Dehai

ገጽ-መጽሓፍ፡ The question is not about what is rumored, but about how that rumor is treated/ እቲ ሕቶ፡ "እንታይ ተባህለ ወይ ይበሃል ኣሎ?" ዘይኮነስ፡ "እቲ ወረስ ብኸመይ ይውረ ኣሎ?" ዝብል እዩ።

Posted by: Berhane.Habtemariam59@web.de

Date: Monday, 24 December 2018

[ናይ ትግርኛ ትርጉም ብድሕሪት ኣሎ]

The question is not about what is rumored, but about how that rumor is treated/ እቲ ሕቶ፡ "እንታይ ተባህለ ወይ ይበሃል ኣሎ?" ዘይኮነስ፡ "እቲ ወረስ ብኸመይ ይውረ ኣሎ?" ዝብል እዩ።

 

There is ONLY one party that is in a celebratory mood: the decadent and bankrupt one. How could someone who claims to be "fighting" for justice celebrates a crime, regardless of its veracity, surrounding circumstances or the targeted entity? Could this be a window into their "justice" world?

As usual, the cyber world of the decadent and bankrupt side of Eritrea is full of celebratory chatters revolving around the RUMORED assassination attempt on the life of General SebHat Ephrem. When things such as this come about, the first right thing, I THINK, is to wish it did not happen. The next reasonable step that any sound mind would take would be praying the General recovered quickly. The third logical step would most probably be DEMANDING THAT THE GOVERNMENT COMMENT ON THE MATTER.

 

Any act of violence should be condemned; any act that aims at depriving someone of his/her life without a due process should be condemned, no matter who commits it or against whom it is directed. Mob justice is the antithesis of JUSTICE. Now, we know the so-called diaspora political opponents are indeed lightheaded, decadent and bankrupt. If they were really for justice, they would be the ones condemning such an act in the first place.

 

If it is true, I wish the General a quick recovery. The government SHOULD SAY something. This is a national issue that concerns friends and foes of the General.

 

Meanwhile, we must move away from sensationalizing and politicizing events such as this one. The thirst for retribution and vengeance has never brought a positive change in any society. We must move forward by anchoring firmly on justice and fairness for ALL, including for the people we oppose or don't like.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ዝመሽመሸ ኣተሓሳስባን ዝኸሰረ ስምዒትን ዘለዎ ወገን ጥራይ እዩ ነዚ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ስብሓት ኤፍረም ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ናይ ቅትለት ፈተነ ከም ዓወት ወሲዱ ዝዘልል። ሓቅነት ይኹን ኩነታት ናይ’ቲ ወረ ብዘየገድስ፡ ከመይ ኢሎም እዮም ንፍትሒ ንቃለስ ዝብሉ ወገናት ነዚ “ኢፍትሓዊ” ተግባር’ዚ ከም ጽቡቕ ነገር ዝወስድዎ ዘብዕልዎን? እዚ ጠባይ እዚ ናብቲ ንሶም “ፍትሒ” ዝብልዎ ዓለም ዘእትወና ባብ’ዶ ክኸውን ይኽእል? [ብዛዕባ ፍትሖም ‘ዶ ገለ ክምህረና ይኽእል?]

=

ከምዚ ዝኣመሰለ ፍጻመ ክውረ እንከሎ፡ እቲ ቀዳማይ ሰብ-ርጡብ ኣእምሮ ክወስድዎ ትጽቢት ዝግበረሎም፡ እቲ ነገር ሓሶት ክኸውን ምምናይ እዩ። እቲ ቀጺሉ ክመጽእ ዝግበኦ ቅኑዕ ኣተሓሳስባ ድማ፡ ሓቂ እንተኮይኑ እቲ ጀነራል መታን ብቕልጡፍ ክሓዊ ጸሎት ምግባር እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ፡ ንመንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ዝላባዕ ዘሎ ወረ ገለ ክብል ምጥላቡ እዩ።

 

ዝኾነ ናይ ጎነጽ ተግባር ክኹነን ኣለዎ። መን ገይርዎን ኣብ ልዕሊ መን ተፈጺሙን ብዘየገድስ፡ ዝኾነ ይኹን ሰብ ወይ ኣካል፡ ብዘይ ሕጋዊ መስርሕ፡ ብኢደዋኒኑ ሂወት ሰባት ክምንጥል ዝደናደን ይኩን ዝፍጽም ክኹነን ኣለዎ። ዓንዳሪ ዝኾነ ናይ ጭፍራ ፍትሒ ወይ ፍርዲ ክንቃወም ኣለና፡ ምኽንያቱ ጸረ ሓቀኛ ፍትሒ ዝኾነ ባህርያት ስለዘለዎ። እቶም ነዚ ወረ ስሚዖም ከበሮ ዝወቕዑ ዘለዉ ገለ ናይ ደገ “ተቓወምቲ” ክሳብ ክንደይ ሓንጎሎም ፈዂሱ (ኸፊፉ) ከምዘሎን፡ ክሳብ ክንደይ ኣብ ሞራላዊ ጥፈሻ ተሸሚሞም ከምዘለዉ ዘርኢ እዩ’ምበር ንኸምዚ ዓይነት ወረ ከም ሓደ ዓቢ ዓወት ቖጺርካ ክተወናጭፍ ዘጸይን እዩ። ብሓቂ ንፍትሒ ዝቖሙ እንተዝኾኑ ነቲ “ፍጻመ” ዝኹንኑ ቀዳሞት ክኾኑ ምተገበአ። [ብዛዕባ እቲ ወረ ተጋዳስነት ምርኣይን ሓቅነቱ ክትፈልጥ ምፍታንን ነቲ ወረ ከም ጽቡቕ ነገር ቖጺርካ ምህውታትን ክልተ ዝተፈላለዩ ነገራት እዮም።]

 

እቲ ወረ ሓቂ እንተኾይኑ፡ ጀነራል ስብሓት ኤፍረም ቅልጡፍ ሕውየት ከርኢ እምነየሉ። መንግስቲ ኤርትራ ኸኣ ገለ ክብል ኣለዎ። እዚ ንጸላእትን ፈተውትን ናይ’ቲ ጀነራል ዘገድስ ሃገራዊ ጉዳይ እዩ።

 

ብሓፈሽኡ ግን፡ ንኸምዚ ዓይነት ወረ ወይ ፍጻመታት ካብ ስምዒታዊ ህውተታን ካብ ንፖለቲካዊ መኽሰብ ንምርካብ ዝግበር ትንተናታትን ወጺእና ክንርእዮም ይግባእ። ናይ ሕነ ምፍዳይ መንፈስ ዘለዎ ጉጅለ ይኹን ሕ/ሰብ እወታዊ ለውጢ ከምጽእ ኣይክእልን፡ ክምዕብልን ንቕድሚትን ክስጉም ኣይክእልን። ፍትሕን/ሕግን ርትዕን ንኹሉ ብምባል ጥራይ ኢና ንቕድሚት ክንስጉም ንኽእል። ወላ ነቶም ንቃወሞምን ሕማቕ ገይሮምና እንብሎምን ወገናት፡ ንዕኦም ፍትሒ ከይሃብና ንርእስና ፍትሒ ክነለብስ ማለት ዘበት እዩ።

Eritreafightscovid91

Eritrean Independence Day May 24 2020