Dehai

ንህልዊ ኩነታት ሃገርናን ከባቢናን ተራናን ዝምልከት ሰፊሕ ህዝባዊ ሰሚናር ብጠቕላሊ ቆንስል ሃገረ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶ ክብረኣብ ተኸስተ ክካየድ ስለዝኾነ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብዚ ሰሚናር እዚ ክሳተፍ ንጽውዕ!

Posted by: Dimtzi Eritrawian1 Kab German

Date: Thursday, 02 December 2021

ንህልዊ ኩነታት ሃገርናን ከባቢናን ተራናን ዝምልከት ሰፊሕ ህዝባዊ ሰሚናር ብጠቕላሊ ቆንስል ሃገረ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶ ክብረኣብ ተኸስተ ክካየድ ስለዝኾነ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብዚ ሰሚናር እዚ ክሳተፍ ንጽውዕ!


image.png

ደሴት ናኹራ - ጉዕዞ ካብ ራስ ዱሜራ ክሳብ ራስ ቄሳር - ደሴታትን ገማግም ባሕርን ሃገርና - 5ይ ክፋል - ERi-TV