Dehai News

(VOE-DC)ብማይክ ስዩም ስፖርትስን ኻልእን

Posted by: Woldu Ghebreab

Date: Saturday, 02 January 2021

(VOE-DC)ብማይክ ስዩም ስፖርትስን ኻልእን

(VOE-DC)ብማይክ ስዩም ስፖርትስን ኻልእንእዋናዊ ዜና ካብ ከተማ ኣስመራ

Eri-TV: መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት ፕረሲደንት ኢሳይያስ አፈወርቂ