እቲ ዓመት ዓመት ኣብ ሪፕሊ ወስት ቨርጂንያ (Ripley, West Virginia) ዝካየድ ዝነበረ ንግደት ደሃይ (Dehai Retreat) ብሰሪ ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ተሪፉ'ሎ። እቶም ኣብዚ ንግደት እዚ እንሳተፍ ዝነበርናን ፡ ኣብ’ዚ ናይ ሎም ዘበን ንግደት ክንሳተፍ መደብ ዝነበረናን ኩልና ፡ እቲ ንዕኡ ኢልና ከነውጽኦ ሓሲብናዮ ዝነበርና ገንዘብ ፡ ይብዛሕ ይውሓድ ፡ ኣብ’ቲ ህዝብና ንለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ንምምካት ኢደይ ኢድካ እናበለ ዘካይዶ ዘሎ ማዕከን ወፈያ ክኣቱ እናተማሕጸንና ፡ እቶም ኣብዚ ክትሳተፉ እትደልዩ ናብ https://www.eritreafightscovid19.org/ ብምኻድ ክተዋጽኡ ብትሕትና ንዕድም።
እዚ ነተን ሓያላትን ሃብታማትን ዝብሃላ ሃገራት ከይተረፈ በዲሁ ብናህሪ ዝላባዕ ዘሎ ሰራም ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ዘምክሕ ኣይኰነን። ህዝብና ሰሚሩ መኪቱ ክሰግሮ ዘሎና ትምኒት ንገልጽ። ክብረት ይሃበልና

The annual Dehai Retreat for 2020 has been cancelled due to the coronavirus pandemic and total lockdown in the area. For this reason we encourage all those of us who used to attend these retreats in the past and those who were planning for this year to contribute the funds they would have spent for the Retreat (big or small) to the urgently needed #EritreaFightsCovid19 Fund. Make your contributions now by going to https://www.eritreafightscovid19.org/.
This fast spreading pandemic is challenging every country in the world. It is our sincere hope that our population will succeed in the efforts it is taking to slow down and arrest this pandemic.
Thank you.

Dehai

ፈኸራ ቐሊል'ዩ፣ ግብሪ'ግን ካልእ ነገር'ዩ - ብማእከል ምርምርን ስነዳን ግዱሳት ሃገራዉያን

Posted by: Dimtzi Eritrawian1 Kab German

Date: Friday, 20 September 2019

ብማእከል ምርምርን ስነዳን ግዱሳት ሃገራዉያን

ፈኸራ ቐሊል'ዩ፣ ግብሪ'ግን ካልእ ነገር'ዩ

ዒባ ዒባ'ዩ። ተጠፍጢፉ፣ ነቒጹ፣ ካብ ሓዊ ምቕጻል ሓሊፉ ካልእ ዝኾነ ዓይነት ጣቋ ክህልዎ ከቶ ኣይክእልን። ዒባ ሎሚ ጥዑም ሽታ መሮር ክቕየር'የ እንተበለ፣ ትርፎ ንኣእዱግን ከብትን ከገርህ፣ ካልእ ክገብሮ ዝኽእል ቑምነገር ብፍጹም የለን።

ዒባ ፖለቲከኛታት ዘበንና ድማ ከምቲ ንሳቶም ዝሓስብዎን ዝሓልምዎን ክገብሩስ ይትረፍ፣ ንነብሶም'ዉን ክኣልዩን ክከላኸሉን ብፍጹም ብቕዓት የብሎምን። እቲ ዘሕዝን ግን ነቶም ከም ኣእዱግን ከብትን ኮብኪቦሞም ክጓሲይዎም ዝዉዕሉ በሃማት ከታልሉ ክትርኢ እንከለኻ'ዩ።

ሎሚ ኣብ ማንም ዕጹው ሽቓቕ ተሓቢእካ፣ ኣፍካ ክሳብ ዝነቅጽ እንተገዓርካ፣ ንማንም ኤርትራዊ ከተታልሎ ከቶ ኣይትኽእልን። ገለ-ገለ ገርሀኛታት እንተረኸብካ፣ ጁባኻ'ዉን እንተሕበጥካ ንዝግበር ሃሰው-ሰው በሃማት፣ ነቲ ከም ጅግል ተለጢፉ እግሪ እግርኻ ዝጉዓዝ ዓይኒ ዓራት ህዝቢ፣ ከምልጠሉ ብቕዓት ኣሎኒ እትብል እንተኾይንካ፣ ብፍጹም ምስ መን ገጢምካ ከም ዘለኻ ካብ ዘይምርዳእ ጥራይ'ዩ ክኸዉን ዝኽእል። 

ፈኸራ ሓደ ነገር'ዩ። ግብሪ'ግን ካልእ'ዩ። ምኽንያቱ፣ ርሑቕ ዓዲ መዐሸዊ እንተድኣ ኮይኑ፣ ርሑቕ ዓዲ ንመዋእልካ ዓሻ ክሳብ እትኸዉን ክገብረካ ኣይክንጽበን። እትኣትዎ ጉድጓድ ዕምቆቱ ዘይምፍላጥ እቲ ዝኸፍአ ዕሽነት ሙዃኑ ኣዳዕዲዕና ስለ እንፈልጥ። 

ብዋጋ ንጹሃን ኣሽካዓላል ዋጋ የብሉን ኢሉ ዝሓሳብ በሃም፣ እቲ ዝምነዮን ዝብህጎን ስሑል በትሪ ኣብ ዝባን ፈተውቱ ምስ ዘነበ፣ ልክዕ ከም ብበረድ ዝተሃርመ ርእሲ ከም ዝድንዝዝ ክጠራጠር ኣይግባእን።

ይንዋሕ ይሕጸር ህዝቢ ኤርትራ ነቶም ኣብ ዉሽጡ ጓህሪ ሓዊ ክሉኩሱ ህርዲግ ዝብሉ በእዛኖም ወጢጡ ኣብ ግቡእ ቦትኦም ከም ዝሽጉጦም ሎሚ ኣዳዕዲዕና መልእኽቲ ክንሰደሎም ንፈቱ። ምኽንያቱ ኤርትራ ታቦት እያ። ታቦት ምትንካፍ'ድማ ዋግኡ ከቢድ'ዩ። 

ዓወት ንሓፋሽ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2474307172804097&id=2364463357121813

Eritreafightscovid91

ERi-TV - ዕላል ምስ ክኢላ ውሽጣዊ ሕማማት ፕሮፈሰር ነጋሲ ላኣከ ብዛዕባ ቫይረስ ኮሮና