Dehai Message Board (DMB)

ስእለ
May 14, 2018 9:34 PM
108.48.36.197

ኣቤት ዓመጽ!

ኣቤት ዓመጽ ገበን
ኣብ ልዕሊ ፍልስጢኤም
ክትነብሮ ዘይእመን!

ዮርሳሌም ማእከሉ
ርስቶም ተመንጢሉ
ብወረርቲ ጉሓሉ

ሰላም ነጻነቶም
ክብሪ መንነቶም
‘ታ ሃገር ኩርዓቶም
ከሉ ተዘሚቶም

ዓመታት ኮይንዎም
ቤቶም ከፍርስዎ
ጥይት ከብልዕዎም
ምምባር ክነግፍዎም

ረዳኢ ሲኢኖም
ፍትሒ ተሓሪሞም
ንሞት ተኾኒኖም

ገባቲ መንጣሊ
ንህውከት መዋሊ
ንፍትሒ ዓፋኒ
ዘሻደኖ ሓይሊ
ዘርይዎም ብዕሊ

ዘሐርቕ ዘገርም
ክትኣምኖ ዘጸግም
ሓያሉ ድኹሙ
እግዝኣብሄር ባዕሉ
ሰሚዑ ኣጽቂጡ
ሪኡ ተዓሚቱ
ምስ ሌባ መኪቱ
ስእለ
May 14, 2018 5:20 PM
148.184.174.62
ወያነ -
ኩርኳሕ 'ዩ - ጸረ-ሰላም ግኒ
ኣሕዋት ደቂ ሃገር - ዘባእስ ዘጓኒ
ረሃጽ ተራ ህዝቢ - ዝራሲ ብቐትሪ
ሌባ ዓመጸኛ - ብጻዩ ጠላሚ
ኣብ ሃገር ጎረቤት - ዘይብሉ ኣማኒ
ዘይሕሰብ 'ዩ ፍጹም - ግብሩ ከማዓሪ

ጸቢብ ገበነኛ - ቅንዕና ዘይብሉ
ቡቑል ክብል ዕብይ - ተንኮል ሰራውሩ
ኣይዕረን 'ዩ ፍጹም - ተስፋ ኣይትግበሩ
ገበኑ ቡዙሕ 'ዩ - መስፈሪ ዘይብሉ
ምምካት ጥራሕ 'ዩ ክሳብ መቓብሩ
ስእለ
May 13, 2018 2:50 PM
108.48.36.197

Happy mothers' day to all Eritrean mothers!

ኣደይ

ጽሓይ ኢኺ - ተስፋ ጥዑም ንፋስ
ሽታ ሪሓን - ናይ ሂወተይ ትንፋስ
ዋልታ ክብረይ - ናይ ቅሳነት ፍርናሽ 
ንበርለይ ምምባረይ ክዋሓስ

ማዕከን ፍቕሪ - ልቦና ትቕዳሕ  
ባህታ ልቢ - ሓንቲ ዘይትራባሕ  
ህጠሪ ዓምብቢ - መዋእልኪ ይስፋሕ
ኣብ ሕቝፊ ፍቕርኺ - ክሕጎስ ክፍሳህ
ስእለ
May 9, 2018 5:47 PM
148.184.174.61

ምኽሪ ንኣብዪ

"ንምንያ ኮለል" ኢትዮጵያዊ

"ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ"
ትፈልጥ'ዶ እንታይ'ዩ ትርጉሙ?

ሽግር ኢትዮጵያ ክትፈትሕ ካብ ሱሩ
ሕቶ ህዝቢ ክትምልስ ንኹሉ
ብሕጊ ተገዛእ EEBC ቀልቢ ግበረሉ

ኮለል ኣይትበል ዘረባ ኣይተብዝሕ
ላዕሊ ታሕቲ መገሻ ነይነጅሕ
ሰላም ምስ ኤርትራ'ዩ ሽግርካ ዝፈትሕ

ወያነ ኣልጊሱ 'ቲ ሰላም ክሰፍሕ
ህዝቢ ኢትዮጵያ ሂወቱ ክመርሕ
ስረ ዕጠቕ - ወስን ንኹሉ ዘርብሕ

ስእለ
Apr 28, 2018 10:30 PM
108.48.36.197

ኤርትራዊ ደራሲ

=======
ዝንገር ኣለካ ዝጽሓፍ ዝዝንቶ
ዝቕረጽ ዝስነድ ብካሜራ ቪድዮ
ውዕሎ ህዝቢ ታሪኽ ተሓንገጦ
ጽባሕ ግደፍ ሎሚ ኣሳልጦ
ንታሪኽካ ቀዳምነት ሃቦ

ተበራበር ጀምር ቅረጾ ስኣሎ
ሰራሕ ታሪኽ ብሂወቱ ከሎ
ተወከስ ቅረቦ ብጽምዋ ኣዕልሎ
ሓላፋይ’ዩ ጽባሕ ከሎ ኣይትስኣኖ

ዓመጽ በደል ወራሪ ዘውረዶ
ሃብሮም ተጋዳላ ቅያ ዝሰነዶ
ጽሓፎ ኣስፊሕካ ክፈልጦ ወለዶ

‘ቲ እምነት ‘ቲ ጽንዓት ህዝብና ዘስመረ
ታንኪ ሓጺን ኮይኑ ኣባይ ዝሰዓረ
ነጻ ኤርትራ ክዉን ዝገበረ
ኣዕሚቝካ ግለጾ ‘ቲ ውዕሎ ‘ቲ ስረ
ኣምቢቡ ክፈልጦ ኩሉ ዘይነበረ
ስእለ
Apr 24, 2018 6:38 PM
148.184.174.62
ኣየ ክጥዕም፡
ሰላም ኮይኑ ምስ ኣብቅዐ ኩራ
ሕሰም ስቓይ ምስ ኮነ ኣቦራ
ክትሕንፍፎ እቲ ወይኒ ቢራ
ክትምገቦ መኣዲ እንጀራ
ቡን ኣፍሊሕካ ተዕርፎ ኣብ ገበላ
ወጃዕ ትብሎ ምስ ፈታዊ ስድራ...

እወ ክምቅር፡
ንገድ ሕረስ ስክፍታ ዘይብሉ
ብቐትሪ ብለይቲ ገሽካ ትኣትወሉ
ኤርትራዊ ሂወት ተስተማቕረሉ

ኣጆኻ ህዝበይ ክጋሃድ'ዩ ኩሉ
ድቅስ ትስእ ጽባሕ እንዳኣሉ
ጽናዕ ጥራሕ ስምረት'ዩ ሚስጢሩ
ጻዕሪ ስራሕ ፍረ ትሓፍሰሉ
እነሆ'ኳ ድሮ ክቕንጠብ ጀሚሩ
ስእለ
Apr 16, 2018 11:05 PM
108.48.36.197
ኣምስሉ
ደማስቆስ ደብዱቡ - ሕነ መን'ዩ ፈድዩ?

ትማሊ ትማሊ ዝሓሰወ
ኣብ መጋባኣያ ዓለም - ከይሓፈረ
ዓይኒ ኣንቊሪ - ብሓሶት ዝልለ
መን ይኣምኖ ሎሚ - መልኣኽ'የ ተበለ?

ናይ ሓሶት መደረ - ወርትግ ተደርጉሐ
ኣብ ቲቪ ኣብ ረድዮ - ድምጹ ተቃለሐ
ገበኑ ኣይክወልን - ዓለም ዘሰከሐ

ብጸገም ካለኦት ተጋዓረ
ኣብ ሩሑቕ ቀረባ - ሃገር ተወንጀለ
ተሓላቒ ፍትሒ'የ ተበለ
መን ይኣምኖ - ኢራቕ ዝወረረ
ኣፍጋኒስታ ሶማል ዝደገመ
ኣብ ዩጎዝላቭያ፣ ልብያ... ሰማያት ዝዓንደረ
ናይ ዓለምና ሰላም ዝሓንከረ

ሓደ ካብ ነርቪ ጋዝ - ኣፍራዪ መሃዚ
ንህዝቢ ሂሮሺማ ናጋሳኪ
ዘሕረረ ብኒኲለር ቦምቢ
ኣየምሕርን ፍጹም - ብሶርያውያን ክምድር ክበኪ!

ኣባ-ጓይላ ዓመጽ - ባዕሉ ኣሳዋሪ
ዝኣጎደ ኲናት - ኣብ ማእከሎም ሓዊ
ዘምበድበደ ህውከት - ከይጠፍእ ከይሓዊ
ኣይግባእን ፍጹም - ብስሞም ከአዊ

በመዳፍዕ ቦምባ - ብድሮን ነፈርቲ
ዝጭፍጭፍ ዝቐትል - ቆልዓ ምስ ሰበይቲ
ዝዳረገ ኣህዛብ - ንስደት መቕዘፍቲ
ምስክር'ዩ ህዝቢ - ‘ቲ ሰላም ናፋቒ
ኩሉ ዝረኣያ - ዘይክሕዳ ኣዒንቲ

ብሕጊ ዘይቅየድ - ኣዕናዊ ኣፍራሲ
ቀይዲ በተኽ ፋሉል - ገበተ ኮላሲ
ኣባ ጓይላ ህውከት - ዘይናቱ ዝራሲ

ዓመጸኛ ሕልና ዘይብሉ
ፍትሒ ሰላም - ዘይውክሎ ግብሩ
ሃገር ህዝቢ - ዓለም ኣሸቢሩ

ድሕሪ ሶርያ ናበይ'ዩ 'ቲ በትሩ
ክቕደስ ድዩ ከብቅዕ ገበኑ
ጉራዲኡ ክመልሶ ኣብ ሽተሉ
ወይስ ክዕንድር'ዩ ክቕጽል ኣመሉ?

እንድዒ?
ስእለ
Apr 10, 2018 7:19 PM
148.184.174.61
ክሰርቀኒ ዝረኸብክዎ፣ ክመልሰለይ ነይኣምኖ"
ኣዴታት ኣቦታት ቀደም መሲሎሞ

ትማሊ ትማሊ ዝሓሰወ
ኣብ መጋባኣያ ዓለም ከይሓፈረ
ዓይኒ ኣንቊሪ ዝበለ እንተበለ
መን ይኣምኖ ሎሚ - መልሓስ ተቐየረ?

ናይ ሓሶት መደረ እናሻዕ ተደርጉሐ
ኣብ ቲቪ ኣብ ረድዮ ድምጹ ተቃለሐ
ገበኑ ኣይክውልን ዓለም ዘሰከሐ

ብሓጥያት ካለኦት ተጋዓረ
ተሓላቒ ፍትሒ'የ ተበለ
መን ይኣምኖ ኢራቕ ዝወረረ
ኣፍጋኒስታን ልብያ ዝደገመ
ናይ ዓለምና ሰላም ዝሓንከረ

ሓደ ካብ ነርቪ ጋዝ - ኣፍራዪ መሃዚ
ንህዝቢ ሂሮሺማ ናጋሳኪ
ዘሕረረ ብኒኲለር ቦምቢ
ዘደንጹ 'ዩ! 
ብሶርያውያን ክምድር ክበኪ?

ኣባ ጓይላ ዓመጽ ባዕሉ ኣሳዋሪ
ዝኣጎደ ኲናት ኣብ ማእከሎም ሓዊ
ዘምበድበደ ህውከት ከይጠፍእ ከይሓዊ
ኣይግባእን ፍጹም ንሓቂ ክጠዊ 

በመዳፍዕ ቦምባ ብድሮን ነፈርቲ
ዝጨፍጨፈ ቆልዓ ምስ ሰበይቲ
ዝዳረገ ንስደት መቕዘፍቲ
ንሶርያ ደብዱቡስ ሕነ መን ክፈዲ?
ዘስደምም 'ዩ ዘገርም ብሓቂ! 
Yonatan Solomon Russom
Apr 3, 2018 8:55 PM
172.56.13.28
ኤርትራና

ህዝቢ ኣለና
ዕላማ ኣለና
ሃገር ኣላትና
ጀጋኑ ኣለዉና
ሕድሪ ኣለና


ክንደይ ፈተና ይሕሊፍና
ግን ኣይተዛረብናሉን

ክንደይ ዓመት ተጋዲልና
ማዓንጣና ሸት ኣቢልና

ክንደይ ጀጋኑ ተሰዊእና
ዓወት ንሓፋሽ እንዳበልና

ክንደይ ሰብ ሰንኪልና
ምእንታ እዛ ሃገር ኢልና

ክንደይ ሰብ  ተጋዲልና
ምእንቲ እዚ ህዝቢ ኢልና

ክንደይ ጸገማት የሕሊፍና
ማዓንጣና ሸጥ ኣቢልና

ክንደይ ተሰዊእና
ዓወት ንሓፋሽ እንዳ በልና

 

ዕላማ ኣለና

ህዝቢ ኣለና

ሃገር ኣላትና

ጀጋኑ ኣለዉና

ሕድሪ ኣለና

ኤርትራና ኣላትና

 
ስእለ
Apr 3, 2018 2:34 PM
148.184.174.62

ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ጠቕላይ ሚንስተር ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ምምራጹ ሓደ ነገር ኣዘኻኺሩኒ። ንሱ ድማ ናይ ባራክ ኦባማ መራሕ መንግስቲ ሃገረ ኣመሪካ ኮይኑ ምስ ተመርጸ ዝነበረ ተስፋታትን ሓጐስን እዩ። ኣብ ሰሙናት ዘይኣክል'ውን ናይ ኖቤል ናይ ሰላም ስልማት ተሰሊሙ። ቡዙሕ ሰብ'ውን በቲ ተግባር እንታይ ምስ ገበረ ድኣሉ ኣይዓመት ክልተ ዓመት ኣብ ሰሙናት ተሰሊሙ ኢሉ ሓቲቱን ተገሪሙን እዩ። ኮይኑ ግን ኣብ ናይ 8 ዓመተ ስልጣኑ ዘፍረዮን ዝረኣናዮን እንተነሩ ኣብ ኢራቕ፡ ኣፍጋኒስታን፡ ሊብያ፡ ሶርያ፡ የመን፡ ሶማልያ ... ዘሎ ኩነታት ዕንወት ህያው ምስክር እዩ። እዚ ድማ ነቲ ገለ ገለ ውሽጣዊ ዘቤታዊ ጸገማት ዝነበረ ዝገበሮ ጽገናታት ከይረሳዕካ (ሕጂ ብትራምፕ ዝፈርስ ዘሎ) እዩ። ብዝተረፈ ከም'ቲ ዝተነብረሉ ትጽቢታት ዝጭበጥ ዋላ ሓንቲ ኣይገበረን ባሃላይ እየ። ነቲ ዝጸነሐ ስርዓት/ስይስተም ከም ዘለዎ ኣገልጊሉ'ዩ ሓሊፉ። እቲ ቡሽ ዝጀመሮ ኦባማ ዝሓብሓቦ ጸገማት ድማ እንዳተሓላለኸ ይቕጽል ኣሎ። እንተ እቲ ልቡ ካራ መልሓሱ ወለላ ዘረብኡ ግን ኣይርስዓን እዩ።

ሕጂ ድማ ኣቐዲምካ ምምስጋን ንሕምየት የሸግር ከይከውን ኩሉ ሰብ ኣብ ልዕሊ ኣብዪ ኣሕመድ ህዉኽ ተስፋታት ከንብር ኣይግባእን። ነፍስ-ወከፍ ሰብ ኣናብብኡ ከማዓራሪ ይግባእ። ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ስርዓት ወየነ ዝዓኾኸን ዘገልገለን ወያነ ወያነ ዝጨኑ ውልቀ ሰብ ቅያር እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ነዚ ኢሉ ኣይኮነን መይቱን ዝቃለስ ዘሎን። ኣብ ስሮዓት ወያነ ሱር-ነቀል ዝኾነ ለውጢ ንምምጻእ እዩ። ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ምምራጽ ንትጽቢታት ህዝቢ ኢትዮጵያ ከይዕወት ተሃንደሰ ማሕለኻ እዩ። ኣብዪ ኣሕመድ ብኣግኡ ቁምንገር ከይፈረየ ዝሃጎገ ዘርኢ ወያነ እዩ።

Biniam Tesfagabr
Mar 27, 2018 3:28 PM
73.163.163.128
what do you think of this "ኣብ ዘይምልከተና ኣይንእቶ" defense mechanism? Is it legitimate ? Does the closure of 450 businesses in Asmara and other cities matter to people? I read the article by gebrengus mesmer and would like to hear your opinion.
Yonatan Solomon
Mar 19, 2018 11:35 PM
73.94.200.59

Bring Fruit Seeds to Eritrea

Fruit Trees For Desert Climates - Eritrea

Among the best varieties for our hot, dry climate are plums, pomegranates, peaches, apricots and figs — they all grow beautifully in Eritrea.

Few years ago when we visited Sawa, we planted lemon tree about 3000. We only planted lemon tree. Why didn’t we mix it with plums, pomegranates, peaches and apricots and figs? . The best variety to plant is the ‘Wonderful’. Pomegranates can take all day sun and will grow in alkaline soil. Even better, they do not need a lot of watering.

Every year a lot of Eritrean (Beles) will come to Eritrea. Why isn’t our government do not request the visitor to bring with them some seeds from around the world. This can become a habit for our visitors. In the long term this can become a culture to bring something with us for Eritrea.

This can be handle it by our Agriculture Department of Eritrea at the airport. Next year we can request pencil and pen by Education Department and so on. The question is what can bring for donation when we come visit to Eritrea.

We can open tutoring classes during the summer for math, English, music, etc. We need to be productive while we are in Eritrea. It shouldn’t be just eating, sleeping and having fun.

Recently, I was watching youtube about Air Layering and tree grafting method how you can basically multiply one tree into one hundred by Air layering of plants. Air layering is a method of propagating new trees and shrubs from stems still attached to the parent plant. The stem is wrapped with damp moss to encourage roots to form and the Grafting technique is two separate plants are made to unite by tightly pressing the cut side surfaces of the stems.

This summer a lot of Beles will come visit Eritrea from around the world. Please bring with you seeds this year. Let us be productive and open tutoring classes. Let’s think ahead.

Awet Nihafash
Yonatan Solomon Russom, 
Minneapolis Minnesota, USA
ስእለ
Mar 9, 2018 3:21 PM
148.184.174.61
https://www.youtube.com/watch?time_continue=483&v=1DowCZlBdpo

ዝረገአ ጸባ ጠስሚ የውጽእ እዩ። ስለ ዝኾነ ስትራተጂ መንግስቲ ኤርትራ/ሻዕብያ፣ ምጽማም ህዝቢ ኤርትራ፣ ስቓዩን ምስዋእቱን ፍረ ዘሪኡ፣ በቚሉ፣ ዓምቢቡ ፍረ ጻማኡ ከርኢ ጀሚሩ። እንኳዕ ኣርኣየና። ጭፍራ ወያነ ብውሽጥን ብደገን ብህዝቡ ክሕተትን ክመከትን ንርእን ንሰምዕን ኣሎና። ትማሊ ደርግን ኣማኸርቱን ኣብ ሓደ ቅልዒትን ዝሓጸረ እዋንን ከጥፍኡናን ከሕቑቁናን ሓሊኖም ነሮም። ንሕና ግን ኣብ ዝተናወሐ ግዜ ስዒርናዮም። ንሕና ኣለና፣ ንሳቶም የለዉን። ሕጂ ድማ እንሆ ታሪኽ ተደጊሙ። ናይ ወያነ ፈራዕራዕ፣ ራኣዩኒ ራኣዩኒ ሕቡኡኒ ኣድሕኑኒ ኮይኑ። ዉሑሉል ስኒ ምንካስ ተዓዊቱ። ጽንዓት ኣብ መትከል ይንዋሕ ይሕጸር ዓወት ናይ በዓል መትከል እዩ። በሉ ክሳብ ፍጹም ዓወት ኣብ ሓድነት ርኻብ ረጊጽና ብጽንዓት ንመክት።

ስእለ
Mar 8, 2018 9:55 PM
108.48.36.197

መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ሸሞንተ መጋቢት ዘልኣለም ትዘከር!

ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ
እስኺ ኣደ
እስኺ ሓፍቲ
ሃርበኛ ብጸይቲ
ኣብ መኸተ ሕብንቲ
ናይ ሂወት መብራህቲ...

ንበሪ ክበሪ
ታሪኽኪ ይዛሪ
ኣብ'ዛ ወዛል ምድሪ

ዋልታ ክትኮንኒ
ሂወተይ ክምዕሪ
ፍቕሪ ሰላም ክዛሪ
ዘልኣለም ንበሪ
ብማዕርነት ክብሪ

 ክብርን ዝኽርን ንጅግና ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ!

ስእለ
Mar 2, 2018 12:46 PM
108.48.36.197
ኣመሪካ ኣውሮጳ
መንዳዓት ኣፍሪቃ
ዝቖሰለ ኩርኵር ትሕብሕባ

አንታይ’ዩ እዚ ኹሉ ዕበጦ ክደኖ
ክሳብ መዓስ ጭቁን ክጽመሞ?
ወያነ ዘይከይድ ዘይኣኽሎ

ሓልዮት ድዩ፡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከይባላዕ
ወይስ ከዳሚ ወያነ ዕድሚኡ ንምንዋሕ?

ዓገብ!

ጭፍራ ኣይከኣለን ክመርሕ ክሰርዕ
ጠበንጃ ኣሚኑ ህዝብታት ከጋፍዕ
ሃገር መቓቒሉ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ

ስለዚ፡
የልግስ ግደፍዎ
ከባቢ ክርህዎ
ስዓል’ዩ መንሽሮ
ህዝቡ ዝፈንፈኖ
Yonatan Solomon
Feb 28, 2018 3:44 PM
172.58.136.217
Eritrean Scientist at Mai Nefhi

I have read about all scientist, philosophers and their contributions. I studied and analyzed carefully their study and contributions and understood the fundamental ideas where their idea was derived from in order to understand their equations. I would like to thanks them for their contribution to our beautiful world and universe we live in. Their contribution got us this far but the unknown of our world and the universe is far more complicated and unexamined still. We still are accepting things as it is without us have examine ourselves if is how it should be. Most of the time if it is beyond our consciousness, we accept it as it is. We have no choice until God reveals to us.

For the first time Eritrean scientist are going to examine if someone is announced dead, if it is over or if it could be reverse it and give life back to the person just lost the life? This sound like Galileo Galilei teaching of heresy a human belief what odds with what most people accepted normal. Most People use to believe different like the Earth is not flat or the Earth is not the center of the universe. Galileo Galilei got him in trouble for saying this because the faith at the time was breaching Earth was the center of the Universe and for saying this, his life was ended. He was killed by Catholic even though he was poor health condition and put him in house arrest. We might be sounding like him no. No one believed him at the time. No one wants to believe this now because it is hard to believe, but science cannot lie. The word science itself is a Latin word for “to know”. The question is probably why didn’t we realize this before? Our love one could have saved. If we ask who want to be revived again after death, I am sure most everyone would say yes specially the rich people so they can use the money and if it costs a lot of money initially? Or if it is an important person died suddenly? Who wouldn’t want that? Like Princess Diana? JF Kennedy, Martin Luther King, Michael Jackson, etc.

The idea of been a live or death might be so simple. How one can lose his/her life easily? Who knows what it takes to reverse it. What is that we imagined we did not do it so far? We just need to realize it to make it happen. Imagination is better than knowledge what Einstein said. The Word Einstein is a German name, it means OneStone. Albert Einstein contributed E=mc^2 Energy is equal mass times speed of light square. Even this I have grasped. Even though I am self-taught mathematician, I was able to play around with the equation how is possible Energy could be mass times speed of light square. It didn’t take me long to figure out how he formulated what Energy is.

So, if you really think about the equation, even though it does describe what energy is , he described the three relationship of Energy, mass and speed of light together. Most of us know that’s how he derived his idea for Nuclear Energy but most importantly how matter can be greater energy. He imagined how he can create a movement to matter to create Energy. So, if we can move matter to create energy why can’t we reverse death by making it move our body? We might be thinking that’s different because we are breaking the matter to sub particles to create energy and we can not break the human body to make it move? If we can create movement on matter, there is no reason we cannot reverse our body by thinking a little bit differently. We need to realize the three relationship: Energy = Mass X Speed to reverse death. Our body does not need speed of light that’s 10^8. There is a lot of think that we don’t understand or know. This is the beauty of nature to understand the law of nature. Let’s Eritrean lead on this subject. A new hope what life and science can bring to human unfulfilled and dreams. Respect comes from appreciation.

ስእለ
Feb 28, 2018 2:59 PM
148.184.174.62
ሀ ሁ... በል ተልመዴን ተማሃር
ታተ በል ቅድሚ ምኻድ ምንፋር
ኣይትረበጽ ከይትጉርበስ ድሓር
መሬት ርገጽ ናብ ላዕሊ ንምጣር

ናብ ገርገራ ጠምት ዓዲ ሃሎ
ናብ ከርከበት፣ ገርሰት ፋንኮ...
ዋሓስ ኤርትራ ዋርሳይ ዝቐየሶ
ርሃጽ ደቂ ኤረይ ዝፈሰሶ
በቚሉ ዘጎመ ወለዶ ክሓፍሶ!
ስእለ
Feb 27, 2018 3:04 PM
148.184.174.62
ተንኮል ተደሊኻ ቅንኢ
ሕስድና ምጥፍፋእ ስርቂ
መን ከማና ኣብ ባዶ ትምክሕቲ
ንቑሩብ ቁራቦ ተላኣኽቲ
ጠላም ንብጻዮም ኣብ ቃልሲ
ጸረ-ሰላም ናይ ህድኣት ዕንቅፍቲ
ግዜ ዝጠንጠኖም ኣብ መንገዲ
ግዳይ ነብሰ-ምትሓት ብደገ ብውሽጢ...
ኣብ ትግራይ ርኸቦ ኣብ ወየንቲ!!

Yonatan Solomon
Feb 20, 2018 5:39 PM
205.141.66.16
ERi-TV, ERi-TV Official, Eritrean TV, Eritrea News, Arabic News, Eritrea, Denden Media

To the Eritrean government,

For those of us who live abroad and own a property in Eritrea, Eritrean government should collect a property tax online. All the information about the property tax should be online like the legal description, property address, size, number of room, type of house, etc. Every year the property value should be evaluated what the property tax increase or decrease based on the market value.

The property owners would pay tax online and this way our government would have, hard currency when people pay from their checking account, debt card or credit cards. This type of payment would be millions of dollar for Eritrea to make improvement in housing. The more people build house, apartment or commercial building, etc. more hard currency income for Eritrea.

The property tax can be paid annually, semi-annual, or quarterly per year. Each installment can be paid how the owner would like to make a payment, ACH/e-check payment, credit card, etc.

Some of the ways Eritrean government can drive more hard currency.

Thank you
Yonatan

YHM
Feb 20, 2018 2:46 PM
71.202.43.232

Thousands cancel Oxfam donations over Haiti scandal

About 7,000 people have stopped making regular donations to Oxfam since it emerged some of its staff used prostitutes in Haiti, MPs have heard.

Oxfam boss Mark Goldring apologised to the International Development Committee for the damage done to people in Haiti and the wider efforts of aid workers.

He said 26 fresh allegations had been made since the scandal broke.

http://www.bbc.com/news/uk-43121833


EmbassyMedia - ራብዓይ ግንባር!

Dehai Events