Dehai Message Board (DMB)

ስእለ
Jul 9, 2024 12:33 PM
148.184.174.62
ሓበን ጸሊም
=======
ብንያም፡
ሕብሪ ጸወታ
ኮኾብ ናይ ጋንታ
ሓበን ኣፍሪቃ
ኣብ ሺክለታ

ክአለት ወናኒ
ቀልቢ ስሓቢ
ብስራሕ ግብሪ

እወ

ወዲ ማይባሕሪ
ፈጻሚ ሕድሪ
ናይ ሃገር ህዝቢ

ብርግጽ!

ቺታ ኢኻ ነብሪ
ብሺኳ እግሪ
መድረኽ ወናኒ

በል
ታሪኽ ይደለብ
ቀጽል ተሓምበብ
ኣብ ዓወት መርከብ
ስእለ
Jul 7, 2024 11:46 AM
108.45.183.178
ኤርትራ ኣብ በሪኽ
===========
ኣብ ሃገር ፈረንሳ
ቅድድም ሺግለታ
ታሪኽ ተሰኒዱ
ንዓለም ዘደንጹ
ብብንያም ቆራጹ

ጻዕዱኡ ጸሊሙ
ኩሉ ተገሪሙ
ብቕዓትካ መስኪሩ
ብንያም ጅግና ኢሉ

እወ ኢሎሙኻ፡
ሓበን ኤርትራ
ተወርዋሪ ሺላ
ናይ ሺኳ ኪኢላ

ብኒ ሰራሕ ታሪኽ
ሃገርካ ተበርኽ
ከምቶም ኣቦታትካ
ብጾት ማሓዙትካ

ኤሩ ተሓቢና
ኣብ በሪኽ ኮፍ ኢላ
ብሳላ ራሃጽካ
ኩሉ ዝመጠኻ

እወ ኤርትራ፡
ኣብ ጉያ ሺግለታ
ኣብ ዓለም ኣውሮጳ
ከም ኮኾብ ደሚቓ
ወኪላ ኣፍሪቃ
ስእለ
Jul 2, 2024 6:22 PM
172.56.33.100
ሎሚ፡
ቱር-ዲ-ፍራንስ'ዩ ተጣሒሱ
"ጽባሕ"፡
ጠፈር'ዮም ክፍተሹ
ጥራሕ፡
ዓመጽ፡ ሕስድና፡ ወራር፡
ውግእን ወረ-ውግእን ኣቋርጹ
ስእለ
Jul 2, 2024 4:57 PM
172.56.2.212
መን ከም ሻዕብያ!
===========
ሻዕብያ
ናይ ጽንዓት ኣርኣያ
ኣንጻር ኩሉ ጉጥያ
ካብ ገድሊ ክሳብ ሎሚ
ብመትከል ብግብሪ

ዊድታት ዘይስዕሮ
ተንኮል ናይ ሓንካሮ
ቀባእቲ ጸለሎ

ኣብ ሺግር 'ተወልደ
ሕሰም ዝጨለጠ
ኣባዩ ዘስግድ - ብዘይ ደገፍ ሓደ

ራሃወ ጸበበ
ዝብኢ ተነቀወ
ዘይርበሽ ዘይርዕድ
መንገዱ ዘይስሕት

ብኤሩ ዝመጸ
ፍጹም ዘይዋገ
ምስ ትዃን ምስ ሕንጸ

ምጽወታ ዘይጽበ ክሰርሕ ዘይህከ
ብዓወት ዘይሰክር ዘይምካሕ ዘይዕበ
ዓለምና ዘንብብ እንከይተሃንደደ
ሻዕብያ'ዩ ንሱ እቲ እንኮ ሓደ!

እወ

ሻዕብያ 
ናይ ሓፋሽ ሕርያ
እሙን ዋርድያ
ናይ ኤርትርያ

ህግደፍ ክሳብ ዘሎ
ትብዓት ሕላገቱ
ኣብ ህዝቡ እምነቱ
ኤረና፡
እዛ ሃገር ሕድሪ
ናይ ስዉኣት ቡቝሊ
ውሑስ'ዩ ክብራ
የለን ዝዳፈራ

ክዕቀብ'ዩ፡
መሬታ ምስ ባሕራ
ማእከላ ወሰና
ካብ ወረርቲ ቃርማ

እወ
ክትደምቕ'ያ ኤሩ
ክብራ ብዝሕሉ
ሎሚ ንሓዋሩ
ጸሓይ ሰማይ - ትጸልምት ትሃሉ
ስእለ
Jun 25, 2024 10:33 AM
108.45.183.178
ፍቕርኺ ኣሎ ኣብ ልበይ
===============
ኤሩ ሃገረይ ኵርዓተይ ክብረይ
ጽኑዕ ፍቕርኺ ኣሎ ኣብ ልበይ 
ኣብ ኣካላተይ ኣብ መትኒ ደመይ

እወ

ወኒንክዮ ውነይ 
ቀልቢ ሃለዋተይ  
ኩሉ ህዋሳተይ

ኤሩ

ብኣኺ'የ ዘዐልል ዝዝምር
ጸጽቡቑ ዝምነ ዝሓልም
ክትስውዲ ጉዕዞኺ ክምዕር

ከም ትፈልጥዮ፡
ንዓኺ እንድዩ ዛርዩ ደምና
ሕሰም መከራ መቑሕ ኣብሊና
ኣሽሓት ኣፍላ ሂወት ዝሃብና

ስለዚ'የ
ካብ ውሽጢ ካብ ልቢ 
ከም ፍቕሪ ወላዲ
ፍቱውውው ዘብለኪ!

ንህላዌኺ ኣቤት ዝብለልኪ
ድሕር ዘይብል ክስዋኣልኪ
ከምቶም ጀጋኑ ኩሎም ሰማእቲ

በሊ
ማዕብሊ ኤረይ  ቅድሚት ሰጉሚ
ሎሚ ዘልኣለም ብሰላም ፍቕሪ 
ዕግበት ኩልና ደቂ ማይ ባሕሪ 

በቲ ሃሱስ በቲ ኣዳኻሪ
ልኡኽ ዓመጽቲ እቲ ከዳሚ
ንህላዌኺ ኣይቲሻቐሊ
ዕጡቕ ዜጋኺ ከሎ ኣባዳህሪ
ስእለ
Jun 15, 2024 3:56 PM
108.45.183.178
የመስግነካ
=======
ስዉእ፡
ጸሊም ኣልማዝ ጂግና ኤርትራዊ
ዝሓለፍካ በጃ ንሃገር ንህዝቢ
ምስጋናይ ይብጻሕካ ካብ ማዓሙቕ ልቢ

እወ

ንናጻነት ሓርነት መስዋእቲ ዝኾንካ
ዝወፈኻ ኩሉ ዕድመ ንእስነትካ
የመስግን ደኒነ ንሰናይ ውዕለትካ

ስዉእ

ብጹእ ኢኻ ዘይትጠልም ሕድሪ 
ጽኑዕ ቃሉ ንኹሉ ክኣሊ
ሓበን ሃገር ወርትግ ተዘካሪ

ይዘከር ይዘመር ጽንዓት ጂግንነትካ
ብዉሉድ ወለዶ ኤርትራዊ ዜጋ 
ሎሚ ንሓዋሩ ኣሰንዩ ስምካ

እንተ ኣነ
ብኣካል ኣእምሮ 'ቲ ዝኸፈልካዮ
ክትስዋእ ከለኻ ኩሉ ዝበልካዮ
ኣብ ግብሪ ከውዕሎ እንተኺኢለዮ
ይጽዕር ኣለኹ 'ቲ ዓቕመይ የዕብዮ

ግና ቅሰን!
'ታይ ተሪፉኒ ኣይትበል
ታሪኽ ዓወታትካ ኣሎ ይደጋገም
ፍረ መስዋእትኻ ዓምቢቡ'ዩ መቕሰን
ይተኻኻእ ኣሎ ይምክት ብሓበን
ኣንጻር ኩሉ ሓሳድ - ሓሸራ ምስ ተመን
ዮናታን ሰለሙን ርእሶም
Jun 14, 2024 2:29 PM
63.65.79.230

ሽጣራ ኣብ ትምህርቲ

ሽጣራ

ኣብ ትምህርቲ ሽጣራ ክህልዎ ኢልኩም እዶ ሓሲብኩም ትፈልጡ፧ እታ ኢንኮ ጽብቅቲ ንጥቢ ዘምጻ ኣላ ዝነበርኩ ዓይነት ትምህርቲ ሕሳብ (ቁጽሪ) ኢያ ኔራ። ድሕሪ ቡዙሕ ምምሃርን ፈተና ምሕላፍን ግን ጡቅሙ ዋላ ክፈልጦ ኣይካኣልኩን ጥዊዋይ ወዲ ጥዊዋይ ምቅራጽ ጥራሕ፨

ሓንቲ ማዓልቲ ግን ብኣእምሮይ ማለት ብሓሳብ ንክልተ ወይ ሰለስተ ቁጽሪ ብርእሱ ኣራቢሔ መልሱ ክረክቦ ፈተንኩ። ድሕሪ ቡዙሕ ፈተነ ነቲ መልሲ ብሓሳብ ክረክቦ ከኣልኩ። እቲ ኣዚዩ ነገር ዘሔጎሰኒ እቲ መልሲ ምርካብ ዘይኮነ፥ ኣገባብ መልሲ ምፍላጠይ እዩ። ከይፈልጥኩ፥ ሓደ መስተንከር ነገር ክምዝፈለጥኩን ዝረከብኩን ዋላ ሓንቲ ኣይተሰቆረንን ንሹዑኡ። ድሕሪ ቡዙሕ ምምርማር ግን እዛ ኣጋባብ ካብ ክልተ ቁጽሪ ምፍላጥ ማለት ኣዚዩ ኣገዳስን ጠቃምን ብምካኑ ኣብ ፍልጠትን ምህዞን ስንዔን ኣገዳስነቱን ብቀሊሉ ክርድ ኣኒ ኪኢሉ።

ሃገርና ኤርትራ ሓንቲ ብልጽግትን ምዕብልትን ንክትኬዉን ሕሳብ(ቁጽሪ) ከም ሓደ ኣድማሳዊ ቋንቋ ምካኑ ተረዲኢና ቡዙሕ ኣተኩረት እንዳ ሃብና ንቁጠባና ብምህዞን ስንዔን እናገብርና ቁጠባ ሃገርና ብቀሊሉ ክንዕብዮ ንክእል ኢና።

ስለዚ ክንምህዝን ክንስንዕን ድማ ጥበብን ምስጢሩን ናይ ሕሳብ(ቁጽሪ) ክንፈልጦ ኣለና። እቶም ነቲ ናይ ኣገባብ ሕሳብ (ቁጽሪ) ዝፍልጡ ሕሳበኛታት ነቲ ናይ ሕሳብ (ቁጽሪ) ቅድሚ ፫፭፱ (359)ንኣቃርጽ (ኣሳእል ኡ) ቀይሮሞ እዮም። ንሱ ድማ ከመይ ኔሩ ቅድሚኡ ክንፈልጦ ናይ ግድን አለና።

ሓዉኩም ኤርትራዊ
ዮናታን ሰለሙን ርእሶም
ከምእዉን ዮናታን አሰፋው ዮሴፍ
My Youtube Channel: Mukur ELAL
ስእለ
Jun 12, 2024 1:02 PM
108.45.183.178
ተዓዊቱላ
======
ኤሩ ሃገረይ ተዓዊቱላ
ርሑቕ ቀረባ ትዛውን ኣላ
ኣብ መላእ ዓለም ክሳዳ ኣልዒላ
ነቶም ዓመጽቲ ጉዶም በሊላ

ጉዕዞኣ ንጹር ሓንቲ እምነታ
"ፍትሒ ማዕርነት ይንገስ ኣብ ባይታ
ሓቢርና ንዕበ ሰላም'ዩ ጸጋ"

እወ!

ንሓቂ ፍትሒ ትስየፍ ሃገር
ብዓሎቕ ታህዲድ ዘይትደናገር
 መቓልሕ ድምጻ "ሕጊ ይከበር"

'ዛ ሃገር ፍቕሪ ወደር ዘይብላ
ኣብነት ጽንዓት ኣብ ስምረት ሓይላ
ስሱዕ ዓማጺ ጸረ-መትከላ

ትመንጉድ ትኽበር ወትሩ ዘልኣለም
ኤሩ'ያ ንሳ ዘይትመሻኸን
ፍረ መስዋቲ ናይ ዉጹዕ ሓበን
 ሓቂ ዕጣቓ ሎሚ ይዅን ቀደም

ስእለ
May 19, 2024 5:26 AM
172.56.3.201
ዮሃና!
====

ዮሃና ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለኻ ምስ ምዑታት ምክልኻል ሰራዊት ኤርትራ ናብ መበል 33 መዓልቲ ነጻነት ሃገርና ኤርትራ 24 ጉንበት 2024 ብሓባር ዘብጻሕና!

ሓጎስን ሰላምን ዝሰፈኖ ቅንያት ባዓል ነጻነት ይዅነልና! ዝሓለፈ ጸገምና ዝመጽእ ራህዋና ይግበሮ!

ብፍላይ ግን ዕዙዝ ምስጋና! ሚልዮን ግዜ ምስጋና! ንዓኻ፡ ንጂግና ምክልኻል ሰራዊት ኤርትራ ነዚ ክቡር ባዓል ነጻነት'ዚ ህያውን ነባርን ዝገበርካ ይዅን!

ስእለ
May 3, 2024 4:37 PM
108.45.183.178
ስኒት መልክዕና
=========
ንሕና
እወ ንሕና
ስኒት መልክዕና
ሓቂ ዕጥቅና
ነብስኻ ምኽኣል ጭርሖ መትከልና 
ኤሩ ነልምዕ ሓደ ኢድ ኰና
መንገዲ ዕብየት ክብሪ ዝበና

ቊሊሕ ዘይንብል እንጀራ ልማኖ 
ክብርኻ ዝቕንጥጥ በሊዕካ ትሸኖ 
ብደውካ ዘልምስ ሰላሕታ መንሺሮ 

እወ

ልቓሕ ሓረጣ ሚልዮናት ገንዘብ
ረዳኤት እኽሊ ብቶናት መርከብ
ግዝያዊ ፈውሲ ከኒና ጭንቀት 
ምህዞ ጓሓሉ ዓዳም ድኽነት

ተረፍ ማኣዶም ተረፍ ጽጋቦም
እቲ ዘይቡቑዕ ዘይበልዖ ከልቦም
ይምጥዉኻ ለጋስ መሲሎም
ከይትነቕሓሉ ስዉር ተንኮሎም 
ሓድሽ መግዛእቲ 'ቲ ዘሀብተሞም
ኣህዛብ ረሚሱ ዘዕበየ ባንኮም 
ስእለ
Apr 30, 2024 12:15 PM
172.58.245.45
ስዉኣት ንዘክር
==========
ኣብ ስራሕ ዕረፍቲ
ብቐትሪ ብለይቲ
ክንድቅስ ክንትስእ
መግብና ክንበልዕ
መደብና ክንሰርዕ
ብመንፈስ ብኣካል 
ብሓሳብ ብተግባር
ስዉኣት ንዘክር
ካብ ልቢ ነመስግን
ንሶም'ዮም
ኮይኖምልና ዕሺር
ብነጻነት ክንህሉ ክነብር

እወ
ቃልና ኣይነዕብር
እምነትና ኣይነጕድል
ነስተውዕል ነስተብህል
ብስምረት ንሰጉም
ዓወትና ክቕጽል
ኤረና ክትጕብልል

ዓለም፡
ጨካን'ያ ቅብዝር
'ቲ ጠባያ ዘቕሕር
ዘሐርቕ ዘሐዝን

ኩሉ'ያ ተማልእ
ተጥፍእ ተልምዕ
ትጨዊ ተዘንግዕ

ዓገብ ኣይትብልን
እንዳራኣየት ትዕውር
ተጽቅጥ ትጸምም

ዓለም፡
ሓያል'ዩ ዋንኣ
ሓያል ብሓያሉ
'ቲ ንሕስያ ዘይብሉ
ኒኲለር ዕጣቑ
ንዓይ ዝብል ኩሉ

ብዝኾነ፡
ካብ ተማህ ጎረቤት
ዕሱብ ጸረ-ዕብየት
ኣብ ባዶ ዝንየት...
'ቲ ለፍላፊ ሓምየን
ንስራሕ ዝጽየን
መዋቕዒ ተመን...
ቀልቢ ኣይንሃቦ
ሓባር ንመክቶ

ፈጣሪ ድማ፡
ካብ ቀናእ ሓሳዊ
ወቒዑ ዘአዊ
ዳኛ መዳለዊ
ንፍትሒ ቀባሪ
ዓማጺ ጓሓሊ
ስሱዕ መታለሊ
ዘይፈልጥ ነውሪ...
ሓልወና ሕድሪ!
ስእለ
Apr 27, 2024 11:34 AM
108.45.183.178
ከኒና ሓንካሮ
========
ኢትዮጲያ፡
ንሃይለስላሴ ምስ ደርጊ
ንወያነ ብልጽግና ጸይቂ
ዝፈረየት ወዛል ዘይትዓቢ

ኩሎም፡
ሓደ ካብ ሓደ ፍልልይ ዘይብሎም
ጸረ-ሃገር ምንቛት ኣመሎም
ዘይግድሶም ብጀካ ስልጣኖም

ውግእ ኲናት ምስ ኮነ ስርሖም
ምዕባለ ስልጣኔ  ምስራሓቖም
ጠሚና!
ተወዳእና!
ሩድኡና!
ይብሉ ተጠሊዖም
ሰፊሕ መሬት ኣባይ ሩባ ሒዞም

ኢትዮጲያ ደምያ ተዋሪዳ
ንዓመታት ድሕሪት ተጎቲታ
ብሰንኪ ስሱዓት ኣምበጣ ኩብኩብታ 

ዘይክኣለት ከተዐንግል ህዝባ
ከተውሕስ ጸጥታ ሰላማ
መፍቶ ጓሓላሉ ኣውሮጳ ኣመሪካ 

እወ

ከተገልግል ኣውሮጳ ኣመሪካ
ብእኽሊ ረዳአት ብፈረንካ
ተሀልቕ ኣሽሓት ውላዳ

ሩባታት ወሓይዝ ብምልኦም
ዝሕረስ ጎላጕል ብሰፋሕቶም
ስኣን ጻዕሪ ቃዲሮም ተሪፎም

ደቂ ሃገር እኽለማይ ናፊቖም
ከም ሰብ ፍጡር ሰላም ተሓሪሞም
ይስደዱ ክሪኡ ዕድሎም

'ቶም መራሕታ ዕሩባት ሕልና
የቋምቱ መሬትና ባሕርና
ሕጊ ዓለም ብትዕቢት ነጺጎም 
ይህዉኹ ሰላም ጎረቤቶም

እንተ ንሕና 
ስኒት መልክዕና
ነብስኻ ምኽኣል ጭርሖ መትከልና 
ክንሰርሕ ኢና ከምታ ቀደምና
ኤሩ ንምልማዕ ከይተሃከና
ኣብ መሬት ክብሪ - ገነት ምስ ሞትና

ቊሊሕ ኣይንብልን እንጀራ ልማኖ
ክብርኻ ዝቕንጥጥ በሊዕካ ትሸኖ
ብደውካ ዘልምስ ሰላሕታ መንሺሮ
መገዲ ድኽነት ምህዞ ናይ ጓሓሎ
ኣይቀትል ኣየድሕን ከኒና ሓንካሮ

ስእለ
Apr 24, 2024 2:49 AM
108.45.183.178
ክዕቅቦ'የ
======
ደንቆሮ ኣይኮንኩን ዘይፈልጥ ጥቕመይ
ኣሕሊፉ ዝምጡ ንመሰለይ ክብረይ
ኣብ ደገ ይሃሉ ኣብ ውሽጢ ሃገረይ

ክብሪ ኤረና ክብርታት ህዝቢ
ሂወት 'ተኸፍሎ ኣሽሓት ፍሊ 
ምርኻስ ታሪኽ ገበን'ዩ ነውሪ

እወ

ጉዕዞ ሰውራ 'ቲ ኣገራሚ
ግዜ ሓሊፉ ዘይሃስስ ገድሊ
ንወለዶታት ፍጹም ዘይበሊ
ከም ብርሃን ጸሓይ ዘይቅይር ሕብሪ

ታሪኽ ምዑታት ታሪኽ ሰብ ዓቕሊ
ኣብ ዉዑይ ዝሑል ፈጸምቲ ሕድሪ
ቅያ ውዕለኦም ወርትግ ነባሪ
ክዕቅቦ'የ ኣብ ሰላም ወጥሪ
ስእለ
Apr 17, 2024 3:06 PM
172.58.245.34
ንሓያል ሓያል ኣለዎ
===========
ሕጂ ግርም!
ክትርኢ፡ 
ትዕቢተኛ ክድሰቕ ክሓፍር
ከይደቀሰ ብደዉ ክብህርር
ሕጊ ዓለም ክኣምን ክኽብር።

ሰማዩ ተጣሒሱ
መሬት ትሓሪሱ
ኣነነት ፈሪሱ

ጻዕዳ ገዛ ኣሚኑ
ብትዕቢት ሰኺሩ
ሕጊ ዕሺሽ ኢሉ
ህዝቢ ዝበደለ
ኣሽሓት ዘህጠመ
ሪኢናዮ ኣብ ዓለም
ክዋረድ ክድፈር
ክልተሳዕ ክሓስብ ክበራበር።
***********************
መቐሬት ሂወት ክድራዕ
ኩሉ ብሕጊ ይገዛእ 
ይእመን ምምልላእ
ስእለ
Apr 12, 2024 8:57 PM
108.45.183.178
ኣይስኣኑ
=====
ዓንጃል ዘይብላ ዓለም
"ኣይጽቡቕን"
ካብ ስሓቕ ትዅነን

ስለዚ
ኣይብዝሑ'ምበር ይሃልዉ
ፍሽኽ ዘብሉ ዘገርሙ
ከም በዓል ንሳ/ንሱ ገዋኑ
ኣፎም ዝሃቦም ዝምድሩ

ስእለ
Apr 8, 2024 9:16 PM
108.45.183.178
ኣቦ ራኢ
=====
እቲ ትብዓት እቲ ሓቦ
እቲ ብልሒ እትብህጎ
ዓቕሊ ጽንዓት ዝወለዶ
ሲዒርዎም ተሃንዳዶ
ጸረ-ሰላም በጋሚንዶ

ንጥፍኣትና ዝሓበሩ
ኩሉ ክፋእ ዝመኸሩ
ሲዒርካዮም ሓደ ኰንካ
ህዝቢ ኤረይ ኣሐቢንካ
ንበር ኢሉ መሪቑካ

እወ

ዕጡቕ ስረ ጎይታ ሓቂ
መትከላዊ ካብ ሰብ ወርቂ
ንበር ክበር ጸሓይ በርቂ

እሙን ቃሉ ወዲ ህዝቢ
ወዲ እዝጊሄር ወዲ ረቢ
ፈታው ስራሕ ጻጸ ንህቢ

ዘይትርበሽ ኣብቲ ወጥሪ
ጸላኢኻ ክፉእ ግብሪ
እቲ ወሽላኽ 'ቲ ዓጣሪ
ሃሱስ ትዃን መጋበሪ

ኣቦ ራኢ  ፈታው ህዝቡ
ፍቓድ ኣምላኽ እንተኾይኑ
ንበረልና ንሓዋሩ
ምስ ብጾትካ ምስ ጀጋኑ
ንኤርትራ ዝማሓሉ
ሓፋሽ ህዝቢ ከገልግሉ

ጽንዓትኩም'ዩ ፍረ ሂቡ
ሃገር ሕድሪ ቀጥ ኣቢሉ
ኣብ ዓልምና ስማ ኣግኒኑ
ስእለ
Apr 4, 2024 5:54 PM
172.58.191.38
ሓቂ መራር
=======
ኣቱም፡
ኣይትጻረፉ ትብሉ
ትውርዝዩ ትምድሩ
ኣበይ'ዩ 'ቲ ጌጋ ኣበሩ፧

ንሌባ ቍጥሚ
ሰራቒ መላዓሊ
ሸፋጢ ጓሓሊ....

ንወሽላኽ ሓሳዊ
ጸረ-ሓቂ ወቃሪ
ዘይኮነ ኣላሚ
ሰነፍ መታለሊ
ቆልማጽ ኣድሓርሓሪ
ወረኛ ዓጣሪ....

እንተበልካዮ፡
ልክዑ ዶ ኣይኮነን
ኣይዓብዮ ኣይንእሶ
ኣይገፍሖ ኣይጸቦ
መን ምዃኑ ዝገልጾ፧

ነውሪ የብሉን ክፋእ
ንኹሉ 
ብሕብሩ መልክዑ ምጽዋዕ።
ስእለ
Apr 4, 2024 3:26 PM
172.58.188.102
ኣቱም፡
ኣይትጻረፉ ትብሉ
ትውርዝዩ ትምድሩ
ኣበይ'ዩ 'ቲ ጌጋ ኣበሩ፧

ንሌባ ቍጥሚ
ሰራቒ መላዓሊ
ሸፋጢ ጓሓሊ....

ንወሽላኽ ሓሳዊ
ጸረ-ሓቂ ወቃሪ
ዘይኮነ ኣላሚ
ሰነፍ መታለሊ
ቆልማጽ ኣድሓርሓሪ
ወረኛ ዓፋሪ....

እንተበልካዮ፡
ልክዑ ዶ ኣይኮነን
ኣይዓብዮ ኣይንእሶ
ኣይገፍሖ ኣይጸቦ
መን ምዃኑ ዝገልጾ፧
ስእለ
Mar 27, 2024 10:55 PM
108.45.183.178
ፈትሽዎ 'ቲ ጸገሙ
===========
ርኣይዎ
ኣምብብዎ
ነዚ ቆልዓ ንኡስ ዕድመ
ገና ጭልቅዕ ዘይበሰለ
ተመኩሮ ዘይደለበ
ሰነድ ታሪኽ ዘየምበበ
ብህጻኑ ዝኾብለለ
ዝዓበደ ዝሓመመ
ጸቢብ ርእሲ ዝዓወነ
ምስቲ ሰያብ ተጸለለ
የውሪ'ሎ ዘይተገብረ
ዘይተባህለ ዘይተዘርበ
ተመሊኡ ብወያነ
ብሃሱሳት ዕነምነ
ኩሉ ግብሮም ተፈንፈነ

ዝገርም'ዩ!

መሲልዎ ዝፈለጠ
ነዛ ዓለም ዝጨበጠ
ተጨደረ ተሃውተተ
ኣብ ሚድያ ተጓጠጠ

ዓሻ ወደል መጉሃይ ሰቡ
ገበነኛ ዝወጸሉ
ሰብ ይብድል ዘይበደሉ
እምኒ ይስንዱ ተገቲሩ
ኣንጻር ሕጊ ትሓፍረሉ
መሲልዎ ዘምሕረሉ

ደንግጽሉ ጸልይሉ
ምኸርዎ ሕለይሉ
ፈትሽዎ 'ቲ ጸገሙ
ገለ ምሕረት ተውረደሉ
ዜጋና'ዩ መልክዕ ሕብሩ

ስእለ
Mar 25, 2024 4:08 PM
172.56.3.186
ስደት
====
ናብራ ስደት ኣሽሓት ዘምብዐ
ወርትግ ስቓይ ተባላዒ ኣምዐ
ዝመረካ ግዜ ምስ ነወሐ

ክብሪ ዜጋ ዝጨዊ ዝነፍግ
ኣብ ሰንፈላል ዘብሊ ዘእርግ
ዘእትወልካ ሂወትካ ዝርግርግ

ቴንዳ UNHCR ኣየምውቕ ኣየዕቅል
ስንቂ መቝነኑ ኣየጽግብ ኣየህጥር
ሓገዙ ደገፉ ይትረፈና'ዩ ዘብል

ሂወት ስደት ጸላኢና ይምበሮ
ወትሩ ምዩቕ ፍርሒ ዝዓብለሎ
ቅሱን ሂወት ሓጎስ ዝጎደሎ

እታ ጸሓይ ትዓርብ ትበርቕ
ጉዕዞ ስደት ሕልናኻ ይጽንቅቕ
ዘየሕብን ክትጸውዮ ዘሐርቕ

ግዜ ስደት  -
ክድመር ድዩ ክቝጸር ኣብ ዕድመይ
ዝደወነ ተስፋ መጻእየይ፧
 
ኣይፈቕዶን እባ ይኸውን!

ይኣምን'የ 'ቲ ልኡል ኣምላኸይ 
 ዕምሪ ሂቡ ክድብሶ ልበይ

ሓይልን ጽባቐን ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ - መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ሳዋ | Walta EDF TV show for July 14, 2024 - ERi-TV

Dehai Events