ዓይነት ቅርጽታት ዘጽንዐ ኣርኪመደስ ዝተባህለ ሰብ (ሕሳበና-mathematician) ኢዩ፣

Most of today's technology advancement is due to mathematics understanding of Artificial Intelligence.

https://www.gofundme.com/eritrean-tower teamInvite=j0Zz7CXbhRRmMO8Yca8U3TRop1UPmlKDLtk9NHracM7XO8yaItqjSRX8u7hgvtvm

Thank you Yonatan Solomon Russom
YHM
Feb 5, 2019 7:55 PM
67.170.250.106

Ambaby,

I'm not going to engage you in a lengthy back-and-forth. Why? Very simple. I don't think you have changed at all. Even when the Weyanes are now begging Wedi Afom and the people of Eritrea to forget their war crimes and begging him to visit the province of Tigray.

For twenty years, they tried everything to foster a political climate where hatred of Eritrea(ns)/Shaebians/PFDJ take seed and flourish and destroy us. Where are they now? It wasn't easy. But we won.

Now, I'm not trying to be hard on you and I don't seek any sort of revenge but the truth is: maybe you don't know this, but the days of being Weyanes' lackeys is over. However, this fact does not seem to have registered with you. Here's a little reminder to what you said to support Meron Estefanos. Let's take a quick look at what types of lies you push(ed) to discredit Eritrea(ns).

"According to Meron Estefanos, “a journalist” and activist from Eritrea living in Sweden who maintains a large network of contacts in Africa, anger at the government is steadily rising within Eritrea, and the shelling across the border may have been started by Eritrea as a distraction."

Again, on the comment section, this is what you said to support her anti-Eritrea malicious lies.

"Ambabi June 15, 2016 at 5:35 pm

well this is here views regarding the war to me it makes sense that Eritrean government ignite the war to get more sympathize from his peaple and stop heading to Jeneva for testimony. I know the weyanes occupied our land and does not make sense to blame Eritrea for starting war. Howe ever at this moment being tolerant for years it is only the eritrean government that benefits from the war temporarily."

http://www.mdrebahri.com/border-clashes-between-ethiopia-and-eritrea-heighten-fears-of-war/

You know full well you cannot be one of us no matter how polite you want to be. You don't agree with us on anything, and that's fine. Ambaby, why all these lies? Can you explain why you do that?

ስእለ
Feb 5, 2019 5:20 PM
148.184.174.62

ፈንቅል

ፈንቅል እወ ፈንቅል
ኣባዳህሪ ጸላእቱ ዝሕምትል
ተዘካሪ ከም ጎልያድ ዳዊትን

ዝፈንቀልካ ጭቆና መዋእል
ዝሓረርካ ቀይሕ ባሕሪ ልኡል
ጽሓይ ኴንካ ዘብረቕካ 'ቲ ሽግር

ዝፈጸምካ ጅግንነት መስተንክር
ሓንሳብ ምስ ነኸስካ ዘይትምሕር
ዝሰዓርካ ወራርን ሙኩሑን
ዝረታዕካ ዘራይን ዑሱቡን
መን ከማኻ ሓያላት ተድንን

ኣብቲ ውዕሎ ትልመን ክትምሕር
ጥይትካ ሃሪሙ ዘየዳግም
ንትብዓትካ መን'ሞ ዘይምስክር
ጎብለል ኢኻ ተዂርዕ ተሐብን

ብሳላኻ እኔና ንነብር
ነጻ ኮይና ከም ሃገር ከም ህዝብን
ተሓቢንና ውዕሎኻ ንዝክር

ፈቅል ኢልና ንዕልል ንዝምር
ኣብቲ ባሕሪ ንሕምብስ ንዛውን
ሻርክ ኣልቦ ዓፊኑ ዝቐትል
ኣምባቢ
Feb 5, 2019 4:29 AM
172.58.43.111

ስእለ

ኤርትራ ሒዝና
ዶ ኣረኪብና
እንታይ ትብሉና
ዘየለ መሰልና

ቲ ዝቀለለ
ምሕታቱ ነበረ
ነቲ ተጸለለ
ወዲ መቀለ

ሕጂሞ እንታይ ሞ 
ንመና ከይጥዕሞ
ንኩሉ ለካክሞ
ኣባሕሪ ከይስጠሞ
ነቲ ዝጠለሞ

ኣምባቢ
Feb 4, 2019 6:28 PM
172.58.43.111

YHM

ዝከበርካ YHM ኣምቢበዮ ደብዳቤካ ርእየዮ ውን ስእልታቱ ድዩ ዝበለ ደራፋይ። ከምትፈልጦ ኣብደሃይ ካብ ንራከብ ነዊሕ ኮይኑ ኣነካ ካብ 2001 ከባቢ ኢየ ምውሳእ ጀሚረ። ኩሉ ግዜ ድማ ኣካይዳ ህግደፍ ግጉይ ሙካኑን ምትዕርራይ ከምዝደልን ደም ክሳብ ዝወጽእ ኣፍና ለለ ኢልና ኣብዚ ድማተባጺሕና። ሕገ መንግስቲ ተዝክበር ሎሚ ሃገር መገዲ ውድቀት ኣይምሓዘትን። ካብቲ ዘስደምም ናትካን ናይቶም ሕጂ ፋሕፋሕ ኢሎኩም ዘለኩም ደገፍትን መንግስቲ ን ዓመታት ካብዝበልጁምናን ዝጸረፍኩምናን ክጠቅስ:

ወያነ ዓጋመ ደቂ ማይ ጠላሚት ሉኡካት ሲ ኣይ ኤ ወዘተ ኢልኩም ነገራት ናይ ውሽጢ ኣብክንዲ ምእራም ኣብ ዘይ ጉዳይኩም ክትወራዘዩ እነሆ ሎሚ ኤርትራ ብ ኢኮኖሚ ቀቲልኩም ህዝባ ኣስዲድኩም ኣምሓራን ተጋሩን ኣብ ኤርትራ ፊዕ ክብሉ ኮነ ኢልኩም ኣፍቂድኩም ንህዝብና ግን ኣብ ዘይውዳእ slavary ጅሆ ሒዝኩም ባድመ ን ዓመታት ዝተጃሃርኩምሉ ከተመልሰ ዓሰብን ባጽዕን ነምሓራ ኣረኪብኩም ሰብ መሰል ተካሉ ምንባርኩም መዘና ዘይብሉ ክሕደት ኣር ኢኩምና። ሓሶት ከምዘይኮነ ህዝብና ይመስክር ሎሚ ዝፈርሕ ሰብ የለን መን መን ሙካኑ ተፈላሊጥና። መና'ዩ ናይ መቦቆል ቅልውላው ( identity crises) ዘለዎ መንከዩ ወደባት ኤርትራዊ ኣጀንዳ ዘለዎ ቁልጭ ኢሉ ስለ ዝበርሃልና ብዙሕ ዘዛርብ የብልናን ምክንያቱ ቲ መድረክ ተለዊጡን ናባና ዛዝዩ ኢዩ።

ስእለ
Feb 4, 2019 6:01 PM
148.184.174.62
ኤርትራ ሒዝና
ሓድነት ዓቂብና
ጻዕሪ ወሲኽና...
ክንደምቕ ኢና
ኣጆኹም ኣጆና!

YHM
Feb 3, 2019 8:20 PM
67.170.250.106

Selam Deki Eri!

Selamat Deki Eritrea!

It's been a while since I last posted here. I hope everything is going well for all of you.

ስእለ, Yonatan Solomon Russom, and MIK I very much enjoy reading your comments and poems. Thank you!

Today I'm back after reading Ambabi's multiple posts. This man has been posting here on DMB these days a lot of .... about Eritrea(ns).

The truth is, this person we know as "Ambabi" I know and you know he's here only to lie with impunity, be hypocritical, and lecture us about patriotism. The truth is, Dehaiers and Diaspora Eritreans know who this person is and he is the enemy of Eritrea(ns) that his or their plot to topple Eritrean government failed. Let me share this quote that fits him so well by Austin O'Malley: "Some liars are so expert they deceive themselves."

We heard all lies from our enemies and they helped and contributed to pass the illegal sanctions and their lies don't fix things.

First let's look what Ambabi wrote in the past about Dehai, Eritrea(ns). This Ambabi takes sides with whoever wants to lie or insult the people of Eritrea. Ambabi the Internet is full of your lies and attacks on Eritrea(ns). Stop preaching your lies and showing your stupidity here. We didn't forget what you said about us.

"Ambabi November 6, 2013

Some of you guys are undermining the visit of wedivacaro ethier purposely or just because of shortmindedness. Better late than never, by the way it is not too late this is the right time to engage and participate in nation saving movement. Just let us be obtimstic and organize in under one umprela. Unity is the first thing we need to do when we united the government will be in revising itself. Remember now the few PFDJ leaders are now in some kind of panick. They know no one from the ppl of Eritrea is with them they can predict what could happen next may be sooner than we could imagine. Therefore they can fasilitate things if it could not be delayed. Ppl are now on the verge to explode. Unity is very important before any kind of incident. This will help to bring all of us to work and think for one and only one thing only, that is to save the nation and prepare some one who can immediatley step in and role the nation. Any thing can happen to the president any time now that is why he is hiding these days can not trust any one including his wife or his son and that is why he choice to get merceneries protect him. The merceneris work for money and they do not want to mess up with the ppl because there will not be any safe exit for them after the fall of the boss. Therefore we need to raise our voice and echo all over the nation to keep the spirit of our ppl up and show that we are one and ready to replace the dictator. Wedivacaro is"

"Ambabi November 6, 2013

Dehai.org is one of the websites now sided only to the regime in asmara and the website did not intertain or tolerate diversifeid ideas. The following comments of mine was rejected many times and they are one of the problems that put the regimve in asmara to let them continue walk in the wrong direction. Untile the end the those who support the regime will cover the regime’s weakness and at the end they will cry for ever. My advise to them is “GHHIZIE KELEKA GHIZIE AYTISEBE”

Let us first solve the very foundation of the problems and do not excuses. Our government must do the following then we can start form that. 1. let the young ppl work in thier homeland and limit the military service. 2. constitution immediately and limit the years of president serving the nation.

3. free prisionors or allow their loved once to visit them and give them proper handling and let them rest their case in a sivilized mannner, at rule of law

4. allow true investiment rules for the ppl of our nation so that they can work without fear and without any too much excuses.

unless we see the above mentioned items we are not going to buy any kind of diverting meetings or old propogandas of any one.

https://assenna.com/north-america-campaign-for-national-unity-by-cav-dr-toulde-tesfamariam-wedi-vacaro/comment-page-8/

Doesn't this sound exactly what we're reading or hearing about Venezuela now?

" ambabi November 14, 2013

good job no doubt that this young PFDJ ask such questions and start thinking. although it takes some time but surely each of them share the same feeling and they are not happy at all with the government. Therefore, they are waiting for the right moment to come. The right moment is when we all organize and reach in one deal and form a wide sub government here in diaspora. I think I feel like we are heading towards it. Young PFDJ needs a leadership now as they were formed through a leadership (though it was in capable). Kids needs parents, so fare this kids are without parents you know what I am saying ?, and they know it very well. So new parents we are waiting for you to come in one and without any kind of influence."

https://assenna.com/an-open-letter-to-ypfdj/comment-page-1/

http://www.mdrebahri.com/the-war-on-eritrean-culture-by-woyane-mercenaries-and-eritrean-challabis/

ኣምባቢ
Feb 3, 2019 7:38 AM
172.58.43.47

ፍርሒ

ፍርሒ ኣቲ ፍርሒ
ሽጣራ ዲኪ ጉርሒ
በለጽ ዲኪ ብልሒ

ዘይትዛረቢ ሓቂ
ትንፍስ ነይተምሉቂ
ኣይግብርን'ዩ ጸይቂ

ፍርሒ ምስበዝሐ
ጸሊም ንዝቀይሐ
ሓሶት ናዘርገሐ

ብሰንኪ ምዝራጥ
ትሕሱ ብመደብ ብፍላጥ
ጨጛር ትብሎ ንመላጥ

ነቲ ኣራዊት ጨካን
ዝገደፎ ሰብ ሙካን
ብሰሪ ራዕዲ ዎ ፍርሕን 
ከተምልኮ ትፈታትን

ፍርሒ ዝኣተዋ ከብዲ
ዋላ ኣርሒቃ መገዲ
ትጃጁ ከምጉድ ዛ ስዲ

ንፍርሒ ንፍራሓያ
ትውጻእ ሓቂ ንርኣያ
በጃኩም ኣይንሕበኣያ

ሓሳውን ቆርበትን
ክንቲት መሽረፈትን
ኣብዚ ይኩን ኣብትን

እዳሓደሩ ይፎክሱ
ክብረቶም ነየምለሱ
ሓቂ ምስ ወጸት ከይተጣዕሱ

ኣምባቢ
Feb 3, 2019 2:02 AM
172.58.43.47

መገዲ ባቡር

መገዲ ባቡር ትሕተቅርጺ
ንመናገዲ ዘይኮነ መጋየጺ
መጀመርታ ዓድና ርገጺ
ኣስመራ ኣቁርደት'ዩ ተመራጺ

ተዝከውን ዘይተንኮለ
ከይበልና ሸንኮለለ
ዓርበረቡዕ ምጸምበለ
ድሕሪ ኡ ንሽዋ ምበለ

ውሓጢ ጎሮሮ
ን ሓበሽ ዝዕንገሎ
ንንዳማትካ ክትልሎ
ከምዚ ዕሽነት ነየሎ

ባቡራይ ባቡራይ
ሰብ ዶ ትጽዕን ብዕራይ
ናትና ዲካ ናይ ክራይ
መን በለካ ሕራይ
ክትረግጸኒ ብዘይ ክራይ

ባቡራይ ግደፍባ
ትኪ ምበር ዘይወጸካ ጸባ
ዘይትዕንግል ናይልቢ ዓለባ
ናትካ ድፍረትሲ ገረመና ባ

ባቡራይ ገጂፍ ከብዲ
ክጸርግ ናብ ሽዋ መገዲ
ቡን ሰዲዱ ጨው ከናዲ
ንዓዱ ዝከውን ክእክብ ሰልዲ

ባቡራይ ብፋጻ ዶ ብሰሓቅ
ፍቅሪ እንዳዘመርካ ምድራቅ
ሰላሕ እንዳልካ ምስራቅ
ኣበይ ክኢልካዮ ከምዚልካ ምጭራቅ

ባቡር ተካል ግብሩ
ንህዝብና ሰሰጊሩ
ክቅልብ ነምሓሩ
ኣበይ ኣበሉ ሳሕል ዝነበሩ

ይገርመና ሎ !!!

ኣምባቢ
Feb 1, 2019 9:06 PM
172.58.40.182

ንማኣስ ?

ንመኣስ ክኮነኒ
ጽቡቅ ዘይተስምዓኒ
ሕምባሻ ነይከውን እምኒ
ሎምስ ባ ገለ በለኒ

ጸሊእካ ተጸላእካኒ
ኤርትራውነት ካብተፈጥረኒ
ግዳም ክሓድር ተፈሪድካኒ
ዳሕር ምምላሰይ ነይተርፈኒ

ካብኮነ ሞ ከምኡ
ሕንፍሽፍሽ ካይ መጸ ናብኡ
ስርዓት ዘይትተክል ብ ኣግኡ
ኩሉ ክምገብ ካብ ናይ ኣዲኡ

ኣይትፍረዱኒ ክነብር ኣዲስ ኣበባ
እንዳሓባበልኩም ክርስዕ ጸበባ
ዘገርም ኢዩ ናታትኩምሲባ
ክምለስ ተበልኩስ ጽናሕ እባ

ንመኣስ ኢዩ ኤርትራውነተይ
ክሸጦ ትደልዩኒ ብዘይ ድሌተይ
ቀረባ እንድዩ ዘይምለስ ዓደይ
ሰላም ዶ ኣይበልኩምን ተከፊቱ ዶባተይ

ኣቤሎ ሰላም 
እንትርፎ ጸላም
ብጾትካ ምጥላም
ኩሉ ግዜ ሰንፈላል

ንመኣስ ኢዩ ቅዋመይ
ናይ ፍትሒ ዋሕሰይ
ናጽነት ምውስዋሰይ
ብዘይ ፍርሒ ክክእል ነብሰይ

ማኣስ ኢዩ ዝፍቀደለይ
ክቀስን ክቅይር ማእሰይ
ክከውን እፎይታ ትርኣሰይ
በዓለደይ ክብላ ኣሰይ ኣሰይ

ማኣስ ኢዩ ዝፍቀድ ክመሃር
ዩምኒቨርሲቲ ኣትየ ክመራመር
መጽሓፈ ፍልጠት ክድረር
ማዕረ ክከውን ምስ ጎረቤት ሃገር

ማዓስ ኢዩ ድምጸይ ዝስማዕ
ዝመርጽ ዝምረጽ ዝልካዕ
ደሞክራሲ ዝጅመር ዝውላዕ
ጸልማት መጋረጃ ዝቅላዕ

ፍትሒ ይንገስ ምልኪ ይፍረስ !!


Dm eri tv subscribe

Embassy Media - Interview with Mr. Haileab Tesfay