እቲ ዓመት ዓመት ኣብ ሪፕሊ ወስት ቨርጂንያ (Ripley, West Virginia) ዝካየድ ዝነበረ ንግደት ደሃይ (Dehai Retreat) ብሰሪ ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ተሪፉ'ሎ። እቶም ኣብዚ ንግደት እዚ እንሳተፍ ዝነበርናን ፡ ኣብ’ዚ ናይ ሎም ዘበን ንግደት ክንሳተፍ መደብ ዝነበረናን ኩልና ፡ እቲ ንዕኡ ኢልና ከነውጽኦ ሓሲብናዮ ዝነበርና ገንዘብ ፡ ይብዛሕ ይውሓድ ፡ ኣብ’ቲ ህዝብና ንለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ንምምካት ኢደይ ኢድካ እናበለ ዘካይዶ ዘሎ ማዕከን ወፈያ ክኣቱ እናተማሕጸንና ፡ እቶም ኣብዚ ክትሳተፉ እትደልዩ ናብ https://www.eritreafightscovid19.org/ ብምኻድ ክተዋጽኡ ብትሕትና ንዕድም።
እዚ ነተን ሓያላትን ሃብታማትን ዝብሃላ ሃገራት ከይተረፈ በዲሁ ብናህሪ ዝላባዕ ዘሎ ሰራም ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ዘምክሕ ኣይኰነን። ህዝብና ሰሚሩ መኪቱ ክሰግሮ ዘሎና ትምኒት ንገልጽ። ክብረት ይሃበልና

The annual Dehai Retreat for 2020 has been cancelled due to the coronavirus pandemic and total lockdown in the area. For this reason we encourage all those of us who used to attend these retreats in the past and those who were planning for this year to contribute the funds they would have spent for the Retreat (big or small) to the urgently needed #EritreaFightsCovid19 Fund. Make your contributions now by going to https://www.eritreafightscovid19.org/.
This fast spreading pandemic is challenging every country in the world. It is our sincere hope that our population will succeed in the efforts it is taking to slow down and arrest this pandemic.
Thank you.

Dehai News

Alon Ben-Meir "The Moral Devastation of the Continued Occupation" February 18, 2020

Posted by: Alon Ben-Meir

Date: Tuesday, 18 February 2020

Please find attached my latest writing, 'The Moral Devastation of the Continued Occupation' for your review. Please advise if you plan to publish.

Best Regards,
Dr. Alon Ben-Meir
212-600-4267
212-866-7376 (fax)
alon@alonben-meir.com
www.alonben-meir.com

Alon Ben-Meir - February 18, 2020


*A version of this article was originally published on December 10, 2015. The changes from the original article to this piece below encompass the inclusion of Trump’s so-called “deal of the century”, which will only perpetuate the occupation. Sadly, the situation has not changed in the past four years, and given how the situation currently stands, I do not expect things to change anytime soon.

This is part one of two parts; the second half will be published on Thursday.*


The Moral Devastation of the Continued OccupationI have long maintained that Israel’s occupation of the West Bank defies the moral principle behind the creation of the state. Contrary to Prime Minister Netanyahu’s assertion, the occupation erodes rather than buttresses Israel’s national security and cannot be justified on either security or moral grounds. Trump’s “deal of the century” is tantamount to perpetuating the occupation, which will be to Israel’s detriment. Unless Israel embraces a new moral path and ends the occupation, no one can prevent it from unravelling from within only to become a pariah state that has lost its soul, wantonly abandoning the cherished dreams of its founding fathers to have an independent democratic Jewish state.

There are four ethical theories—Kantian, utilitarian, virtue-based, and religious—that demonstrate the lack of moral foundation in Trump’s peace plan. In this article I will discuss the Kantian, utilitarian moral theories and in the following article I will cover the virtue-based, and religious theories.

The first moral theory is deontological ethics, whose greatest representative is Immanuel Kant. According to this theory, consequences are irrelevant to the moral rightness or wrongness of an action; what matters is whether the action is done for the sake of duty or out of respect for the moral law.

Kant provided several formulations of the moral law, which he refers to as the categorical imperative; for our purposes, what is most important are his first two formulations. The first is the principle that morality requires us to act only on those maxims we can universalize. As he puts it, “Act only on that maxim through which you can at the same time will that it should become a universal law.” In short, never do anything that you do couldn’t will everybody else do at the same time.

The question is whether the Israeli occupation is a policy that can be universalized and pass this test of moral reasoning. The answer is clearly no; the policy of occupation is rationally inconsistent, as it requires Israel to exempt itself from moral and political norms that the rest of the international community recognizes (and which serve to protect Israel itself).

Israel is making an exception of itself – which is the capital sin, according to Kant, as in effect Israel is saying: ‘We don’t have to live by the same rules as everyone else.’ This is evident from the fact that Israel denies the Palestinians’ right to self-determination and justifies that in the name of national security, even though the achievement of absolute security would invariably render the Palestinians absolutely vulnerable.

Whereas Israel has agreed numerous times to a two-state solution, it continues to usurp Palestinian land, thereby violating international agreements which Israel is signatory to (UN Resolution 242, the Oslo Accords). In doing so, Israel is clearly defying the first formulation of the categorical imperative, which as Kant showed, requires us to honor our agreements and contracts. That is, Israel is acting on a maxim or policy of breaking its agreements to serve its self-interest, which cannot be universalized without contradiction because then the institution of reaching international agreements cannot be sustained, which obviously don’t bother either Trump or Netanyahu.

Although many countries break international contracts, that does not affect Kant’s argument as he knew full well that people lie, cheat, and steal. His concern is with the principle of morality and what it requires regardless of whether these requirements are in fact met. By maintaining the occupation, Israel is flouting the moral law while expecting the Palestinians to uphold the same norms.

The second formulation is to never treat another person merely as a means, but always also as an end in themselves. In other words, what Kant is saying is that as free rational beings who can act in accordance with morality, each of us possesses intrinsic worth which implies that we must respect the inherent dignity of each individual.

In the case of the Palestinians who are under occupation, Israel is treating them as objects rather than persons who can rationally consent to the way they are being treated. Israel is coercing the Palestinians physically and psychologically by denying them human rights, through, for example, administrative detention, night raids, and expulsion, thereby robbing them of their dignity and denying them their autonomy, which Trump’s Deal only reinforces.

The second moral theory is Utilitarianism, which in its modern form originated in England with the works of Jeremy Bentham and John Stuart Mill. In contrast to Kantianism, this theory places all emphasis on the consequences of our actions. It states that an action is morally right if it produces the greatest amount of good for the greatest number of people.

The moral evaluation of any policy depends on whether it maximizes utility. Utilitarianism agrees with Kant on one fundamental point, which is that morality prohibits making an exception of oneself. For obvious reasons, governments give greater priority to their own people. But does the occupation maximize the security and well-being of all Israelis?

In spite of the fact that Israel takes extraordinary measures to enhance its security, the occupation is in fact undermining the security of the state, as is evident from the repeated bloody clashes, which have intensified since unveiling of the peace plan, and the costly state of readiness that Israel must maintain. Moreover, if Israel were to extend its moral considerations beyond its own people to include the Palestinians, then the policy of occupation still fails on utilitarian grounds even more acutely.

To be sure, while Israel resorts to utilitarian arguments to justify its treatment of the Palestinians, in the process Israel reveals the classic pitfall of utilitarian thinking. It ultimately does not provide sufficient protection and respect for human rights, which directly erodes Israel’s moral standing within the community of nations.


____________
Dr. Alon Ben-Meir is a professor of international relations at the Center for Global Affairs at NYU. He teaches courses on international negotiation and Middle Eastern studies.


alon@alonben-meir.com 							Web: www.alonben-meir.com

For media inquiries, contact Kim Hurley at 212.600.4267 or at kimberlee@alonben-meir.com.
Please feel free to share this article with your contacts.
==============================================

Unsubscribe dehai@dehai.org from this list:
https://alonben-meir.us2.list-manage.com/unsubscribe?u=a2e336c40140a3ad66435cef8&id=d62c64f4fc&e=097182246f&c=aa8eae5fcf
Eritreafightscovid91

ERi-TV - ዕላል ምስ ክኢላ ውሽጣዊ ሕማማት ፕሮፈሰር ነጋሲ ላኣከ ብዛዕባ ቫይረስ ኮሮና