Dehai

ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቒ ኣንስትዮ ኣብ ከተማ ሃምቡርግ (ጀርመን) 10.03.2018

Posted by: Dimtzi Eritrawian1 Kab German

Date: Tuesday, 16 January 2018


ደሴት ናኹራ - ጉዕዞ ካብ ራስ ዱሜራ ክሳብ ራስ ቄሳር - ደሴታትን ገማግም ባሕርን ሃገርና - 5ይ ክፋል - ERi-TV