Dehai News

(VOE-DC)ፈንቅለይ-ብኣያሁን ኪ/ማርያም- ስፖርትስን ኻልእን ብማይክ ስዩም

Posted by: Woldu Ghebreab

Date: Saturday, 13 February 2021

(VOE-DC)ፈንቅለይ-ብኣያሁን ኪ/ማርያም- ስፖርትስን ኻልእን ብማይክ ስዩም

(VOE-DC)ፈንቅለይ-ብኣያሁን ኪ/ማርያም- ስፖርትስን ኻልእን ብማይክ ስዩም
እዋናዊ ዜና ካም ከተማ ኣስመራ

Eri-TV: መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት ፕረሲደንት ኢሳይያስ አፈወርቂ