Videos

ክልተ ቕነ ኣብ ድፍዓት ብደራሳይ ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ ተደርሰት ብቛንቋ ጀርመን ተቶርጊማ ብዕለት 4 ግንቦት 2019 ኣብ ከተማ ማንሃይም ሃ/ጀርመን ተመሪቓ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሃገረ ጀርመን ተዘርጊሓ ኣላ

Dm eri tv subscribe

ERi-TV ጉዳይ ኣብ ዘተ: Sophia Tesfamariam & Dr. Tesfay Aradom - ዘተ ምስ ወ/ሮ ሶፍያ ተስፋማርያምን ዶ/ር ተስፋይ ኣርዓዶምን