Dehai Message Board (DMB)

ስእለ
Sep 1, 2020 2:53 AM
173.73.25.191
ሓደ መስከረም ስሳን ሓደን
ኣብ ጎቦ ኣዳል 'ቲ ድምጺ ደወል
ድምጺ ጥይት ተበገስ ጎብለል
ሽቶ ሃሪሙ እነሆ ይዝከር

ሓደ ድሕሪ ሓደ
ወራር ዝተረረ
ሂወት ዝዓርዓረ
ተመኪቱ ብእብረ

መስዋእቲ ከፊልና
ከበሳ ቆላና
ነጻ ህዝቢ ኰና

ሳላ ዝመከትና ዝሓበርና
ወራሪ ዑሱቡ ዝሰዓርና
ብዅርዓት ሓበን ንነብር ኣለና

እወ
ኤረይ ጨቢጥና
ክሳድና ኣቕኒዕና
ንምርሽ ቅድሜና
ጽባሕ ክሓይሽ ተስፋ ኣምቢርና
ስእለ
Aug 23, 2020 3:52 AM
173.73.25.191
ኣንቲ ሳዋ፡
ትሰምዒዶ ኣለኺ ዝኹሉ ዘረባ
ካብ ለያቡ ሰብ ሩሑቕ ቀረባ
ኣፎም መዓር ልቦም ካራ፧

ሃገራዊ ኣገልግሎት ጌጋ’ዩ ይብሉና
ብሰብኣዊ መሰል ይኸሱና
ኣብ ክንዲ ዝሕጉዙ ዘተባቡዑና

ዝገርም’ዩ!

ስለ ዝተጋህና ዝሰራሕና
ረብሓና ጥቕምና ዝፈለጥና
ሓድነት ሰላምና ዝዓቀብና
ዓይኖም ደም ሰሪቡ ሰላም ይኸልኡና

ጦብሎቕ ይብሉ ኣብ ዕማም ውራይና
ይህቅኑ ክመርሑ ሓዳርና
መሲልዎም ትማል ተወለድና
ዘይንፈልጥ ‘ቲ ዘዋጻኣና

ኳሓልቲ መሲሎም መንቆርቲ
ስዉር መጋብሮም ንእኩብ በተንቲ
መንሽሮ ሰላም ሰብ ረብሓ ገበቲ

ስሙዑ
ክትፈልጡ ክትቀብጹ!

ነውራማት ሰብ ጥፍኣት
መዝመዝቲ መንዳዓት
ኢድኩም ሃቡ ንሕናስ ነይንጻዓድ
ሳዋስ ቀጻሊት’ያ ንሰላም ንልምዓት
ስእለ
Jul 23, 2020 1:30 PM
173.73.25.191
ኣለና
===
ዋይ ክሓስም ታሪኽ ምዝካር
ታሪኽ ዝርያ ፍትሒ ምቕታል
ታሪኽ ዓመጽ ሓቂ ምቕባር
ታሪኽ ዓሎቕ 'ቲ ምጭብርባር
ነጻ ኤረይ ንምዕምጣር

ኣመሪካ ድሕረ ግምባር
ሱዛን ራይስ ብምውካል
ንወያነ ሓይሊ ምዃን
ተመንዮም 
ኤርትራ ምቁጽጻር  

እወ
ተዘሪና ተዓሚጽና
ሓደ ኰይኖም ከጥፉኡና
ግና
ሲዒርናዮም ብጽንዓትና

ክወሩና ዘራፍ ኢሎም
ሓመድ ምድሪ ኣዳሪኖም
ተደሪዖም ኢዶም ሂቦም

ግደፉ ኢልና መኺርናዮም
ሕጊ ስርዓት ክረኣዮም
ምስ ኣቕበጹ ደሲቕናዮም

ተስፋ ገሮም ክስዕሩና
ዘይሕብርና ክለኽዩና
መኪትናዮም ሓቂ ሒዝና

ተሃንዲዶም ከጥፉኡና
ከም እንጀራ ክበልዑና
ጎኒእናዮም ከም መሸላ

ንወድቀትና ተላፊኖም
ደጋጊሞም ኣጸሊሞም
ኣይከኣሉን ኣሕፊርናዮም

ክሓስመና ተማህሊሎም
ኣይሰመረን 'ቲ ጸሎቶም
ተሰልቢጡ ናብቲ ርእሶም

ንሕና ኣለና ምስ ክብርና
ኣብ ሃገርና ኣብ ኤርትራ
ነታ ጭፍራ እንዳሳሓቕና
ሱዛን ራይስ እንዳረገምና
ዝሓነቐት ጎሮረና
ስእለ
Jul 16, 2020 7:59 PM
173.73.25.191
ኣብ ትሕቲ ሰላም
እንታይ ዘይከኣል፡
ትምዕብል ትስጉም
ጸጽቡቑ ትሓልም
ንጽባሕ ትእምም

እወ
ቁምነገር ትገብር
ሂወትካ ተመቅር
ድቅስ'ውን ትሓድር

ድኽነት ይበሊ
ቅሳነት ይዛሪ
ይውሕድ ዝዅሪ
MIK
Jul 13, 2020 3:31 AM
72.80.222.32

MISREPORTING OR MISINFORMING?

A certain Samuel Gebre who works for Bloomberg paraphrased Eritrea’s editorial statement on the 2nd anniversary of the peace treaty between Ethiopia and Eritrea as the following: “Nobel Peace Prize winner Abiy Ahmed is failing to meet the expectations of neighboring Eritrea.”

Samuel Gebre or the editors at Bloomberg might be expressing their own wish, but the Eritrean statement does not blame the Prime Minister for the failure. It names the TPLF as the primary spoiler among many other actors who want to derail the peace agreement for their own narrow benefits.

The statement cannot even be considered as a complaint let alone blameful. Rather, it is an acknowledgement of the complexity of the process of building better and all-rounded relations and that Eritrea will be patient. The statement even declares that Eritrea considers the peace treaty as a victory.

MIK
Jul 5, 2020 7:56 PM
72.80.221.193

PIA, the Statesman

I wish you success on your mission President Isaias Afwerki! May your efforts bring the nations of north east Africa to cooperate for an era of peace, security and prosperity!

ኣምላኽ ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ!

ስእለ
Jun 19, 2020 3:19 PM
173.73.25.191
ክልተ ስምዒት
=======
ዕስራ ሰነ ኰይኑ - ስውኣት ክዝክር
ክልተ ስምዒት - ይኾርዕ ይሓርር
ነጻነት ረኺብካ - ጀጋኑ ትስእን

ብመስዋእቶም
እሕበን የመስግን - ይሓርቕ የስተንትን
መንፈሰይ ይተርር - የሕነቕንቕ የስቆርቍር
ንወራሪ ባዕዲ - ይረግም ይዅንን

ግና
ነጻነት ሓርነት
ዜግነት መንነት
ብዘይ መስዋእትነት
ናይ ጀጋኑ ሂወት
ዘይርከብ ኰይኑ
ይቐበሎ ብድፍኑ
ከብደይ ብሕሩሩ

እወ
ኣዋሪቕ ሲኢና
ኤርትራ ረኺብና
ሰብ ሃገር ሰብ ልእላውነት ኰና

በሉ'ሞ
ንዘክሮም ጀጋኑና
ሰብ ቅያ ሓበና
ሕድሮም ከየዕበርና
ኣብ መትከሎም ጸኒዕና
ስእለ
Jun 17, 2020 1:36 AM
173.73.25.191
"መን’ዩ ንሱ?"
=======
ቈልዓ ሓቲቱ
ቃላት ሸሚቱ
መስሓቕ'ዩ ዑንዱ

“መን’ዩ ንሱ” ኢሉ
ሓቲቱ ኣሽካዕሊሉ
ክምልሶ ፈቲኑ
ኩሉ ጌጋ ኰይኑ

ዝገርም’ዩ!

ክሕሱ ዝርህጽ
ንሓቂ ዝጉዕጽጽ
ናይ ኣእምሮ ሩቡጽ

ጉዳም ፓፓጋሎ
ናይ ሓቂ መንሽሮ
ዝተዋጃበሮ

ኑሱ ድኣ፡
ጅግና ትኩር በዓል ስረ
ኣማን ህዝቡ ብሓቂ ዝዳነ
ዘይርበሽ ዑሱብ ተሓንሓነ

ኣብ ነብሱ ዝኣምን
ምስ ህዝቡ ዝሓንን
ርሃጹ ዘፍስስ ትኳቦ ዝጽይን
ቅኑዕ በላዕ ናቱ ዓማጺ ዝዅንን

ኑሱ ድኣ፡
ዉፉይ ንስራሕ ቅንዕና
ዝወነነ ትግዕስቲ ልቦና
ዓይኒ ህዝቢ ቦሶላ ኤርትራ

እወ ንሱ
ኣምበሳ ኤረይ ሓጺን ጽንዓቱ
ዘይለክፍ ርፍራፍ ናይ እንዳማቱ
ወሓስ ዉጹዓት ካብ ብሸዊቱ
ወሽላኽ ዓማጺ ዘይመኻይዱ

ዶስ
ጋጊኻዮ ኢኻ ካብቲ ዘለኻዮ
ኣብዘን ቁርብ ዓመት ምስ ተፈለኻዮ
ስደት መዐሸዊ ኣፍካ ዘግፋሕካዮ?

ወይስ
ተኸፊልካ ገለ እንቅዓ ሙዕሮ
ሃብሮም ከተናሹ ካብ ሓደ ወፋሮ

ተዛረብ 'ቲ ሓቂ
ንታሪኽ ክሓዲ
ዘይዉርዙይ መናጢ

ኦ
ሕጂስ ፈሊጥናካ
እቶት ንምርካብ'ዩ ብ”ዩቱፕ” ገርካ
ክንዲ ምምባር ራሃጽካ ኣፍሲስካ
ከምቲ "መን'ዩ ንሱ" ኣብነት ኣያኻ

ሰነፍ! ውርደተኛ
ናይ ሓቂ መንቀኛ
ጸበልካ ኣይልከየና
ስእለ
Jun 12, 2020 12:19 AM
173.73.25.191
ኤረይ ኣላትና
========
ኣላትና ሃገር ኩሉ እትውንን
ኮለሊ ምስ ዛራ... 'ቲ ሃብታ ዝነግር
ምስቲ ቀይሕ ባሕሪ ወጻኢ ዘሳግር
ጻዕራም ሕብረተ ሰብ ኣብ ነብሱ ዝኣምን
ንስራሕ መኸተ ብሓደ ዝሓንን
ሰሪሑ ዝበልዕ ዘይደንን ዘይልምን

ንኺድ ጥራሕ
ብስራሕ ንመራሕ
ኩሉ ክማራቓሕ

ነወግድ ሰፋሕፋሕ
'ቲ ዘረባ ምብዛሕ
ዳሕራይ ከይንናሳሕ

እወ ንኺድ
ኣብ ስራሕ ነድህብ
እቶት ክብርክት
ስእለ
Jun 3, 2020 1:38 PM
173.73.25.191
ይዘከሩ! ንዘክሮም!
==========
ኣብዛ ወርሒ ሰነ
'ቶም ዋጋ ዝኸፈሉ
ኤርትራ እንዳበሉ
ከይተወላወሉ
ንዘክሮም
ነልዕሎ 'ቲ ስሞም
የቐንየልና ንበሎም
'ቶም ስዉኣት ኩሎም።

እወ
ደቂስና ተሲእና
ኣብ መኣዲ ዕላልና
ኣብ ዕረፍቲ ስራሕና
ኣብ ጉዕዞ መገሻና
ኮታ ኣብ ኩሉ ንጥፈታትና
ንሃቦም ምስጋና።

ክብረት'ዮም ሓድነት
ኤርትራውነት
ነጻነት ዜግነት
ዝሽትቱ ጅግንነት
ተወፋይነት 
ኣብ ዕላማ እምነት።

ሂወቶም ዝሃቡ
ከይተወላወሉ
ዓወት ንሓፋሽ እንዳበሉ።

ንዓና ክጥዕመና
በጃ ዝኾኑልና
"መርሃዊ ምስ ማና"
"መሓመድ ምስ ፋጥና"
ሕሩያት ዜጋታትና።


ስእለ
May 26, 2020 4:20 AM
173.73.25.191

ናብ ሓድሽ ምንቅስቓስ ተጋሩ "ፈንቅል"ኣንጻር ጭፍራ ወያነ/ህዋሃት፡

ኣታ ቁሩብ ዘይትሓፍሩ። በቃ እዚ ምቕዳሕን ዘይንስኻ ምምሳልስ ናትና ኢልኩም ሒዝኩሞ? ካብ እንታይ ተበጊስኩም ኢኹም ከ ን"ፈንቅል" መሪጽኩማ? ከይብሉና ዶ ኣይትብሉን ኢኹም? ግዜ ዶ ኣይምህረኩምን ኢዩ? ዘይናትካ ምቕዳሕ ብሕጊ ኩሉኩል ምዃኑ ከመይ ትስሕትዎ። ዘይተኽብርዎ? የንዕቕን የዋርድን፣ የኽስስን እኮ እዩ። ካልእ ገጽ ህዋሃት ኰንኩም ኮ ተራኢኹምኒ።

ወይ በዓል መሕነኽ! መን'ዩ ኸ መሪጽልኩም? ኣብ ኣኼባ ድዩ ዋላስ ብወልቀ ሰብ? ወይስ ሓሲብኩም፣ ተማያይጥኩም፣ ተንቲንኩም፣ ትርጉሙ ፈሊጥኩም? ተስፋ ይገብር ቀስ ኢልኩም ግዜ ከይወሰድኩም ድኣ ኣብ ኣኼባኹም ትቕይርዋ ትኾኑ? ዋላ'ኳ ኣንጻር ወያነ/ህዋሃት ሌባ ክትቃለሱ ኣገናዕ ዘብል እንተኾነ ብወገነይ ግን ከይተበገስኩም ኒዒቀኩም። ንልቦና ክኾነኩም ምቕዳሕ፣ ዘይንስኻ ምምሳል ነውሪ'ዩ።

"ፈንቅል" ኢልኩም ተሰይምኩም
ከይሓፈርኩም ከይሓተትኩም
ከይሰጎምኩም ኒዒቕናኩም

ውዕሎ "ፈንቅል" ከይከብደኩም
ዘይትሓቱ ኣቐዲምኩም
'ቲ ቅኑዕ ስም ክንሓርየልኩም
ትርጉም ዝህብ ዘስራሓኩም
ናትና ትብልዎ ዘዅርዓኩም

እንታይ'ዩ ኸ 'ቲ ዝፍንቀል
ካብ መቐለ ካብቲ ሆቴል
ኣንጭዋዶ ተመን ገበል?

ኣይተርስሑ ውዕሎ ጅግና
ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ
ንምቅላስ ነቲ ጭፍራ

ስእለ
May 24, 2020 5:27 AM
173.73.25.191
Happy birthday Eritrea!
ዮሃና ህዝቢ ኤርትራ
እንኳዕ ኣብጽሓና!

ነጻነትና፡
ህዝባዊት በዓልና
መግለጺት ዓወትና
ዝተኸፍላ ኣፍላ
ዝተኻዕዋ ደማና

ንዘክራ ሓቢርና
ብሓጐስ ልቦና
ኣብ ዘለና ሃሊና

ክብሪቲ'ያ ድንቂ
ብልጽቲ መዓልቲ
ዝተኸፍላ መስዋእቲ
ኣሻሓት ሰማእቲ

ክንኮርዕ ክንሕበን
ብነጻነት ሃገር
ንሎሚ ዘልኣለም

ደጀን ኰይኖሙና
ሓሊፎም ክንዳና
"መርሃዊ ምስ ክብራ"
ኣብቲ ወራር ቁና

እወ
ክብርን ሞጎስን ንሰማእታት ኤርትራ
ብሳሎኦም እኔና ኰሪዕና
ኤርትራውያን ንብል ክሳድና ኣቕኒዕና!
ስእለ
May 20, 2020 4:10 PM
173.73.25.191
ኣብ ቃልሲ ጉዕዞና
ከብቅዕ ስቓይና
እንታይ ዘየሕለፍና

ዋጋ ተኸፊሉ
ኣፍላ ተመንኪሉ
ክሕርር ሃገሩ

ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ
ሂወት ዝተኸፍሎ
ነጻነት መጺኡ
ዘይብሉ ጎደሎ

እፎይ እንከይበልና
ብርኪ ከይዓጸፍና
ሕዙን ከይደበስና
ጭፍራ ወሪሩና
'ቲ ሓሳድ ድርጎኛ
ልኡኹ 'ቲ መንቀኛ

ብዝኾነ
ጭፍራ ተሳዒሩ
ክብሪ ተዓቂቡ

ሓደ ክልተ...ኢልና
29 ዓመት ኰይንና
ከነብዕል ነጻነትና
ኣብ ትሕቲ ኮሮና
እንዳተሓበንና

እሞ እንኳዕ ኣብጽሓና
ምስ ብዙሕ ምስጋና
ነቶም ስዉኣትና
በጃ ዝኾኑልና
ንሃገር ንዓና!!!
ስእለ
May 20, 2020 1:28 PM
173.73.25.191
‘ቲ ትማሊ ብቕትማሊ
ኣብቲ ጽንኩር ኣብቲ ወጥሪ
ኣብቲ ወራር ኣብቲ ገድሊ
ነቲ ዝርያ ቡርቱዕ ሓይሊ
ተዝፈርሕ ተዝማታእ
ንመስዋእቲ ከይቃላዕ
ኣይምኾነን እምነ ኵርናዕ
ዘይንውኖ ዘይምናዕ
ኣብ ሃገሩ ኤረይ ለጋዕ 

እቶም ፖሊስ ሓካይምና
ተዝፈርሑ ንኮሮና
ንሂወቶም ንጥዕና
ኣይምድሓኑን ሕሙማትና

ንድሕነትና ንሰላምና
ብመን ኣነ ዝሓልፉልና
ደቂ ህዝቢ ተዓዲልና
እዛ ኤረይ ክኾነላ
ዓለም ጠምባር ኣሀኒና

ኮሮና 
ኣይተዝልቖን ኢኻ 'ቲ ዕጥቅና
ከነብዕሎ ኢና መዓልቲ ነጻነትና
ኣብቲ ቤትና ምስ ስድራና
ብርሃን ጽባሕ እንዳማዕደና
ስእለ
May 18, 2020 4:15 AM
172.58.188.138
ኣጆኹም ኣጆና
ደቂ ኤረይ ሰብ ሕልና
ብሓድነት ብጽንዓትና
ክስዓር'ዩ 'ዚ ኮረና

ብምጽማም ብብልሕና
ክንደይ ሕሰም ዘይበዳህና
ኲናት ሽግር ኣብ ሂወትና

ሕማም ጸገም ጎፍ በሃልቲ
ቀመም ሂወት መኻይዲ
መዓር ዕረ መማቕርቲ
ኣይንሰምብድ ይትረር ዕጥቂ

ሎሚ'ውን ከም ትማሊ
ስኒ ምንካስ ብቐጻሊ
ክንብድሆ 'ዚ ወራሪ

ሓላፋ'ዩ ሽግር ጸገም
ኣይነብርን ንዘልኣለም
ንሰማማዕ ጥራሕ ንሕበር
ስእለ
May 12, 2020 7:34 PM
108.48.36.125
ምኽርኺ ለግሲ
======
ሓብርዮም ኤረይ ኩሉ ንገርዮም
መኸተ ኮሮና ዝተጓናጸፍክዮም
‘ቲ ምስጢር ዓወትኪ ህዝቢ ዘሰነዮም

ከመይ ተመኪቱ ኮሮና ዘመተ
እንታይ’ዩ ተገሩ ሓደ ሰብ ዘይሞተ
እስከ ግለጽሉ ነቲ ወሽላኽ ዕደ

ኣብ ሓቂ ክኣምን ከብቅዕ ሸፈጡ
ተተበራበረ ተሰረሐ ርእሱ
ክርኢ ክጥምት ዝዓወረ ኣዒንቱ

ልቦና ወስ በሊ ምኽሪ ለግስሉ
ከድሕኖ ‘ቲ ህዝቡ ኣጽቢቡ’ዩ ዓቕሉ
ዝገብሮ ሲኢኑ ፈጠጥ ፈጠጥ ኰይኑ

ኩሉ እዝግዮ ኢሉ ሃብታሙ ሓያሉ
ጸሎቱ ኣዕሪጉ እንተ ሰመረሉ
ቡዙሕ ኣይሰለጠን ኣምላኽ busy ኰይኑ
ስእለ
May 12, 2020 11:45 AM
108.48.36.125
Happy 29th Eritrea Independence Day!

ነምበልብላ ባንዴራና
ኣብ ኣፍደገ ኣብ ገዛና
ኣብቲ ፓሎ ኣብ ጎደና
ኣብ ክሳድና ኣብ መኪና
ተንጸባርቕ ነጻነትና

ነጻነትና 'ታ ኵርዓትና
'ቶም ስዉኣት ዝሃቡና
ንዘክራ
ብሓሳብና ብልብና

እወ
ነብዕላ ተሓጒስና
እንዳሳዕሳዕና እንዳሳሓቕና
ኣብ ገዛና ምስ ስድራና
ተጠንቂቕና ካብ ኮሮና
'ቲ መምርሒ ከይጠሓስና

ነመስግኖም ሰራዊትና
ንሓለውታ ንጽላላ
ኣይንረስዕ ሓካይምና
'ቶም ተባዓት ዘፍቁሩና
ዝምክቱ ንኮሮና

እንተ ህዝብና
በቲ ሓልዮት በቲ ልግሱ
ፍቕሪ ሃገር ስሩ ከርሱ
ዝርኣየ/ዝሰመዐ ተሓጒሱ

ንለዘበን ኣብ ገዛና
ንዓመታ ምስ ህዝብና
ኣብቲ ዳስና ኣብ ጎደና
ብሳዕሳዒት ከም ቀደምና
ከነብዕሎ ኢና

ክሳብ ሽዑ ድሓን የጽንሓና!

ስእለ
Apr 3, 2020 5:56 PM
108.48.36.125
ሃገረይ
----
ነቲ ተዛራቢ ዝዓርቦ ከውሪ
ዕንቅፋት መኸተ ሓንቲ ዘየፍሪ
ወረጃ ናይ ማዕዶ ኣይትሃቢ እዝኒ

እቶም ዝልፍልፉ ብጸጋም ብየማን
ካብ ሩሑቕ ቀረባ ዝስንድዉ ኣእማን
ኣይፋልን በልዮም ትዃን’ዮም ኣትማን

እዝኒ ኣይትሃብዮም ነቶም ዝህውትቱ
ስዉር መጋብሮም ንጥፍኣት ዝጽዕቱ
መንገድኺ’ዩ ቅኑዕ ናብ ዓዲ ዘአቱ
ሕሉፍ ተመክሮኺ ዝነግር ዘዘንቱ
ስእለ
Mar 3, 2020 4:56 PM
148.184.174.61
ኣምበሳ ዓደይ
========
'ቲ ድምጺ ኣምበሳ ካብ ኤርትራ
ደወል ድሃዩ ጸያን ፈኸራ
ልቢ መሊሑ ልቢ 'ቲ ጭፍራ

መቃልሕ ቃሉ እዝኒ ተርቢዑ
ሃሳስ ዑስቡ ኣብክዩ ኣምቢዑ
ቀባሕባሕ ኢሉ ፈሪሱ ጸግዑ

ቃሉ ልሳኑ ከም ወርቂ ከቢድ
ብሓቂ ጭብጢ ሃሱስ ዘላድድ
ንፍቅሪ ሰላም ኢዱ ዝሰድድ

እቲ ፋርኡ እቲ ግርምኡ
ዕምቆት ሓሳቡ 'ቲ ልቦንኡ
እምባ ስዮራ ዕብየት ራኢኡ

ኣምበሳ ዓደይ ፍሉይ'ዩ ንሱ
ዘይለክፍ ስጋ ናይ እንዳማቱ
ፈታዊ ሓቂ ካብ ብሸውቱ
ወሽላኽ ዓማጺ ዘይመኻይዱ
MIK
Mar 3, 2020 2:01 AM
72.80.223.126

Adwa

The story "The Battle of Adwa: An Ethiopian Victory that Ran against the Current of Colonialism" on Dehai-News from TheCoversation.com stinks of something fishy. If you read closely, you will find that the wordings in the fake Eritrean Embassy in Addis Ababa Adwa Day congratulations message cited at dehaihager/Dehaiers on Tweeter are also found in this article!


Dr. Fikrejesus Amahazion at the XXIX International Rosa Luxemburg Conference in Berlin on January

Dehai Events