Dehai Message Board (DMB)

YHM
Aug 4, 2017 7:57 PM
71.202.43.232
ፈስቲቫል ኤርትራውያን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜርካ 2017 ስያትል።
http://dehai.org/dehai/dehai-news/192280
YHM
Aug 3, 2017 4:16 AM
71.202.43.232
ዝጠፈሹ ኣሳሰይቲ ሕልሚ ወያኔ - ብተስፋይ ጀርመን

Posted by: Tesfai German

Date: Wednesday, 02 August 2017

http://dehai.org/dehai/dehai-news/192199
ስእለ
Jul 30, 2017 3:30 PM
108.48.36.197
ትስፉው ህዝቢ 
 =======
ብገዛእቲ ምድራ ዝባደመት
በሊሕን ህርኩትን ደቃ ዝሰኣነት
ከይትምዕብል ሓሳድ ዝረኸበት
ኩሉ ኣብቂዑ ጀሚራ ክትህነጽ

ርኣዩ'ዶ እታ ጻዕራም ኣደ
ሃብሮም ዋዕሮ ትሰርሕ ከም ጻጸ
ዘይእግማ ናይ ገዛ ናይ ደገ

ኣብ ዝባና ቈልዓ ተሓንጊጣ
ጭዃሮን ባዴላን በቲ ሓደ ኢዳ
ትወናጨፍ ትግርብ መሬታ
ከይብሕጎግ ክዕቀብ ሓመዳ

እቲ ንኡስ ተስፉው ተማሃራይ
ናይ ሎሚ ናይ ጽባሕ ሕድሪ ተቐባላይ
ይተክል ይኹስኩስ ተኸቲሉ ዋርሳይ

ምስሊ ንህቢ ንዕረ ዘምዕሩ
ንሰላም ንራህዋ ውሽጦም ዝግንጽሉ
ኣብነት ሓድነት ብሓደ ዝሃሙ

ፍቕሪ ጸሎት እምነቱ መዝሙሩ
ጐይታ መትከል ታሪኽ ምስክሩ
ዘይህመል ጹኑዕ ሓላው ሪሙ
ቱኩር ህዝቢ ዝበልዕ ጫዂሩ
ፈታሕ ሽግር ንሱ'ዩ ባዕሉ
ስእለ
Jul 28, 2017 8:57 PM
108.48.36.197
ምኽሪ ወላዲ
======
ተማሃሩ ደቀይ ተኲርኩም ኣጽንዑ
ወርቃዊ ግዜኹም ብላሽ ኣይተጥፍኡ
መጻኢ ሂወትኩም ክትሪኡ ደሚቑ

ተማሃሩ በርቲዕኩም ኣጽንዑ
ቀዳምነት ትምህርቲ ስርዑ
ጸወታን ድቃስን ሕድሪ ኣይተብዝሑ

መጽሓፍቲ ኣምብቡ ዕዮ ገዛ ስርሑ
ክገብሮ’የ ዳሕራይ ኣወግዱ ብልሑ
ግዜ ሓላፋይ’ዩ ኣይጽበን ዘይሰርሑ

ኣብ ፍልጠት እመኑ ምርምር ኣድህቡ
ትሕቲ ሰብኩም መታን ከይትሓድሩ
መሳልል ምዕባለ ትምህርቲ’ዩ ኣብ ኩሉ

ተማሃሩ ኣጽንዑ ቡሉጻት ክትኮኑ
ብትምህርቲ’ዩ ህዋ ተደፊሩ
ኣብ ማርስ ኣብ ወርሒ እግሪ ሰብ ነቢሩ

ምኽሪ ወላዲ’ዩ ስምዑ ተቐበሉ
ካብ ማዓሙቕ ልቢ ቀልዓለም ዘይብሉ

"Parents can only give good advice but the final forming of a person's character lies in their own hands." Anne Frank

ስእለ
Jul 26, 2017 10:37 PM
108.48.36.197
ዘይሕለል ጻጻ
=======
ኣገናዕ ኣታ ጻዕራም ዘይሕለል ጻጻ
ኣብ ሳሕል በረኻ ሕልሙ ዘወርጸጸ
ጉዕዞ እዛ ዓለም ብጉቡእ ዘምበበ
መንገዱ ዘይስሕት ራሃወ ጸበበ

ብስራሕ ተሞክሮ ቀደም ዝበላሕካ
ንዕብየት ንራህዋ ሰለም ዘየበልካ
መስተርሆት ፈጢሩ ድኻምካ ርሃጽካ

ኣብቲ ሩሑቕ ጎልጎል ሁሮሩማ
ቃላይ ዉሑጅ ዝፈጠርካ ሩባ
ወዲ ኤረይ ፈታሒ ጸበባ

ዝዓረቐ መሬት ክግርብ ጀሚሩ
ዝነጠበት ዝናብ ኣብ መሬት ዓቚሩ
ዲጋታት ዒላታት መሊኡ ከንፈሩ
ብትኩር ጻዕርኻ ሓፋሽ ተሓቢኑ

ጎረሮ ፍጡራት ጠሊሉ ተርኪሱ
እንስሳ ዘገዳም ወጅሆም ተመሊሱ
ትምህርቲ ኣብ ኩሉ ንኹሉ ኣስፋሕፊሑ
ምዕባሌ ኣንጊሱ ድንቁርና ኣጥፊኡ

ኣሻቒልካ ሓሳድ ጉዱ በሊልካዮ
ንረቂቒ ተንኮሉ ዕርቃኑ ኣውጺኻዮ
ፍረ ጽንዓት ኣብ ግብሪ ኣርኢኻዮ
ኣብ ግጥም ግብግብ ሩኡይ ሲዒርካዮ
YHM
Jul 24, 2017 1:17 PM
71.202.43.232

ስእለ,

The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy." Martin Luther King, Jr.

YHM
Jul 24, 2017 12:42 PM
71.202.43.232
ስእለ
Jul 24, 2017 12:28 AM
108.48.36.197
ክወግሕ’ዩ
===== 
ኣንታ ኣፍላ መንእሰይ ኮርዒዳ
ወዲ ኤረይ ካብ ኩሉ ዝያዳ
እንታይ ተረኽበ እዚ ኹሉ ረብሻ
ናብ ቀረባ ሩሑቕ ዘይቅርዑው መገሻ፧

ዓቕሊ ግበር ትዕግስቲ እፎይታ
ረአ ጠምት ክንዮ’ቲ ከውታ
ክወግሕ’ዩ ጽባሕ ክኸውን’ዩ ፌስታ

"Tough times don't last; tough people do." Unknown
ስእለ
Jul 21, 2017 12:45 AM
108.48.36.197
ኣይንደልን …
ማስተርስ ዲግሪ ምስ ፒችዲ
ዘየድምጽ ትርግታ ናይ ህዝቢ
ዘይምክት ንሃገር ንርስቲ
ሕሹኽ ዝብል ምስ ባዕዲ ጸላእቲ …

ይትረፈና …
ዘይቃለስ ንሓድነት ህዝቢ
ብስዉር ብግልጺ ዝፈላሊ
የማን ጸጋም ንስልጣን ዝጎዪ
ብፍትሒ ብሕጊ ዘይዳኒ
ዘይምህር ብቕንዕና ልቢ …

የልግሰልና …
ትዕቢተኛ መን ከማይ ባሃሊ
ዘይሰምዕ ክስማዕ ዝደሊ
መጽሓፋዊ ንበይኑ ዝጎዪ
ኣይንደልን መዝማዚ ሓንካሪ

ብርሃን ዕትሮ ቁምነገር ዘይብሉ
ዝሓንገደ ከይሕግዝ ንህዝቡ
ትዕቢተኛ ዝሰርሑ ዘናሹ
ይትረፈና ኣይንደልን ዲግሩ
ስእለ
Jul 17, 2017 8:50 PM
108.48.36.197
መዝገበይ
=====
ደብተረይ ማህደረይ ዓቃቢት ታሪኸይ
መንነት ክብረተይ ኩርዓት ዜግነትይ
ኣብ ህላዌኺ ይደምቕ ክጽዋዕ ‘ቲ ስመይ

ሑሉበይ ንጹፈይ ሂወተይ ሞተረይ
ክሓስም ክጥዕም ትዛርዪ ኣብ ልበይ 
ንስምኪ ክጽውዕ ይብርኽ ማእገረይ
ብኣኺ ይልለ ኣፍሪቃዊ ሕብረይ

ጸሓየይ ብርሃነይ ሓይሊ ኢኺ ደመይ
እንተለኺ ይህሉ ይቐስን ’ቲ ልበይ
ደቂሰ ተሲአ ጎነይ ይወድቀለይ

ዝሕበን ዝኸብር ዓምቢበ ዝፈሪ
ዝምድብ ዝእምም ንጽባሕ ንሎሚ
ንዓኺ ሒዘ’የ ዝሳግም ዝዛሪ
ኤረይ ወርቂ ጥማዕ ዘልኣለም ንበሪ
YHM
Jul 17, 2017 6:21 AM
71.202.43.232
YHM
Jul 14, 2017 4:16 PM
71.202.43.232

Brother Mussie Kiflom,

You have made us all proud. We must and should challenge these liars. Their audience are there to learn and listen, and they need to be told the truth about Eritrea(ns) - by real Eritreans like yourself .

Thank you.

Let's keep fighting for the Truth together.

--------------------------------

The audacity and the lost battle of Martin Plaut

By Mussie Kiflom

http://dehai.org/dehai/dehai-news/181582

YHM
Jul 14, 2017 3:47 AM
71.202.43.232
YHM
Jul 13, 2017 3:52 AM
71.202.43.232
ስእለ
Jul 10, 2017 9:30 PM
108.48.36.197
ብሓኽላ
====
ንገረብ ብሓኽላ
ናይ ጸላእቲ ሜላ
ህዝቢ ዘይግጥማ
ውሽጣ ዘይምርምራ
ክንዲ ዝነቕሓላ
ግዳይ ይኾነላ

ንርአ’ዶ ኣብ ሶርያ
ኣብ ኢራቕ ሶማልያ
ኣፍጋንስታን ሊብያ
ናይ የመን ዕንደራ

ሃልሃል ሓዊ ከቢቡ ብዙርያ
ዝተኣጉደ ናይ ጥፍኣት መጋርያ
ደምሳሲ ሂወት ብንጽል ብጃምላ
ብሰማይ ብምድሪ ዘይብሉ ንሕስያ

ዘብኪ ዘሕዝን
ዘሰምብድ ዘርምም
ምምባርካ ዘመንን
ክትሓስቦ ዘስደምም
ክትርእዮ ዘሐምም
ደም ኣምቢዑ ዘጸልል

ሓደ ሃገር ሓደ ህዝቢ
ዘይነበሮ ጽልኢ
ዝነብር ብፍቕሪ
ኣእትዮሞ ኣብ ሓዊ

ፈሪደሞ ንሽግር ንጸገም
ንሕዲሕዲኡ ክጭክን ክቃተል
ክጠፍእ ክዓኑ ክበታተን

ጸላእቲ ጸባ ሰትዮም
ስሚሩ ተንኮሎም
ቦምባ ጥይት ሸይጦም
ሃብቲ ኣኻዕቢቶም

ደም ንጹህ ኣፍሲሶም
ድኽነት ኣንጊሶም
ብስሙ ሸቂጦም
ወርዝዮም መዲሮም
ተንኮሎም ቀቢሮም

ንገረብ ብሓኽላ
ኩሉ ይንቃሓላ
ከይፍጸም ኣባና
YHM
Jul 10, 2017 8:44 PM
71.202.43.232
Klansman with dreadlocks astonishes Twitter http://www.bbc.com/news/blogs-trending-40559913
YHM
Jul 10, 2017 8:20 PM
71.202.43.232
YHM
Jun 27, 2017 4:16 PM
71.202.43.232
CNN producer admits Russia narrative is ‘bullsh*t,’ just for ‘ratings’ (VIDEO)
https://www.rt.com/usa/394233-russia-cnn-ratings-veritas/
ስእለ
Jun 27, 2017 1:00 AM
108.48.36.197

ዘይበሊ ሕማም
======= 
ዘይበሊ ሕማም መድሓኒት ‘ተሳእኖ
ዘይናትካ ምጥማት ኣምላኽ ዝኾነኖ
ዓመጺቲ ጎረቤት ከም ባህሊ ሒዞሞ

ቅድሞም ድሕሮም ኣብ ሓይሊ ዝኣምኑ
ኣብ ሕግን ስርዓትን ምርዓም ዝጽገሙ
ንሰላም ነጺጎም ኲናት ይዝሙሩ

ብኣፍደገ ባሕሪ ወርትግ ክቑዝሙ
ወገሐ ጸበሐ ጥሓርናኩም ክብሉ
ምዕባሌ ስልጣኔ ራሕሪሕዎም ከይዱ 

ኣብ ጥምየት መከራ ሃገሮም ሸሚሞም
ኣብ ኲናት ወረራ የውዕልዎ ዓቕሞም
ሓግዙና ይብሉ ንመግቢ ዕለቶም 

ፍጹም ዘይርድኦም ምምባር ተሳኒኻ
ኣብ ሓባር ስምምዕ ኣብ ጥቕመይ ጥቕምኻ
ወጽዓ ዘየብሉ ዘርብሕ ክልቴኻ
YHM
Jun 24, 2017 4:22 PM
71.202.43.232

ERi-TV, Eritrea - ጸብጻብ ዑደት ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዋዕላ ደቡብ ኮርያ አፍሪቃ | Reportage on President Isaias Afwerki's visit to South Korea for the South Korea-Africa Summit, held from June 3-4

Dehai Events